Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Witomino - Leśniczówka


Rada dzielnicy Witomino - Leśniczówka zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
 
1. Budowa ścieżki rowerowej, która skomunikuje centrum dzielnicy Witomino - Leśniczówka ze Śródmieściem Gdyni.
 
2. Remont chodnika wzdłuż ul. II MPS i Wielkokackiej. 
 
3. Remont chodnika na ul. Wąskiej na odcinku Stawna - Graniczna.
 
4. Remont chodnika wzdłuż ul. Storczykowej.
 
5. Remont chodnika i schodów z poręczą wzdłuż ul. Szarotki.
 
6. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Wąskiej od ul. Stawnej do ul. Granicznej. 

7. Remont jezdni ul. Wąskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Stawnej.

8. Remont jezdni i chodników ul. Różanej na odcinku od ul. Dębowej do ul. Gajowej na długości ok. 60 mb.

9. Remont jezdni i chodników ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Dębowej do ul. Gajowej na długości ok. 60 mb.

10. Remont jezdni i chodników ul. Gajowej na odcinku od ul. Dębowej do ul. Gajowej na długości ok. 190 mb.

11. Remont chodnika przy ul. Pionierów (od ul. Hodowlanej do ul. Pionierów 24).

12. Remont chodnika przy ul. Pionierów (od ul. Słonecznej do ul. Boh. Getta Warszawskiego).

13. Remont chodnika przy ul. Wielkokackiej.

14. Remont chodnika przy ul. Pańskiej.Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą do realizacji następujące zadania:
 
1. Remont chodnika wzdłuż ul. II MPS i Wielkokackiej. 
 
2. Remont chodnika na ul. Wąskiej na odcinku Stawna - Graniczna.
 
3. Remont chodnika i schodów z poręczą wzdłuż ul. Szarotki.
 
4. Remont jezdni ul. Wąskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Stawnej.

5. Remont jezdni i chodników ul. Gajowej na odcinku od ul. Dębowej do ul. Gajowej na dł. ok. 190 mb".
 
6. Remont chodnika przy ul. Pańskiej od ul. Hodowlanej do ul. Pionierów.
 
7. Remont chodnika przy ul. Wielkokackiej od ul. Długiej do ul. Wielkokackiej nr 17.
 
8. Remont chodnika przy ul. Pionierów od ul. Słonecznej do ul. Boh. Getta Warszawskiego.

9. Remont chodnika przy ul. Pionierów od ul. Hodowlanej do ul. Pionierów nr 24.

      

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1:

(Remont chodnika wzdłuż ul. II MPS i Wielkokackiej)
 1. 17 kwietnia 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XI/5/2012 Rady Dzielnicy Witomino - Leśniczówka w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 15 maja 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6379/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Leśniczówka przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 16 maja 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na styczeń/ kwiecień 2013 r.:
  - Rada Dzielnicy przewiduje zmianę zadania.
 5. stan na lipiec 2013 r. - rezygnacja z realizacji zadania.
 
 
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2:
(Remont chodnika przy ul. Wąskiej na odcinku Stawna - Graniczna)
 1. 17 kwietnia 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XI/5/2012 Rady Dzielnicy Witomino - Leśniczówka w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 15 maja 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6379/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Leśniczówka przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 16 maja 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na styczeń/kwiecień 2013 r.:
  -
  realizacja zadania przewidziana na II kwartał br.
 5. stan na lipiec 2013 r. - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 77.633 zł.


 
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3:
(Remont chodnika i schodów z poręczą wzdłuż ul. Szarotki)

 1. 17 kwietnia 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XI/5/2012 Rady Dzielnicy Witomino - Leśniczówka w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 15 maja 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6379/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Leśniczówka przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 16 maja 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni,
 4. stan na styczeń/kwiecień 2013 r. - realizacja zadania przewidziana na II kwartał br.
 5. stan na lipiec 2013 r. - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 24.000 zł.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4:
(Remont jezdni ul. Wąskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Stawnej)
 1. 14 maja 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XXII/15/2013 Rady Dzielnicy Witomino - Leśniczówka w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 4 czerwca 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10961/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Leśniczówka przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 5 czerwca 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na październik 2013 r. - zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r.
 5. stan na styczeń 2014 r. - zaplanowano realizację zadania w roku bieżącym.
 6. stan na kwiecień:
  - planowana realizacja zadania w II kwartale 2014 r.
 7. stan na lipiec:
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 8. stan na październik:
   - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 106.457 zł.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5:
(Remont jezdni i chodników ul. Gajowej na odcinku od. ul. Dębowej do ul. Gajowej na długości ok. 190 mb)

 1. 14 maja 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XXII/15/2013 Rady Dzielnicy Witomino - Leśniczówka w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 4 czerwca 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10961/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Leśniczówka przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 5 czerwca 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na październik 2013 r. - zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r.
 5. stan na styczeń 2014 r. - zaplanowano realizację zadania w roku bieżącym.
 6. stan na kwiecień:
  - planowana realizacja zadania w II kwartale 2014 r.
 7. stan na lipiec:
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 8. stan na październik:
   - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 77.793 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6:
(Remont chodnika przy ul. Pańskiej od ul. Hodowlanej do ul. Pionierów)

 1. 16 września 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXV/27/2014 Rady Dzielnicy Witomino - Leśniczówka w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 23 września 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 16248/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Leśniczówka przedsięwzięć remontowych na rok 2014,
 3. 25 września 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 39.000 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7:
(Remont chodnika przy ul. Wielkokackiej od ul. Długiej do ul. Wielkokackiej nr 17)

 1. 16 września 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXV/27/2014 Rady Dzielnicy Witomino - Leśniczówka w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 23 września 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 16248/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Leśniczówka przedsięwzięć remontowych na rok 2014,
 3. 25 września 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 54.881 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8:
(Remont chodnika przy ul. Pionierów od ul. Słonecznej do ul. Boh. Getta Warszawskiego)

 1. 16 września 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXV/27/2014 Rady Dzielnicy Witomino - Leśniczówka w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 23 września 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 16248/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Leśniczówka przedsięwzięć remontowych na rok 2014,
 3. 25 września 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 24.459 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9:
(Remont chodnika przy ul. Pionierów od ul. Hodowlanej do ul. Pionierów nr 24)

 1. 16 września 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXV/27/2014 Rady Dzielnicy Witomino - Leśniczówka w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 23 września 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 16248/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Leśniczówka przedsięwzięć remontowych na rok 2014,
 3. 25 września 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 58.974 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 19.03.2013
Data udostępnienia informacji: 19.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2015 12:10 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.11.2014 14:32 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.11.2014 13:59 Dodanie informacji Ewa Mącik
11.09.2014 10:33 Korekta Ewa Mącik
11.09.2014 10:21 Dodanie informacji Ewa Mącik
11.09.2014 09:52 Dodanie informacji Ewa Mącik
03.09.2014 14:07 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 14:57 Dodanie informacji Ewa Mącik
06.11.2013 10:56 Korekta Ewa Mącik
06.11.2013 10:44 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.08.2013 11:32 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.05.2013 11:36 Korekta Ewa Mącik
09.05.2013 11:09 Korekta Ewa Mącik
08.04.2013 08:33 Korekta Ewa Mącik
19.03.2013 10:29 Korekta Ewa Mącik
19.03.2013 10:22 Korekta Ewa Mącik
19.03.2013 10:18 Dodanie informacji Ewa Mącik