Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Pogórze

Lista zadań Rady Dzielnicy Pogórze przyjętych do realizacji po konsultacjach.

Rada Dzielnicy Pogórze Uchwałą nr XII/33/2020 z dnia 08.12.2020 r. przyjęła do realizacji, po konsultacjach z mieszkańcami, listę zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023 na łączna kwotę 2.219.260 zł. w następującej kolejności:

1. Wymiana nawierzchni w ul. Żeliwnej od nr 31 do schodów a także modernizacja schodów: poszerzenie, remont nawierzchni, budowa podjazdu dla wózków, montaż poręczy (przejście łączące ul. Żeliwną z ul. Sikorskiego).
2. Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicach: Magnezjowa, Potasowa, Cynkowa, Mosiężna i Chromowa.
3. Budowa oświetlenia przy ulicy Miedzianej w obrębie posesji od nr 4 do nr 8 oraz od nr 27 do nr 36.
4. Budowa ciągu pieszego na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Aluminiowej (kontynuacja).
5. Remont nawierzchni ul. Kleeberga.
6. Remont schodów w ul. Żelaznej.
7. Wymiana nawierzchni w ul. Horyda.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji 
W dniach od 03.11.2020 r. do 10.11.2020 r. odbyły się konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023 w dzielnicy Pogórze. Po zakończeniu konsultacji Rada Dzielnicy sporządziła raport.

Ogłoszenie o konsultacjach 
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023.

Konsultacje Rady Dzielnicy Pogórze odbywać się będą zdalnie od dnia 3 listopada 2020 r.

Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 3 listopada 2020 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Pogórza. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.pogorze@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Rada Dzielnicy Pogórze podjęła w dniu 29.09.2020 r. uchwałę nr XI/32/2020 w sprawie przyjęcia listy zadań inwestycyjno- remontowych wg następującego priorytetu:

1. Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicach: Magnezjowa, Potasowa, Cynkowa, Mosiężna i Chromowa.
2. Wymiana nawierzchni w ul. Żeliwnej od nr 31 do schodów a także modernizacja schodów: poszerzenie, remont nawierzchni, budowa podjazdu dla wózków, montaż poręczy (przejście łączące ul. Żeliwną z ul. Sikorskiego). 
3. Budowa oświetlenia przy ulicy Miedzianej w obrębie posesji od nr 4 do nr 8 oraz od nr 27 do nr 36.
4. Wymiana nawierzchni w ul. Horyda
5. Budowa ciągu pieszego na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Aluminiowej (kontynuacja).
6. Remont nawierzchni ul. Kleeberga.
7. Remont schodów w ul. Żelaznej.

Rada Dzielnicy Pogórze zwróciła się z prośbą o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:
1. Budowa oświetlenia przy ulicy Miedzianej w obrębie posesji od nr 4 do nr 8 oraz od nr 27 do nr 36.
2. Remont nawierzchni ul. Kleeberga.
3. Wymiana nawierzchni w ul. Żeliwnej od nr 31 do schodów a także modernizacja schodów: poszerzenie, remont nawierzchni, budowa podjazdu dla wózków, montaż poręczy (przejście łączące ul. Żeliwną z ul. Sikorskiego). 
4. Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicach: Magnezjowa, Potasowa, Cynkowa, Mosiężna i Chromowa.
5. Wymiana nawierzchni w ul. Horyda
6. Budowa ciągu pieszego na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Aluminiowej (kontynuacja).
7. Wymiana nawierzchni na ul. Pruszkowskiego.
8. Budowa oświetlenia ul. Kasztelana.
9. Remont schodów w ul. Żelaznej.
10. Utwardzenie miejsc postojowych i wymiana nawierzchni ul. Steyera 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 21.02.2020
Data udostępnienia informacji: 21.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2021 14:27 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.05.2021 14:22 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.12.2020 13:47 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.12.2020 13:18 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.12.2020 13:18 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
09.12.2020 21:48 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
25.11.2020 14:56 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
02.11.2020 23:18 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
27.10.2020 12:17 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
05.10.2020 14:14 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
06.07.2020 10:33 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
27.02.2020 10:14 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
27.02.2020 09:53 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.02.2020 11:35 Dodanie informacji Barbara Woźniak