Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Śródmieście


Lista zadań Rady Dzielnicy Śródmieście przyjętych do realizacji po konsultacjach.

Rada Dzielnicy Śródmieście Uchwałą nr XVI/38/2020 z dnia 02.09.2020r. przyjęła do realizacji, po konsultacjach z mieszkańcami, listę zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023 na łączna kwotę 1.420.000 zł. w następującej kolejności:

1. Stworzenie parku kieszonkowego przy ul. Abrahama i ul. Kilińskiego- kwota 250.000 zł.
2. Zagospodarowanie skweru przy ul. 10 Lutego i ul. 3 Maja- kwota 20.000 zł.

3. Stworzenie parku kieszonkowego przy ul. 3 Maja- 400.000 zł.
4. Nasadzenie zieleni przy ulicach Batorego, Wójta Radtkego, Abrahama, 10 Lutego, Portowej i Al. Piłsudskiego- kwota 300.000

5. Uporządkowanie parkowania przy ulicach Batorego, Zygmunta Augusta i Armii Krajowej i Mściwoja- kwota 350.000 zł.
6. Postawienie ograniczników parkowania przy Placu Kaszubskim, Skwerze Kościuszki i ulicach Armii Krajowej, 10 Lutego, Kilińskiego oraz Żwirki i Wigury- kwota 20.000 zł.
7. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zygmunta Augusta- kwota 25.000 zł.

8. Utworzenie przejść dla pieszych przy ulicach 3 Maja, Armii Krajowej, ks. Jastaka, Jana z Kolna i Władysława IV- kwota 50.000 zł. 
9. Oznaczenie brzegu morskiego na Skwerze Kościuszki- kwota 5.000 zł. 
 
Ogłoszenie o wynikach konsultacji 
W dniach od 10.08.2020 r. do 17.08.2020 r. odbyły się konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023 w dzielnicy Śródmieście. Po zakończeniu konsultacji Rada Dzielnicy podjęła uchwałę wskazująca listę zadań inwestycyjno- remontowych do realizacji. 


Ogłoszenie o konsultacjach
Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza  mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023.

Konsultacje Rady Dzielnicy Śródmieście odbywać się będą zdalnie od dnia 10  sierpnia 2020 r.

Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 10 sierpnia 2020 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Śródmieścia. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Wypełnioną ankietę (w formie elektronicznej) należy wysłać na adres biura Rady Dzielnicy (rada.srodmiescie@gdynia.pl) w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.
 

Rada Dzielnicy Śródmieście podjęła w dniu 09.06.2020 r. uchwałę nr XIII/33/2020 w sprawie przyjęcia listy zadań  inwestycyjno- remontowych wskazanych do realizacji w latach 2019-2023 wg następującego priorytetu:
1. Nasadzenie zieleni przy ulicach Batorego, Wójta Radtkego, Abrahama, 10 Lutego, Portowej i al. Piłsudskiego.
2.  Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zygmunta Augusta.
3. Remont chodnika przy ul. Władysława IV.
4. Postawienie ograniczników parkowania przy Placu Kaszubskim, Skwerze Kościuszki i ulicach Armii Krajowej, 10 Lutego, Kilińskiego oraz Żwirki i Wigury.
5. Uporządkowanie parkowania przy ulicach Batorego, Zygmunta Augusta i Armii Krajowej i Mściwoja.
6. Oznaczenie brzegu morskiego na Skwerze Kościuszki.
7. Utworzenie przejść dla pieszych przy ulicach 3 Maja, Armii Krajowej, ks. Jastaka, Jana z Kolna i Władysława IV.
8. Stworzenie parku kieszonkowego przy ul. 3 Maja.
9. Zagospodarowanie skweru przy ul. 10 Lutego i ul. 3 Maja.
10. Stworzenie parku kieszonkowego przy ul. Abrahama i ul. Kilińskiego.


Rada Dzielnicy Śródmieście zwróciła się z prośbą o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:
1. Stworzenie parku kieszonkowego przy ul. 3 Maja.
2. Stworzenie parku kieszonkowego przy ul. Abrahama i ul. Kilińskiego.
3. Zagospodarowanie skweru przy ul. 10 Lutego i ul. 3 Maja.
4. Nasadzenie zieleni przy ulicach Batorego, Wójta Radtkego, Abrahama, 10 Lutego, Portowej i al. Piłsudskiego.
5. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zygmunta Augusta.
6. Remont chodnika przy ul. Władysława IV.
7. Utworzenie przejść dla pieszych przy ulicach 3 Maja, Armii Krajowej, ks. Jastaka, Jana z Kolna i Władysława IV.
8. Postawienie ograniczników parkowania przy Placu Kaszubskim, Skwerze Kościuszki i ulicach Armii Krajowej, 10 Lutego, Kilińskiego oraz Żwirki i Wigury.
9. Uporządkowanie parkowania przy ulicach Batorego, Zygmunta Augusta i Armii Krajowej i Mściwoja.
10. Oznaczenie brzegu morskiego na Skwerze Kościuszki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 24.02.2020
Data udostępnienia informacji: 24.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2021 15:06 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.05.2021 15:02 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
05.10.2020 14:07 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.09.2020 12:53 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.09.2020 12:47 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.09.2020 12:37 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
10.08.2020 08:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
10.08.2020 08:45 Aktualizacja treści Ewa Mącik
10.08.2020 08:44 Aktualizacja treści Ewa Mącik
10.08.2020 08:42 Aktualizacja treści Ewa Mącik
10.08.2020 08:41 Aktualizacja treści Ewa Mącik
28.07.2020 14:08 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
24.07.2020 10:39 Dodanie informacji Barbara Woźniak
24.07.2020 10:26 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
06.07.2020 12:04 Aktualizacja treści Barbara Woźniak