Plan Finansowy Rady Rodziców Przedszkola Nr 44 w Gdyni za rok szkolny 2020 / 2021

Plan  Finansowy
Rady  Rodziców  Przedszkola  Nr 44  w  Gdyni
za  rok szkolny  2020 / 2021  
 

 
PRZYCHODY
 

 
stan  konta  na  01.09.2020 r.
 
        PLAN    7 520   
 
przychody  bieżącego roku  razem 
 
 
 
wpłaty  od  rodziców
 
         PLAN  50 358   
 
darowizna  od  
 
-
 
 
odsetki  bankowe
 -
 
 
SUMA  BILANSOWA
 
  PLAN  57 878   
 
 
 
 
 
ROZCHODY
 
 
rozchody  bieżącego  roku  razem
 
    PLAN     57 878   
 
zabawa na dzień dziecka
 
     PLAN      5 400   
 
spotkania  z  muzyką
 
      PLAN   12 000   
 
bal karnawałowy + zdjęcia
 
-

prezenty  razem
 
       PLAN    9 940   
 
  w  tym  -  na  Mikołaja + przedstawienie
 
       PLAN    2 180   
 
              -  na  Wielkanoc
 
       PLAN    2 180   
 
              -  na  Dzień  Dziecka
 
       PLAN      2 180   
 
              -  pożegnanie  "zerówek" i 5-cio latków
 
        PLAN     2 400   
 
              -  nagrody  w  konkursach/upominki dla Seniora
 
         PLAN       500   
 
              -  pasowanie  na  zerówkowicza, przedszkolaka - upominek,dyplom

         PLAN      500   
 
wynagrodzenie  księgowej
 11mcy * 370 

         PLAN   4 070    
 

 
 
pomoce  dydaktyczne, wyposażenie - razem
 
        PLAN 26 018   
 
               - piłki, hula hop, "ringo"
 
        PLAN     1 800   
 
               - wyposażenie  placu zabaw
 
        PLAN   12 368   
 
               - poduchy 
 
        PLAN    3 750   
 
               - wyposażenie  sal 
 
        PLAN     7 200   
 
               - wyposażenie gabinetu terapeutycznego
 
        PLAN        500   
 
               - wyposażenie apteczki
 
        PLAN        200   
 
               - utrzymanie  strony www
 
        PLAN       200    
 
 
 

koszty  i  prowizje  bankowe
 
        PLAN      450   
 
wykonanie nawierzchni bezpiecznej (plan z roku porzedniego)
 
 -
 
montaż instalacji domofonowej (z darowizny P. Neubauer 500 zł)
 -
 
stan  konta  bankowego
 
 
 
SUMA  BILANSOWA
 
    57 878   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 30.09.2020
Data udostępnienia informacji: 27.05.2021