Plan Finansowy Rady Rodziców Przedszkola Nr 44 w Gdyni za rok szkolny 2018 / 2019


Plan  Finansowy
Rady  Rodziców  Przedszkola  Nr 44  w  Gdyni
za  rok szkolny  2018 / 2019
 
 
 
PRZYCHODY                                                                             PLAN 
 
 
stan  konta  na  01.09.2018r.                                                       9 633   
 
przychody  bieżącego roku  razem                                               48 000   
 
wpłaty  od  rodziców                                                                   48 000   
 
darowizna  od  
 
darowizna  od  
 
odsetki  bankowe
 
 
 
SUMA  BILANSOWA                                                                   57 633   
 
 
ROZCHODY
 
 
rozchody  bieżącego  roku  razem                                              57 633   
 
zobowiązanie [ ZUS,  Urząd  Skarbowy ]                                         171   
 
przedstawienia,  koncerty, audycje  muzyczne    razem                 5 000   
 
zabawa  na  Mikołajki                                                                    760   
 
zabawa  karnawałowa  -  styczeń                                                1 300   
 

spotkania  z  muzyką                                    10 * 1080             10 800    
 
 
prezenty  razem                                                                       10 014   
 
  w  tym  -  na  Mikołaja                                  218*10zł              2 180  
 
              -  na  Wielkanoc                               218*10zł              2 180   
 
              -  na  Dzień  Dziecka                        218*10zł               2 180   
 
              -  pożegnanie  "zerówek" i 5-cio latków                          1 514   
 
              -  nagrody  w  konkursach                                             1 000   
 
              -  pasowanie  na  przedszkolaka - upominek,dyplom           210   
 
               -  nagrody  dla  grup  [500,350,250] zeszły rok                 750   
 
 
 
wynagrodzenie  księgowej                       11mcy * 370                 4 100   
     
 
pomoce  dydaktyczne, wyposażenie - razem                               15 318   
 
               - wyposażenie  ogrodu                                                 9 700   
 
               - wyposażenie  grup                          9 * 500               4 500   
      
               - wyposażenie   gabinetu  terapeutycznego                      500
 
               - apteczka                                                                     450   
 
               - utrzymanie  strony www                                              168    
 
 wymiana  piasku + zabezpieczenie                                                850

 wywoływanie  zdjęć                                                                     100
     
koszty  i  prowizje  bankowe                                                          600
 
 
warsztaty  dla  kazdej  z  grup          218*40                             8 720    


  
stan  konta  bankowego
 
                                     -     
 SUMA  BILANSOWA                                                               57 633

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 21.02.2019
Data udostępnienia informacji: 21.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2019 13:04 Korekta Dorota Bolewska
21.02.2019 13:02 Korekta Dorota Bolewska