Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Redłowo

Rada Dzielnicy Redłowo podjęła w dniu 07.12.2020 r. uchwałę nr XIII/33/2020, zmieniając uchwałą nr XV/41/2021 z dnia 8 marca 2021 r. i  przyjęła listę następujących zadań inwestycyjno- remontowych wg priorytetu, wskazanych do realizacji w latach 2019-2023.

1. Rewitalizacja skweru przy ul. Cylkowskiego wraz z budową nowego placu zabaw, bez fontanny.
2. Budowa oświetlenia ul. Orląt Lwowskich.
3. Remont chodnika wzdłuż ul. Legionów od ul. Lutyckiej do ul. Stryjskiej.
4. Tablica ze świetlnym pomiarem prędkości na ul. Cylkowskiego w górę od ul. Legionów w kierunku szkoły.
5. Montaż kamer do monitoringu miejskiego:
a) róg Cylkowskiego /Bohaterów Starówki Warszawskiej -obejmuje skwer przy przystanku jednokierunkową ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
b) na Pastwisku Huzarska.
6. Budowa zjazdu dla wózków na Pastwisko Huzarska.
7. Remont schodów prowadzących od chodnika przy budynku ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej nr 19 do ul. Powstania Wielkopolskiego i remont poręczy przy schodach.
8. Remont chodnika przy ul. Powstania Wielkopolskiego 1-27.


Rada Dzielnicy Redłowo zwróciła się z prośbą o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:


1. Remont chodnika wzdłuż ul. Legionów od ul. Lutyckiej do ul. Stryjskiej.
2. Budowa oświetlenia ul. Orląt Lwowskich.
3. Rewitalizacja skarpy oraz remont istniejących schodów przy ul. Redłowskiej.
4. Montaż kamer do monitoringu miejskiego:
    a) róg Cylkowskiego /Bohaterów Starówki Warszawskiej -obejmuje skwer przy przystanku jednokierunkową ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
    b) na Pastwisku Huzarska.
5. Budowa zjazdu dla wózków na Pastwisko Huzarska.
6. Remont schodów prowadzących od chodnika przy budynku ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej nr 19 do ul. Powstania  Wielkopolskiego i remont poręczy przy schodach.
7. Rewitalizacja skweru przy ul. Cylkowskiego wraz z budową nowego placu zabaw, bez fontanny.
8. Budowa ronda pinezkowego na skrzyżowaniu ul. Powstania Styczniowego i ul. Legionów.
9. Remont chodnika przy ul. Powstania Wielkopolskiego 1-27.
10. Tablica ze świetlnym pomiarem prędkości na ul. Cylkowskiego w górę od ul. Legionów w kierunku szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 21.02.2020
Data udostępnienia informacji: 21.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.03.2021 14:15 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
10.03.2021 14:11 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.12.2020 10:32 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.12.2020 10:31 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.12.2020 10:29 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
29.09.2020 12:52 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
24.06.2020 12:32 Dodanie informacji Barbara Woźniak