Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo


Rada dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
                  
1. Budowa ulicy Pawiej.
 
2. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Jałowcowej.
 
3. Budowa ciągu pieszego między ul. Skarbka a ul. Demptowską.
 
4. Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Gulgowskiego.

5. Budowa chodnika łączącego ul. Bławatną z Przedszkolem Samorządowym Nr 46.

6. Budowa ciągu pieszego łączącego Przystanek Pętli Autobusowej z ulicą Chabrową.

7. Remont ul. Pawiej na odcinku od ul. Bławatnej do nr Pawia 21.

8. Remont przejścia łączącego ul. Skarbka z ul. Demptowską.

9. Remont ul. Sakowicza od nr 1 do wjazdu na ul. Gulgowskiego. 

10. Remont chodnika przy ul. Wiklinowej.

11. Dobudowa oprawy oświetleniowej przy ul. Sakowicza.Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą do realizacji następujące zadania:
 
1. Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Skarbka i Demptowską.

2. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Jałowcowej.

3. Budowa chodnika łączącego ulicę Bławatną z Przedszkolem Samorządowym Nr 46.

4. Dobudowa oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy ul. Sakowicza.

5. Remont ul. Sakowicza od nr 1 do wjazdu na ul. Gulgowskiego.

6. Remont chodnika przy ul. Wiklinowej od nr 10 do nr 16.

7. Wykonanie dodatkowych elementów siłowni zewnętrznej przy ul. Bławatnej.

8. Remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Bławatnej do numeru Pawia 21.

9. Remont przejścia łączącego ul. Skarbka z ul. Demptowską.

10. Sporządzenie dokumentacji projektowej dot. budowy ciągu pieszego łączącego przystanek pętli autobusowej z ul. Chabrową.

11. Usunięcie 18 drzew znajdujących się w pasie drogowym przy ul. Pawiej.
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1:
(Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Skarbka i Demptowską)
 1. 29 stycznia 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXX/18/2014 Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 18 lutego 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 13822/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 19 lutego 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na kwiecień/lipiec:
  - trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej,
  - termin przetargu wyznaczono na dzień 4 lipca br.
 5. stan na październik:
  - w lipcu br. przygotowano i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wydzieleniem geodezyjnym ciągu pieszego,
  - z powodu wysokiej wartości dokumentacji projektowej rada dzielnicy zrezygnowała z realizacji zadania.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2:
(Dokończenie budowy chodnika przy ul. Jałowcowej)

 1. 29 stycznia 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXX/18/2014 Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 18 lutego 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 13822/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 19 lutego 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. 20 lutego 2014 r. - brak możliwości realizacji zadania z powodu nieuregulowanych własności terenowo - prawnych.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3:
(Budowa chodnika łączącego ul. Bławatną z Przedszkolem Samorządowym Nr 46)

 1. 29 stycznia 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXX/18/2014 Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 18 lutego 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 13822/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 19 lutego 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na kwiecień/lipiec:
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 5. stan na październik:
  - opracowano dokumentację projektową,
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 6. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 45.288 zł.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5:
(Remont ul. Sakowicza od nr 1 do wjazdu na ul. Gulgowskiego)

 1. 12 lutego 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXI/19/2014 Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 18 marca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14180/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 19 marca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na lipiec:
  - zadanie zostało zlecone z terminem realizacji do końca lipca br.
 5. stan na październik:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 99.904 zł.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6:
(Remont chodnika przy ul. Wiklinowej  od nr 10 do nr 16)
 1. 12 lutego 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXI/19/2014 Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 18 marca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14180/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 19 marca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na lipiec:
  - zadanie zostało zlecone z terminem realizacji do końca lipca br. 
 5. stan na październik:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 46.556 zł.
   

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7:
(Wykonanie dodatkowych elementów siłowni zewn. przy ul. Bławatnej)

 1. 12 lutego 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXI/19/2014 Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 18 marca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14180/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 19 marca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8:
(Remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Bławatnej do numeru Pawia 21)

 1. 23 kwietnia 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXIII/20/2014 Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 28 kwietnia 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14650/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 29 kwietnia 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na lipiec:
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej,|
  - realizacja w III kwartale 2014 r.
 5. stan na październik:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 234.564 zł.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9:
(Remont przejścia łączącego ul. Skarbka z ul. Demptowską)

 1. 1 października 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXVII/23/2014 Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 14 października 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 16445/14/VI/R zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 19 października 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 35.000 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 10:
(Sporządzenie dokumentacji projektowej dot. budowy ciągu pieszego łączącego przystanek pętli autobusowej z ul. Chabrową.)

 1. 26 listopada 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXVIII/26/2014 Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 11 grudnia 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 185/14/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014,
 3. 15 grudnia 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na styczeń 2016 r.:
  - wykonano dokumentacje projektowo - kosztorysową,
  - trwała weryfikacja dokumentacji.
 5. stan na kwiecień/lipiec 2016 r.:
  - uzyskano pozwolenie na budowę,
  - kosztorys przewyższa kwotę przeznaczoną przez radę dzielnicy na tę inwestycję,
  - wystąpiono z wnioskiem do rady dzielnicy o zwiększenie środków na realizację zadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 15.03.2013
Data udostępnienia informacji: 15.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 13:40 Dodanie informacji Ewa Mącik
28.01.2015 14:40 Aktualizacja treści Ewa Mącik
28.01.2015 14:11 Dodanie informacji Ewa Mącik
28.01.2015 13:42 Dodanie informacji Ewa Mącik
27.01.2015 11:10 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.11.2014 12:55 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.09.2014 12:47 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.09.2014 12:39 Korekta Ewa Mącik
03.09.2014 12:38 Dodanie informacji Ewa Mącik
03.09.2014 12:30 Dodanie informacji Ewa Mącik
03.09.2014 12:16 Korekta Ewa Mącik
03.09.2014 12:14 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.08.2014 11:42 Dodanie informacji Ewa Mącik
15.04.2014 12:42 Dodanie informacji Ewa Mącik
06.03.2014 14:01 Dodanie informacji Ewa Mącik
20.02.2014 15:31 Dodanie informacji Ewa Mącik
20.02.2014 15:21 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 13:46 Dodanie informacji Ewa Mącik
20.11.2013 15:05 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.11.2013 11:22 Korekta Ewa Mącik
06.11.2013 11:21 Korekta Ewa Mącik
06.11.2013 11:20 Aktualizacja treści Ewa Mącik
15.03.2013 09:25 Korekta Ewa Mącik
15.03.2013 09:23 Korekta Ewa Mącik
15.03.2013 09:19 Dodanie informacji Ewa Mącik