Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana


Rada dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
 
1. Budowa oświetlenia schodów pomiędzy ul. Kopernika i ul. Narutowicza.
 
2. Budowa oświetlenia placu przy ul. Biskupa Dominika nr 8.
 
3. Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Biskupa Dominika od nr 8 do nr 38.
 
4. Budowa oświetlenia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Gen. Hallera i ul. Batalionów Chłopskich.
 
5. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bp. Dominika. 
 
6. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej, od skrzyżowania z ul. Wachowiaka do ul. Legionów.
 
7. Budowa utwardzonego placu i schodów przy ul. Harcerskiej nr 4.
 
8. Budowa utwardzonych placów przy ulicach: Wachowiaka nr 24 - 22, Gen. Maczka nr 3-5, Dąbrowskiego nr 32.
 
9. Remont schodów prowadzących od ul. Al. Zwycięstwa do ul. Batalionów Chłopskich.
 
10. Remont schodów obok przystanku Park Naukowo - Technologiczny.
 
11. Remont schodów prowadzących od przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Redłowska - Al. Zwycięstwa.
 
12. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. M. Reja.
 
13. Budowa kanalizacji deszczowej w ul G. Narutowicza.
 
14. Budowa ciągu pieszojezdnego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Jana Matejki.
 
15. Wymiana nawierzchni boiska na tartan przy Z.S.O. Nr 6 przy ul. Hallera oraz podwyższenie ogrodzenia boiska.
 
16. Remont chodnika oraz miejsc parkingowych przy ul. Moniuszki
 
17. Remont chodnika przy ul. Kopernika.
 
18. Remont schodów prowadzących do bloków przy ul. Partyzantów 34.
 
19. Remont nawierzchni ulicy i chodnika ul. Dywizji Kościuszkowskiej. 
 
20. Remont chodnika przy ul. Narutowicza.
 
21. Budowa oświetlenia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Gen. Maczka i ul. Gen. Dąbrowskiego.
 
22. Budowa sięgacza ul. Grottgera.
 
23. Budowa ulicy Focha.
 
24. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej (na odcinku od ul. Legionów do ul. B-pa Dominika).
 
25. Remont schodów prowadzących od ul. Kopernika do ul. Bp. Dominika.
 
26. Remont chodnika przy ul. Gen. Józefa Hallera.

27. Remont chodnika przy ul. Narutowicza.

28. Remont ciągu pieszego w alejkach działkowych przy Al. Zwycięstwa. 

29. Remont schodów pomiędzy ul. Kopernika i ul. Narutowicza.

30. Remont ciągu pieszego przy Al. Zwycięstwa 36 i 62.

31. Budowa oświetlenia schodów łączących ul. Kopernika i ul. Bpa. Dominika. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą do realizacji następujące zadania:
 
1. Remont chodnika przy ul. Kopernika.
 
2. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej (na odcinku od ul. Legionów do ul. B-pa Dominika).

3. Remont schodów prowadzących od ul. Kopernika 28 do ul. B-pa Dominika.

4. Remont chodnika przy ul. Narutowicza.

5. Remont ciagu pieszego w alejach działkowych przy Al. Zwycięstwa 36 i 62.

6. Wzmocnienie pobocza przy ul. Gen. Hallera.
 
 
 
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1:
(Remont chodnika przy ul. Kopernika)
 1. 23 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr X/16/2012 Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 26 czerwca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6978/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 27 czerwca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni,
 4. stan na styczeń 2013 r.:
  -
  wykonano I etap remontu chodnika,
  - realizacja II etapu w 2013 r.
 5. stan na kwiecień 2013 r.:
  - II etap remontu chodnika w trakcie procedury przetargowej.
 6. stan na lipiec 2013 r. - II etap remontu wykonano w czerwcu br.
 7. stan na październik 2013 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 233.889 zł.
 
 
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2:
(Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej, na odcinku od ul. Legionów do ul. B-pa Dominika)
 1. 23 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr X/16/2012 Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 5 grudnia 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8891/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 6 grudnia 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji,
 4. stan na styczeń 2013 r.:
  -
  wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Dróg i Zieleni o wydanie warunków technicznych dla realizacji inwestycji.
 5. stan na kwiecień 2013 r.:
  - dnia 12 marca uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
  - inwestycja w trakcie przygotowań materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
 6. stan na lipiec 2013 r.:
  - rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji budowy miejsc postojowych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowę miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej"-  - umowa w trakcie podpisywania z Wykonawcą -  Mateuszem Muchewiczem - właścicielem firmy MATPROJEKT z siedzibą w Rumi, ul. Żwirki i Wigury 4/8,  
  - termin realizacji: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 7. stan na październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 8. stan na styczeń 2014 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji - 10.06.2014 r. (zmienionym aneksem do umowy).
 9. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 10. stan na lipiec/ październik:
  - trwa postępowanie w sprawie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych,
  - wystąpiono z wnioskiem o wycinkę drzew i krzewów.
 11. stan na styczeń 2015:
  - zadanie w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.
 12. stan na styczeń 2016 r.:
  - inwestycja zrealizowana.

   

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3:
(Remont schodów prowadzących od ul. Kopernika do ul. B-pa Dominika)

 1. 7 marca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXII/34/2014 Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 25 marca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14207/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014,
 3. 26 marca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na lipiec:
  - zadanie zostało zlecone z terminem realizacji do końca sierpnia br.
 5. stan na październik:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 31.095 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4:
(Remont chodnika przy ul. Narutowicza)

 1. 7 marca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXII/34/2014 Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 25 marca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14207/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014,
 3. 26 marca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na lipiec:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 60.508 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5:
(Remont  ciągu pieszego w alejach działkowych przy Al. Zwycięstwa 36 i 62)

 1. 7 marca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXII/34/2014 Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 25 marca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14207/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014,
 3. 26 marca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na lipiec:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 62.191 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6:
(Wzmocnienie pobocza przy ul. Gen. Hallera)

 1. 7 marca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXII/34/2014 Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 25 marca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14207/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014,
 3. 26 marca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na lipiec:
  - zadanie zostało zlecone z terminem realizacji do końca lipca br.
 5. stan na październik:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 50.000 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 19.03.2013
Data udostępnienia informacji: 19.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2018 10:47 Aktualizacja treści Ewa Mącik
18.07.2016 13:58 Dodanie informacji Ewa Mącik
13.05.2015 13:00 Korekta Ewa Mącik
17.02.2015 11:05 Aktualizacja treści Ewa Mącik
29.01.2015 12:20 Aktualizacja treści Ewa Mącik
12.01.2015 13:20 Korekta Ewa Mącik
12.01.2015 13:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik
12.01.2015 09:57 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.11.2014 13:50 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.09.2014 15:01 Korekta Ewa Mącik
03.09.2014 14:59 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.09.2014 14:45 Dodanie informacji Ewa Mącik
03.09.2014 14:30 Dodanie informacji Ewa Mącik
14.02.2014 15:29 Aktualizacja treści Ewa Mącik
12.02.2014 13:21 Dodanie informacji Ewa Mącik
24.01.2014 15:08 Dodanie informacji Ewa Mącik
22.01.2014 11:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.11.2013 10:55 Aktualizacja treści Ewa Mącik
10.10.2013 11:02 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.09.2013 11:04 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.08.2013 11:59 Korekta Ewa Mącik
09.05.2013 11:22 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.03.2013 13:52 Korekta Ewa Mącik
19.03.2013 13:43 Korekta Ewa Mącik
19.03.2013 13:33 Dodanie informacji Ewa Mącik