Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Śródmieście


Rada dzielnicy Śródmieście zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
 
1. Rozbudowa oświetlenia ulic Władysława IV i Kilińskiego.
 
2. Remont chodnika przy ul. Kilińskiego.
 
3. Remont chodnika przy ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Św. Piotra do ul. Derdowskiego.
 
4. Remont chodnika przy ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Św. Piotra do ul. Derdowskiego.
 
5. Remont chodnika na ul. Abrahama na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Żwirki i Wigury po obydwu stronach.
 
6. Remont chodnika na ul. Wójta Radtkego na odcinku od Pl. Kaszubskiego do ul. Władysława IV po obydwu stronach.
 
7. Wykonanie remontu chodnika i zatoki postojowej na ul. Portowej 4 - 6.
 
8. Rozbudowa oświetlenia ulicy Kilińskiego.
 
9. Rozbudowa oświetlenia ulicy Władysława IV (na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Jana z Kolna).

10. Remont nawierzchni miejsc parkingowych, chodników i jezdni ul. Zgoda.

11. Remont chodnika przy ul. Portowej nr 4 - 6.

12. Remont chodnika przy ul. Władysława IV nr 23.

13. Remont chodnika przy ul. 3 Maja (od ul. Batorego do budynku nr 38 po stronie numerow parzystych).

14. Remont chodnika przy ul. Jana z Kolna (przed wejściem głównym do budynku SP Nr 21).

15. Remont chodnika przy ul. Abrahama (od ul. 10 Lutego do ul. Żwirki i Wigury).Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwały wskazujące do realizacji następujące zadania:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicy Kilińskiego.
 
2. Rozbudowa oświetlenia ulicy Władysława IV (na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Jana z Kolna).
 
3. Remont chodnika przy ul. Kilińskiego.
 
4. Remont chodnika przy ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Św. Piotra do ul. Derdowskiego.  

5. Remont chodnika na ul. Wójta Radtkego na odcinku od Pl. Kaszubskiego do ul. Władysława IV po obydwu stronach.
 
6. Remont nawierzchni miejsc parkingowych, chodników i jezdni ul. Zgoda.        

7. Remont chodnika przy ul. Władysława IV 23.

8. Remont chodnika przy ul. 3 Maja.

9. Remont chodnika przy ul. Jana z Kolna.

10. Remont chodnika ogólnodostępnego pomiędzy ul. Wójta Radtkego i ul. Jana z Kolna nr 21.


Radni dzielnicy postanowili również dofinansować zagospodarowanie placów zabaw na terenie dzielnicy, tj.:
1. Plac zabaw na terenie Przedszkola Nr 7 (40.000 zł),
2. Plac zabaw na terenie Przedszkola Nr 51 (40.000 zł),
3. Plac zabaw na terenie Przedszkola Nr 16 (40.000 zł). Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1:
(Rozbudowa oświetlenia ulicy Kilińskiego)
 1. 25 czerwca 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XVI/9/2012 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 3 lipca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 7133/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 9 lipca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji,
 4. stan na styczeń/ kwiecień 2013 r.:
  -
  23 października 2012 r.- podpisanie umowy z Wykonawcą - Panem Sławomirem Melzackim „ELPROF" z siedzibą w Gdyni, ul. Boisko 1A/9 na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - termin wykonania zadania: 24 maja 2013 r.,
 5. stan na lipiec 2013 r.:   
  - uzyskano warunki techniczne,
  - przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej jest w trakcie rozstrzygania,
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowej oraz pozwolenie na budowę,
  - Wydział Inwestycji przystąpił do przygotowania przetargu na wybór wykonawcy robót drogowych.
 6. stan na październik 2014 r. - inwestycja zakończona.
 7. stan na styczeń 2014 r.:
  - zakończono roboty budowlane,
  - inwestycja przed odbiorem końcowym.
 8. stan na kwiecień:
  - inwestycja po odbiorze końcowym,
  - inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania.
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2:

(Rozbudowa oświetlenia ulicy Władysława IV (na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Jana z Kolna)
 1. 25 czerwca 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XVI/9/2012 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 3 lipca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 7133/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 9 lipca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji,
 4. stan na styczeń 2013 r.:
  -
  uzyskano warunki techniczne,
  - inwestycja w trakcie przygotowań materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
 5. stan na kwiecień 2013 r.:
  -
  przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej jest w trakcie rozstrzygania.
 6. stan na lipiec 2013 r.:  
  - podpisanie umowy z Wykonawcą - Wielobranżową Pracownią Projektową „Elektrousługa" Włodzimierz Melzacki, Gdynia, ul. Pomorska 46A/13,
  - inwestycja w trakcie realizacji.
 7. stan na październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 8. stan na styczeń 2014 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. z terminem wykonania - 11.03.2014 r.
 9. stan na kwiecień/lipiec:
  - dnia 4 kwietnia br. zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych.
 10. stan na październik:
  - zakończono roboty budowlane,
  - trwa procedura odbiorowa.
 11. stan na styczeń 2015:
  - inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3:

