Plan Finansowy Rady Rodziców Przedszkola Nr 44 w Gdyni za rok szkolny 2017 / 2018

Plan  Finansowy
Rady  Rodziców  Przedszkola  Nr 44  w  Gdyni
za  rok szkolny  2017 / 2018  
 
 
 
 
PRZYCHODY                                                                             PLAN 
 
 
 
stan  konta  na  01.09.2017r.                                                       13 964   
 
przychody  bieżącego roku  razem                                            60 060   
 
wpłaty  od  rodziców                                   182*30zł*11mcy         60 060   
 
darowizna  od  
 
darowizna  od  
 
odsetki  bankowe
 
 
 
SUMA  BILANSOWA                                                                   74 024    
 
 
 
ROZCHODY
 
 
 
rozchody  bieżącego  roku  razem                                           74 024   
 
zobowiązanie [ ZUS,  Urząd  Skarbowy ]                                      171   
 
przedstawienia,  koncerty, audycje  muzyczne    razem                   7 000   
 
zabawa  na  Mikołajki                                                                      700   
 
zabawa  karnawałowa  -  styczeń                                                  1 300   
 
festyn                                                                                            700   
 
spotkania  z  muzyką                                    10 * 1080             10 800    
 
 
prezenty  razem                                                                        12 186   
 
  w  tym  -  na  Mikołaja                                  230*10zł                 2 300   
 
              -  na  Wielkanoc                               230*10zł                 2 300   
 
              -  na  Dzień  Dziecka                        230*10zł                 2 300   
 
              -  pożegnanie  "zerówek" i 5-cio latków                            2 000   
 
              -  nagrody  w  konkursach                                              1 000   
 
              -  pasowanie  na  przedszkolaka - upominek,dyplom           386   
 
              -  nagrody  dla  grup  [500,350,200]                               1 050   
 
              -  nagrody  dla  grup  [500,350,250] zeszły rok                  850   
 
 
 
 
 
wynagrodzenie  kasjerki                          11mcy * 312                 3 400   
 
wynagrodzenie  księgowej                       11mcy * 370                 4 100   
 
warsztaty  przyrodnicze - Z Życia Mrówek                                     2 700    
 
 
 
pomoce  dydaktyczne, wyposażenie - razem                        18 767   
 
               - wyposażenie  ogrodu                                                9 000   
 
               - wyposażenie  grup                          9 * 1000            9 000   
   
               - art.. dekoracyjne  i  plastyczne                                    180   
 
               - apteczka                                                                    450   
 
               - utrzymanie  strony www                                             137    
 
 
 
zakup  sprzętu
 
 
artykuły  biurowe (druki  kasowe)                                               150    
wymiana  piasku + zabezpieczenie                                              850    
wywoływanie  zdjęć
 
 
 koszty  i  prowizje  bankowe                                                     500   
 
warsztaty  dla  każdej  z  grup                       9 * 300              2 700   
 
remont  podłogi  gr VIII                                                         8 000    
 
 
 

 
stan  konta  bankowego
 
                                     -     
 
SUMA  BILANSOWA                                                         74 024   
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 14.11.2018
Data udostępnienia informacji: 14.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2018 11:13 Dodanie informacji Dorota Bolewska