Plan Finansowy Rady Rodziców Przedszkola Nr 44 w Gdyni za rok szkolny 2017 / 2018


Plan  Finansowy
Rady  Rodziców  Przedszkola  Nr 44  w  Gdyni
za  rok szkolny  2017 / 2018 
  
  
  
    PRZYCHODY                                                                           PLAN 
 
 
 
stan  konta  na  01.09.2017r.                                                      13 964   
 
przychody  bieżącego roku  razem                                          60 060   
 
wpłaty  od  rodziców        182*30zł*11mcy                                  60 060    
 

 
                  SUMA  BILANSOWA                                               74 024    
 
 
ROZCHODY
 
 
 
rozchody  bieżącego  roku  razem                                          74 024   
 
zobowiązanie [ ZUS,  Urząd  Skarbowy ]                                     171   
 
przedstawienia,  koncerty, audycje  muzyczne    razem                  7 000   
 
zabawa  na  Mikołajki                                                                     700   
 
zabawa  karnawałowa  -  styczeń                                                 1 300   
 
festyn                                                                                          700   
 
spotkania  z  muzyką     10 * 1080                                         10 800    
 
 
prezenty  razem                                                                      12 186   
 
  w  tym  -  na  Mikołaja             230*10zł                                     2 300   
 
              -  na  Wielkanoc          230*10zł                                     2 300   
 
              -  na  Dzień  Dziecka    230*10zł                                    2 300   
 
              -  pożegnanie  "zerówek" i 5-cio latków                           2 000   
 
              -  nagrody  w  konkursach                                             1 000   
 
              -  pasowanie  na  przedszkolaka - upominek,dyplom          386   
 
              -  nagrody  dla  grup  [500,350,200]                              1 050   
 
              -  nagrody  dla  grup  [500,350,200] zeszły rok                 850    
 
 

wynagrodzenie  kasjerki           11mcy * 312                                3 400   
 
wynagrodzenie  księgowej        11mcy * 370                                4 100    
 
warsztaty  przyrodnicze - Z Życia Mrówek                                    2 700    
 
 

 
pomoce  dydaktyczne, wyposażenie - razem                       18 767   
 
               - wyposażenie  ogrodu                                                9 000   
 
               - wyposażenie  grup   9 * 1000                                   9 000   
 
               - art.. dekoracyjne  i  plastyczne                                    180   
 
               - apteczka                                                                    450   
 
               - utrzymanie  strony www                                             137    
 
 
zakup  sprzętu
 
 
artykuły  biurowe (druki  kasowe)                                                150    

wymiana  piasku + zabezpieczenie                                               850    
 
koszty  i  prowizje  bankowe                                                        500   
 
warsztaty  dla  każdej  z  grup    9 * 300                                   2 700   
 
remont  podłogi  gr VIII                                                           8 000    
 
 
 
stan  konta  bankowego                                                                 -     
 
                    SUMA  BILANSOWA                                          74 024   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 18.01.2018
Data udostępnienia informacji: 18.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.01.2018 10:36 Dodanie informacji Dorota Bolewska