Plan finansowy i wykonanie planu Rady Rodziców Przedszkola nr 44 w Gdyni za rok szkolny 2019/2020

Plan  finansowy i wykonanie planu
Rady  Rodziców  Przedszkola  nr 44  w  Gdyni
za  rok szkolny  2019 / 2020  
 
 PRZYCHODY

stan  konta  na  01.09.2019r.
 
             12 865,10    
          
przychody  bieżącego roku  razem 
 
        PLAN             51 585,00   
        WYKONANIE  48 160,61   
wpłaty  od  rodziców (218 * 35zł * 10m-cy)
 
          PLAN             51 585,00   
          WYKONANIE  47 660,00   
darowizna  od  NEUBAUER TOMASZ  500,00
 
 odsetki  bankowe             0,61   
SUMA  BILANSOWA
 
        PLAN            64 450,10   
        WYKONANIE 61 025,71   
 
 
 
 
ROZCHODY
 
rozchody  bieżącego  roku  razem
 
        PLAN              18 000,00   
        WYKONANIE   13 160,00   

przedstawienia, koncerty, audycje muzyczne
 
            PLAN               3 900,00   
            WYKONANIE     3 310,00   

zabawa  na  Mikołajki
 
                 PLAN              800,00   
                WYKONANIE    800,00   

zabawa  karnawałowa  -  styczeń
 
           PLAN                  1 300,00   
           WYKONANIE        1 250,00   

spotkania  z  muzyką "STUDIO ARTYSTYCZNE"
 10 * 1200 
             PLAN                12 000,00   
             WYKONANIE       7 800,00    
 
 
prezenty  razem
 
            PLAN                 8 890,00   
            WYKONANIE      5 100,43   

  w  tym  -  na  Mikołaja
 
                  PLAN                  2 240    
                  WYKONANIE          -     

              -  na  Wielkanoc
 
                    PLAN                2 200,00   
                    WYKONANIE     2 160,14   

              -  na  Dzień  Dziecka
 
                     PLAN              2 200   
                     WYKONANIE       -  
   
              -  pożegnanie  "zerówek" i 5-cio latków
 
                  PLAN                  1 300,00   
                  WYKONANIE       2 410,74   

              - pasowanie na zerówkowicza (upominek, dyplom)
                       PLAN              200,00   
                       WYKONANIE   279,55   

              -  nagrody  w  konkursach/upominki dla seniora
 
                   PLAN                   500   
                   WYKONANIE           -     

              - nagrody dla grup
             
                      PLAN                250,00   
                      WYKONANIE     250,00   
 
 
 
 
pomoce  dydaktyczne, wyposażenie - razem
 
          PLAN                32 489,00   
          WYKONANIE     26 778,05 
  
               - remont placu zabaw
 
           PLAN                18 089,00    
           WYKONANIE     18 000,00   

               - wyposażenie  grup (książki, zabawki)
 9 * 500zł 
            PLAN                4 500,00   
            WYKONANIE      7 254,23
   
               - wyposażenie  gabinetu  terapeutycznego
 
                  PLAN                    500,00   
                  WYKONANIE           83,82 
  
               - warsztaty dla każdej z grup
 220*35zł 
                 PLAN                   7 700,00   
                 WYKONANIE        1 440,00   

               - wymiana piasku + zabezpieczenie
 
                     PLAN              1 700,00   
                     WYKONANIE       -     
 
 
 
 
koszty administracyjne
 
           PLAN                  5 071,10   
           WYKONANIE       4 869,16   

wynagrodzenie księgowej
 11 * 370zł 
               PLAN                     4 070,00   
               WYKONANIE          4 070,00  
 
koszty  i  prowizje  bankowe
 
                   PLAN                   400,00   
                   WYKONANIE        426,15 
  
wyposażenie apteczki
 
                    PLAN                  200,00   
                    WYKONANIE       199,74  
 
utrzymanie strony www
 
                     PLAN                 200,00   
                     WYKONANIE      173,27  
 
usługa lekarska
 
 - 
 - 
inne zabiegi sanitarne
 
                PLAN                  146,10   
                WYKONANIE        -   
  
zobowiązania (ZUS, US)
 
               PLAN                   55,00    
               WYKONANIE           -     
 
 
 
 
stan  konta  bankowego na dzień 31.08.2020
 
 
            11 118,07   

SUMA  BILANSOWA
 
         PLAN                 64 450,10   
         WYKONANIE       61 025,71

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 29.01.2021
Data udostępnienia informacji: 27.05.2021