Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Witomino - Radiostacja


Rada dzielnicy Witomino - Radiostacja zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
 
1. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Konwaliowej.
 
2. Rozbudowa ulicy Nauczycielskiej.
 
3. Rozbudowa ulicy Narcyzowej.
 
4. Budowa oświetlenia ulicy Widnej i Pogodnej.
 
5. Budowa schodów terenowych do toru rowerowego przy ul. Narcyzowej.
 
6. Budowa zatoki postojowej przy ul. Narcyzowej nr 1 i 1a (ok. 40 miejsc postojowych).
 
7. Budowa zatoki postojowej przy ul. Narcyzowej nr 1 i 1a (ok. 30 miejsc postojowych).
 
8. Budowa zatoki postojowej przy ul. Narcyzowej nr 3.
 
 
 
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą do realizacji następujące zadania:
 
1. Budowa oświetlenia ulicy Widnej i Pogodnej.
 
2. Budowa zatoki postojowej przy ul. Narcyzowej nr 1 i 1a (ok. 30 miejsc postojowych).
 
 
           
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1:
(Budowa oświetlenia ulicy Widnej i Pogodnej)
 1. 17 kwietnia 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XII/9/2012 Rady Dzielnicy Witomino - Radiostacja w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 20 listopada 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8636/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Radiostacja przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 21 listopada 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji,
 4. stan na styczeń/ kwiecień 2013 r.:
  -
  brak warunków technicznych Zarządu Dróg i Zieleni,
  - w związku z brakiem podziału kompetencji pomiędzy Zarządem Dróg i Zieleni, a pozostałymi administratorami Gminy, tj. ABK, trwają ustalenia zakresu kompetencji odnośnie przyszłego użytkowania oświetlenia.
 5. stan na lipiec 2013 r.  
  - w dniu 4 kwietnia 2013 r. Wydział Inwestycji ponownie zwrócił się do ZDiZ o wydanie warunków technicznych przedsięwzięcia,
  - 6 czerwca 2013 odbyła się interwencja R. Dz. - nie została podjęta żadna decyzja w sprawie inwestycji.
 6. stan na październik 2013 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej planowane jest w ramach wspólnego postępowania przetargowego, tj. wraz z budową oświetlenia ul. Krzywej wzdłuż posesji nr 8-32 i budową oświetlenia ul. Świeckiej (zadanie rady dzielnicy Chylonia).
 7. stan na styczeń 2014 r. - trwa oczekiwanie na podjęcie decyzji przez radę dzielnicy na zmianę zadania na "Budowa oświetlenia chodników w rejonie ulic Widnej i Pogodnej w Gdyni (w rejonie budynku Pogodna oraz pomiędzy budynkami 3,5 i 7 przy ul. Widnej)".
 8. stan na kwiecień:
  - realizacja zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
 9. stan na lipiec/ październik 2014/ styczeń 2015:
  - trwają prace projektowe,
  - termin realizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej: 11 marca 2015 r.
 10. stan na styczeń 2016 r.:
  - roboty budowlane wykonane w 50%.
 11. stan na kwiecień 2016 r.:
  - inwestycja zakończona,
  - przed odbiorem końcowym robót od wykonawcy.
 12. stan na lipiec 2016 r.:
  - inwestycja zakończona,
  - po odbiorze końcowym robót od wykonawcy.
 
 
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2:
(Budowa zatoki postojowej przy ul. Narcyzowej nr 1 i 1a (ok. 30 miejsc postojowych)
 1. 17 kwietnia 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XII/10/2012 Rady Dzielnicy Witomino - Radiostacja w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 22 stycznia 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 9492/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Radiostacja przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 28 stycznia 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na kwiecień 2013 r.:
  - wystapiono z wnioskiem do ZDiZ o wydanie warunków technicznych dla realizacji inwestycji,
  - dnia 21 marca uzyskano warunki techniczne ZDiZ.
 5. stan na lipiec 2013 r:  
  - rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji budowy miejsc postojowych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowę miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej",
  -  umowa w trakcie podpisywania z Wykonawcą -  Mateuszem Muchewiczem, właścicielem firmy MATPROJEKT z siedzibą w Rumi, ul. Żwirki i Wigury 4/8, 
   - termin realizacji: 7  miesięcy od dnia podpisania umowy.
 6. stan na październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 7. stan na styczeń 2014 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji - 10.04.2014 r. (zmienionym aneksem do umowy).
 8. stan na kwiecień:
  - przygotowano wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
  - wniosek w trakcie podpisu.
 9. stan na lipiec:
  - uzyskano pozwolenie na budowę,
  - zakończono przetarg na roboty budowlane,
  - trwa sprawdzanie ofert.
 10. stan na październik:
  - podpisano porozumienie pomiędzy Energa - Operator S.A. a Gminą Miasta Gdynia w zakresie usunięcia kolizji inwestycji z siecią elektroenergetyczną,
  - trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.
 11. stan na styczeń 2015:
  - zadanie w trakcie realizacji,
  - roboty budowlane wykonane w 1%.
 12. stan na styczeń 2016 r.:
  - inwestycja zakończona.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 19.03.2013
Data udostępnienia informacji: 19.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 13:55 Dodanie informacji Ewa Mącik
29.01.2015 12:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.11.2014 13:45 Dodanie informacji Ewa Mącik
03.09.2014 14:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 15:05 Dodanie informacji Ewa Mącik
06.11.2013 10:56 Korekta Ewa Mącik
06.11.2013 10:50 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.08.2013 11:52 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.05.2013 11:14 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.03.2013 11:18 Korekta Ewa Mącik
19.03.2013 11:13 Korekta Ewa Mącik
19.03.2013 11:08 Dodanie informacji Ewa Mącik