Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Oksywie


Rada dzielnicy Oksywie zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
                   
1. Budowa ul. Albańskiej.
 
2. Remont ul. Afrykańskiej.
 
3. Budowa skrzyżowania ul. Arciszewskich - ul. Muchowskiego.
 
4. Budowa parkingu przy ul. Arciszewskich.
 
5. Remont ul. Algierskiej i ul. Alzackiej.
 
6. Remont ul. Andaluzyjskiej.
 
7. Remont ul. Arabskiej.
 
8. Budowa ul. Knyszyńskiej.
 
9. Budowa Skate - Parku przy ul. Bosmańskiej.
 
10. Budowa ulic dojazdowych i chodników przy ul. Bosmańskiej nr 28 - 30B.
 
11. Budowa ul. Arabskiej polegający na wykonaniu nawierzchni w technoligii płyt yomb.

12. Budowa ul. Apenińskiej polegający na wykonaniu nawierzchni w technoligii płyt yomb.

13. Budowa ul. Afrykańskiej polegający na wykonaniu nawierzchni w technoligii płyt yomb.

14. Budowa ul. Makowskiego polegający na wykonaniu nawierzchni w technoligii płyt yomb.

15. Budowa ul. Andaluzyjskiej polegający na wykonaniu nawierzchni w technoligii płyt yomb.

16. Budowa ul. Algierskiej polegający na wykonaniu nawierzchni w technoligii płyt yomb.

17. Remont ul. Dickmana polegający na wykonaniu nawierzchni w technologii plyt yomb.

18. Budowa oświetlenia ul. Miegonia wraz z uzupełnieniem oświetlenia ul. Muchowskiego.

19. Utwardzenie nawierzchni gruntowej ul. Osada Rybacka w technologii płyt yomb.


Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwały wskazujące następujące zadania do realizacji:
 
1.  „Budowa ulicy Albańskiej", 

2. Utwardzenie nawierzchni gruntowej w technologii płyt yomb ul. Osada Rybacka.

3. Utwardzenie nawierzchni gruntowej w technologii płyt yomb ul. Afrykańskiej.

 
           
Sprawozdanie z realizacji zadania Nr 1:
(Budowa ulicy Albańskiej)

 1. 27 czerwca 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIII/14/2012 Rady Dzielnicy Oksywie w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 7 sierpnia 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 7474/2012/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Oksywie przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 23 sierpnia 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na styczeń 2013 r.:
  -
  uzyskano warunki techniczne z Zarządu Dróg i Zieleni,
  - trwa postępowanie mające na celu ustalenie rozwiązania bezkolizyjnego ruchu drogi publicznej z jednoczesnymi wjazdami na prywatne posesje.
 5. stan na kwiecień/lipiec 2013 r.: 
  - uzyskano warunki techniczne z Zarządu Dróg i Zieleni dla planowanej budowy ul. Albańskiej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury.
  - udzielono zamówienia publicznego do 14 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, 
  - umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji - do dnia 30 września 2013 r.
  - wykonawca: Grupa RMK Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi przy ul. Dolnej 23.
 6. stan na październik 2013 r.:
  - umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji,
  - trwa opracowywanie projektu,
  - z powodu przedłużającego się procesu uzgadniania przedłużono termin do 15.12.2013 r.
 7. stan na styczeń 2014 r.:
   - uzyskano komplet dokumentacji projektowo- kosztorysowej, trwa weryfikacja dokumentacji,
   - zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy ul. Albańskiej, z terminem wykonania - kwiecień 2014 r.
 8. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania prac geodezyjnych.
 9. stan na lipiec:
  - z uwagi na niezgodności w zasobach geodezyjnych z istniejącym przebiegiem granic pasa drogowego ul. Albańskiej zaszła konieczność wznowienia znaków granicznych i ustalenia faktycznego przebiegu granic działek drogowych oraz wykonania zmian w dokumentacji projektowej,
  - trwa postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na w/w prace w trybie zamówienia publicznego do 30.000 Euro.
 10. stan na październik:
  - wykonano wznowienie granic,
  - trwały prace geodezyjne i aktualizacja dokumentacji na mapie z uzgodnionymi granicami geodezyjnymi,
  - przesunięto termin wykonania dokumentacji na dzień 14 listopada 2014 r.
 11. stan na styczeń 2015:
  - zadanie na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.
 12. stan na styczeń 2016 r.:
  - zadania zrealizowano.


Sprawozdanie z realizacji zadania Nr 2:
(Utwardzenie nawierzchni gruntowej w technologii płyt yomb ul. Osada Rybacka)

 1. 24 czerwca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXVIII/29/2014 Rady Dzielnicy Oksywie w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2011 - 2014,
 2. 8 lipca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 15459/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Oksywie przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014,
 3. 9 lipca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na październik:
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 5. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 96.704 zł.

   
Sprawozdanie z realizacji zadania Nr 3:
(Utwardzenie nawierzchni gruntowej w technologii płyt yomb ul.  Afrykańskiej)
 1. 24 czerwca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXVIII/29/2014 Rady Dzielnicy Oksywie w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2011 - 2014,
 2. 8 lipca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 15459/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Oksywie przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014,
 3. 9 lipca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na październik:
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 5. stan na styczeń 2015:
  - zadania zrealizowano za kwotę 147.847 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 14.03.2013
Data udostępnienia informacji: 14.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 13:17 Dodanie informacji Ewa Mącik
26.01.2015 12:27 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.11.2014 12:40 Korekta Ewa Mącik
04.11.2014 12:38 Dodanie informacji Ewa Mącik
02.09.2014 15:30 Aktualizacja treści Ewa Mącik
01.07.2014 13:42 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.06.2014 12:23 Dodanie informacji Ewa Mącik
16.05.2014 13:17 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.02.2014 13:20 Dodanie informacji Ewa Mącik
24.01.2014 13:34 Dodanie informacji Ewa Mącik
05.11.2013 13:42 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.08.2013 11:24 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.05.2013 13:51 Aktualizacja treści Ewa Mącik
14.03.2013 10:42 Korekta Ewa Mącik
14.03.2013 10:40 Korekta Ewa Mącik
14.03.2013 10:36 Dodanie informacji Ewa Mącik