(Remont chodnika przy ul. Kilińskiego)
 1. 25 czerwca 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XVI/9/2012 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 3 lipca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 7133/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 6 lipca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni,
 4. stan na styczeń/kwiecień/lipiec/październik 2013 r. - realizacja zadania w 2014 r.
 5. stan na styczeń/kwiecień 2014 r. - planowane przeprowadzenie remontu w bieżącym roku.
 6. stan na lipiec:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 88.000 zł.
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4:

(Remont chodnika przy ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Św. Piotra do ul. Derdowskiego)
 1. 25 czerwca 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XVI/9/2012 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 3 lipca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 7133/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 6 lipca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni,
 4. stan na styczeń 2013 r. - realizacja zadania w 2013 r.
 5. stan na kwiecień 2013 r. - zadanie na etapie procedury przetargowej.
 6. stan na lipiec 2013 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 84.599 zł.
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5:

(Remont chodnika przy ul. Wójta Radtkego na odcinku od Pl. Kaszubskiego do ul. Władysława IV)
 1. 25 czerwca 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XVI/9/2012 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 3 lipca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 7133/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 6 lipca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni,
 4. stan na styczeń 2013 r.:
  -
  w 2012 r. wykonano remont chodnika przy ul. Wójta Radtkego na odcinku od Placu Kaszubskiego w kierunku ul. Władysława IV po prawej stronie,
  - kontynuacja zadania w 2013 r.
 5. stan na kwiecień 2013 r. - zadanie na etapie procedury przetargowej.
 6. stan na lipiec 2013 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 249.223 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6:
(Remont nawierzchni miejsc parkingowych, chodników i jezdni ul. Zgoda
)

 1. 13 maja 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XXVI/21/2013 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie zmiany uchwały nr XVI/2/2012 w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 25 czerwca 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 11174/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 26 czerwca 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni,
 4. stan na lipiec 2013 r.:
  - zadanie wprowadzone do planu ZDiZ na 2013 r.
  - zadanie zostanie zrealizowane do końca br.
 5. stan na październik 2013 r. - podpisano umowę na realizację zadania.
 6. stan na styczeń 2014 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 170.401 zł.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7:
(Remont  chodnika przy ul. Władysława IV nr 23)

 1. 5 czerwca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXVI/33/2014 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na rok 2014,
 2. 1 lipca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 1535514/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014,
 3. 2 lipca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na październik:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 69.445 zł.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8:
(Remont  chodnika przy ul.  3 Maja)

 1. 5 czerwca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXVI/33/2014 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na rok 2014,
 2. 1 lipca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 1535514/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014,
 3. 2 lipca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na październik:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 121.632 zł


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9:
(Remont chodnika przy ul. Jana z Kolna)

 1. 5 czerwca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXVI/33/2014 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na rok 2014,
 2. 1 lipca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 15355/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014,
 3. 2 lipca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na październik:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 43.822 złSprawozdanie z realizacji zadania nr 10:
(Remont chodnika ogólnodostępnego pomiędzy ul. Wójta Radtkego i ul. Jana z Kolna nr 21)

 1. 30 września 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXIX/37/2014 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie wskazania zadania remontowo - inwestycyjnego na rok 2014,
 2. 7 października 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 16362/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięcia remontowego na rok 2014,
 3. 8 października 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 90.077 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 15.03.2013
Data udostępnienia informacji: 15.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2015 11:30 Korekta Ewa Mącik
29.01.2015 11:27 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.11.2014 15:16 Korekta Ewa Mącik
04.11.2014 15:13 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.09.2014 10:09 Korekta Ewa Mącik
05.09.2014 10:08 Dodanie informacji Ewa Mącik
03.09.2014 15:06 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.05.2014 12:08 Dodanie informacji Ewa Mącik
18.02.2014 09:47 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 14:30 Dodanie informacji Ewa Mącik
24.01.2014 14:28 Dodanie informacji Ewa Mącik
06.11.2013 11:16 Korekta Ewa Mącik
05.11.2013 14:20 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.11.2013 14:18 Aktualizacja treści Ewa Mącik
28.08.2013 13:14 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.08.2013 11:08 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.08.2013 11:04 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.06.2013 09:21 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.06.2013 09:17 Aktualizacja treści Ewa Mącik
18.06.2013 13:31 Korekta Ewa Mącik
18.06.2013 13:29 Korekta Ewa Mącik
18.06.2013 13:26 Korekta Ewa Mącik
18.06.2013 13:21 Korekta Ewa Mącik
18.06.2013 13:19 Korekta Ewa Mącik
18.06.2013 13:12 Korekta Ewa Mącik
09.05.2013 10:51 Korekta Ewa Mącik
09.05.2013 10:49 Aktualizacja treści Ewa Mącik
15.03.2013 12:01 Korekta Ewa Mącik
15.03.2013 11:56 Korekta Ewa Mącik
15.03.2013 11:48 Dodanie informacji Ewa Mącik