Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Orłowo

Lista zadań Rady Dzielnicy Orłowo  przyjętych do realizacji po konsultacjach.
Rada Dzielnicy Orłowo Uchwałą nr XIII/25/2020 z dnia 29.12.2020 r. przyjęła do realizacji, po konsultacjach z mieszkańcami, listę zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023 na łączna kwotę 2.376.095 zł. w następującej kolejności:
  1. Remont chodników na ul. Inżynierskiej na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul. Wielkopolskiej.
  2. Remont fragmentu ul. Spacerowej -odcinek od ul. Cyprysowej do ul. Nawigatorów.
  3. Remont ul. Sosnowieckiej z uwzględnieniem montażu progów zwalniających.
  4. Remont ul. Perkuna na odcinku od ul. Świętopełka do ul. Balladyny.
  5. Zagospodarowanie terenu zieleni urządzonej pod zespół parkowo - rekreacyjny - teren wzdłuż prawego brzegu rzeki Kaczej, na odcinku od ul. Cyprysowej do ul. Nawigatorów.
  6. Remont ul. Chorzowskiej z uwzględnieniem montażu progów zwalniających

    Ogłoszenie o wynikach konsultacji 
W dniach od 23.11.2020 r. do 30.11.2020 r. odbyły się konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023 w dzielnicy Orłowo. Po zakończeniu konsultacji Rada Dzielnicy sporządziła raport. 

Ogłoszenie o konsultacjach 
Rada Dzielnicy Orłowo zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023.

Konsultacje Rady Dzielnicy Orłowo odbywać się będą zdalnie od dnia 23 listopada 2020 r.

Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 23 listopada 2020 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Orłowa. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.orlowo@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Rada Dzielnicy Orłowo podjęła w dniu 29.09.2020 r. uchwałę nr XII/22/2020 w sprawie przyjęcia listy zadań  inwestycyjno- remontowych wskazanych do realizacji w latach 2019-2023 wg następującego priorytetu:
1. Remont ul. Chorzowskiej z uwzględnieniem montażu progów zwalniających. 
2. Ustawienie 4 szt. ławek z zadaszeniem i uporządkowanie istniejącej strefy piknikowej z wyznaczonym miejscem na ognisko- teren parku Kolibki (za budynkiem „tuBAZA”).
3. Remont ul. Sosnowieckiej z uwzględnieniem montażu progów zwalniających. 
4. Remont chodników na ul. Inżynierskiej na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul. Wielkopolskiej. 
5. Budowa wyniesionego przejścia na ul. Roszczynalskiego przed skrzyżowaniem z ul. Orłowską. 
6. Zagospodarowanie terenu zieleni urządzonej pod zespół parkowo - rekreacyjny - teren wzdłuż prawego brzegu rzeki Kaczej, na odcinku od ul. Cyprysowej do ul. Nawigatorów.
7. Remont ul. Perkuna na odcinku od ul. Świętopełka do ul. Balladyny.
8. Remont fragmentu ul. Spacerowej -odcinek od ul. Cyprysowej do ul. Nawigatorów.

Rada Dzielnicy Orłowo zwróciła się z prośbą o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:


 1. Ustawienie 4 szt. ławek z zadaszeniem i uporządkowanie istniejącej strefy piknikowej z wyznaczonym miejscem na ognisko- teren parku Kolibki (za budynkiem „tuBAZA”).
2. Remont chodników na ul. Inżynierskiej na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul. Wielkopolskiej.
3. Budowa wyniesionego przejścia na ul. Roszczynalskiego przed skrzyżowaniem z ul. Orłowską.
4. Remont ul. Perkuna na odcinku od ul. Świętopełka do ul. Balladyny.
5. Remont ul. Chorzowskiej z uwzględnieniem montażu progów zwalniających.
6. Remont ul. Sosnowieckiej z uwzględnieniem montażu progów zwalniających.
7. Zagospodarowanie terenu zieleni urządzonej pod zespół parkowo - rekreacyjny - teren wzdłuż prawego brzegu rzeki Kaczej, na odcinku od ul. Cyprysowej do ul. Nawigatorów.
8. Zagospodarowanie terenu położonego w nadmorskiej części Orłowa wzdłuż i z Aleją Witolda Kukowskiego łącznie z plażą (zgodnie z Uchwałą nr XXI/15/2017 Rady Dzielicy Orłowo z d. 12.01.2017). 
9. Wykonanie remontu i rekonstrukcji „Groty Marysieńki" znajdującej się na terenie Kolibek (działka nr 3299)
10. Remont fragmentu ul. Spacerowej -odcinek od ul. Cyprysowej do ul. Nawigatorów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 21.02.2020
Data udostępnienia informacji: 21.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2021 14:18 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
12.01.2021 12:03 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
12.01.2021 11:57 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
02.12.2020 11:50 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
23.11.2020 12:01 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
23.11.2020 11:58 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
23.11.2020 09:00 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
03.11.2020 21:15 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
02.10.2020 11:50 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
02.10.2020 11:49 Dodanie informacji Barbara Woźniak