Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Orłowo


Rada dzielnicy Orłowo zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
                    
1. Budowa ulicy Akacjowej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Miodowej. 
 
2. Budowa ulicy Aldony.
 
3. Budowa ulicy Architektów. 
 
4. Budowa ulicy Armatorów.
 
5. Budowa ulicy Balladyny.
 
6. Budowa ulicy Bukowej.
 
7. Budowa ulicy Cyprysowej.
 
8. Budowa ulicy Mestwina.
 
9. Budowa ulicy Miodowej.
 
10. Budowa ulicy Popiela.
 
11. Budowa ulicy Przemysława.
 
12. Budowa ulicy Sterników.
 
13. Budowa ulicy Sędziowskiej.
 
14. Budowa ulicy Szyprów.
 
15. Budowa ulicy Technicznej.
 
16. Budowa ulicy Wierzbowej.
 
17. Budowa ulicy T. Zegarskiego.
 
18. Budowa ulicy Sterników (aktualizacja).
 
 

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą zadanie pn. „Budowa ulicy Sterników" - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz pierwszego etapu robót budowlanych, jako wybrane do realizacji.
 
           
Sprawozdanie z realizacji zadania:
 1. 11 grudnia 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XXI/20/2012 Rady Dzielnicy Orłowo w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 15 stycznia 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 9418/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Orłowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 28 stycznia 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na kwiecień 2013 r.:
  - uzyskano warunki techniczne z ZDiZ,
  - trwa przygotowanie materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
 5. stan na lipiec 2013 r.:
  - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
  - wykonawca: Tomasz Płonka, właściciel firmy ALFA PROJEKT, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strońskiej 4a/21,
  - kwota umowy: 66 420 zł.
 6. stan na październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 7. stan na styczeń 2014 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji - 7 kwiecień 2014 r.
 8. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 9. stan na lipiec:
  - wykonawca nie dotrzymał terminów umowy,
  - trwają prace projektowe.
 10. stan na październik:
  - dokumentacja nie została przekazana zamawiającemu w wyznaczonym terminie umownym,
  - po uzyskaniu dokumentacji niezbędne będzie naliczenie kar umownych.
 11. stan na styczeń 2015:
  - w trakcie prac projektowych na wniosek ZDiZ zwiększono zakres inwestycji o przebudowę ul. Szyprów na odcinku od ul. Sterników do rzeki Kaczej,
  - zwiększono zakres zamówienia i zlecono wykonanie dokumentacji dla rozszerzonego zakresu,
  - wyznaczono nowy termin wykonania całości dokumentacji projektowo - kosztorysowej do dnia 31 grudnia 2014 r.
 12. stan na lipiec 2015 r.:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 13. stan na styczeń 2016 r.:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - kwota inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego przekroczyła wartość środków, jakie rada dzielnicy przeznaczyła na zadanie,
  - wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację zadania,
  - ze względu na zmianę granic działek zlecono aktualizację mapy do celów projektowych i dokumentacji.
 14. stan na kwiecień/lipiec 2016 r.:
  - trwały prace projektowe.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 13.03.2013
Data udostępnienia informacji: 14.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 13:26 Korekta Ewa Mącik
18.07.2016 13:25 Dodanie informacji Ewa Mącik
26.01.2015 12:37 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.11.2014 12:43 Dodanie informacji Ewa Mącik
03.09.2014 11:30 Dodanie informacji Ewa Mącik
24.01.2014 13:41 Dodanie informacji Ewa Mącik
05.11.2013 13:44 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.08.2013 11:34 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.05.2013 13:55 Aktualizacja treści Ewa Mącik
14.03.2013 12:12 Korekta Ewa Mącik
14.03.2013 12:06 Korekta Ewa Mącik
14.03.2013 11:47 Dodanie informacji Ewa Mącik