Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Obłuże


Rada dzielnicy Obłuże zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:

1. Budowa ronda przy ulicy Sucharskiego.
 
2. Budowa ulicy Brukarskiej na odcinku od ul. Rębaczy do ul. Cechowej.
 
3. Budowa ulicy Kuśnierskiej.
 
4. Budowa ulicy Traczy.
 
5. Budowa ulicy Spawaczy.
 
6. Budowa ulicy Flisaków.
 
7. Budowa ulicy Ciesielskiej i ulicy Piekarskiej.
 
8. Budowa schodów terenowych przy ul. Cechowej nr 58.
 
9. Budowa parkingu przy ul. Unruga (na wysokości boiska SP Nr 39).
 
10. Remont ulicy Kuśnierskiej (odc. wzdłuż budynków od nr 21 do nr 24) polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB (droga śladowa).
 
11. Remont ulicy Spawaczy polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB (droga śladowa).
 
12. Remont ulicy Flisaków polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB.
 
13. Remont ulicy Kuśnierskiej (odc. wzdłuż budynku nr 1) polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB.
 
14. Remont ulicy Piekarskiej polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB.
 
15. Remont ulicy Traczy polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB (droga śladowa).
 
16. Remont ulicy Ciesielskiej polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB.
 
17. Remont ulicy Sztukatorów polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB.
 
18. Remont ulicy Szkutniczej polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB.
 
19. Budowa podziemnego ujęcia wód opadowych z lasu w rejonie ul. Podgórskiej 11 - 2 i ul. J. Unruga 90.
 
20. Budowa schodów przy ul. Cechowej wraz z oświetleniem o odwodnieniem.
 
21. Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Płk. Dąbka Nr 222a, 224, 226.
 
22. Budowa oświetlenia ulicy Rębaczy.
 
23. Budowa schodów oraz ciągu pieszego pomiędzy budynkami położonymi przy ul. Krawieckiej 30 i ul. Stolarskiej 8 - 21.

24. Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Kuśnierskiej nr 21 - 24 oraz nr 37A - 37F.
  
25. Remont ulicy Białowieskiej.

26. Remont chodnika przy ul. Kwiatkowskiego.

27. Budowa podziemnego ujęcia wód opadowych z lasu w rejonie ul. Podgórskiej 11-2 i ul. Unruga 90 (aktualizacja).

28. Remont ulicy Płk. Dąbka - dojazd do działek - dł. ok. 115 mb. 

29. Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości połozonych przy ul. Spawaczy.

30. Remont chodnika od budynku SP Nr 39 przy ul. J. Unruga 88 do budynku przy ul. Podgórskiej 12. 

31. Remont chodnika przy ul. Płk. Dąbka od budynku ZSO Nr 4 do wjazdu na teren Targowiska Nr 8.

32. Remont chodnika przy ul. Ledóchowskiego nr 1 do szczytu budynku przy ul. Ledóchowskiego nr 3.

33. Remont chodnika wzdłuż ul. Stolarskiej na odcinku od ul. Białowieskiej 1 w kierunku ul. Benisławskiego.

34. Remont chodnika przy ul. J. Unruga przy Targowisku Miejskim.

35. Remont chodnika od ul. Ledóchowskiego 1 do ul. Sucharskiego 4.

36. Poszerzenie ulicy Traczy płytami yomb. 

37. Przebudowa i remont schodów od ul. Sucharskiego do budynku Ledóchowskiego Nr 1 i Sucharskiego Nr 4.Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą następujące zadania do realizacji:
 
1. Remont ulicy Kuśnierskiej (odc. wzdłuż budynków od nr 21 do nr 24) polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB.
 
2. Remont ulicy Spawaczy polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB.
 
3. Remont ulicy Flisaków polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB.
 
4. Remont ulicy Piekarskiej polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB.
 
5. Remont ulicy Traczy polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB. 
 
6. Remont ulicy Ciesielskiej polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB.
 
7. Remont ulicy Sztukatorów polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB.
 
8. Remont ulicy Szkutniczej polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB.
 
9. Budowa schodów przy ul. Cechowej wraz z oświetleniem o odwodnieniem.
 
10. Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej dla posesji położonych przy ul. Płk. Dąbka nr 222a, 224, 226.

11. Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości połozonych przy ul. Kuśnierskiej nr 21 - 24 oraz 37 A - 37 F.

12. Remont ulicy Białowieskiej.

13.  Remont chodnika przy ul. Kwiatkowskiego.

14. Remont chodnika od budynku SP Nr 39 przy ul. Unruga 88 do budynku przy ul. Podgórskiej 12.

15. Remont chodnika przy ul. Ledóchowskiego 1 do szczytu budynku przy ul. Ledóchowskiego 3.

16. Utwardzenie ul. Płk. Dąbka (dojazd do działek) polegający na wykonaniu nawierzchni w technologii płyt yomb na dł. ok. 115 mb.
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Remont ulicy Kuśnierskiej (odc. wzdłuż budynków od nr 21 do nr 24) polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB):
 1. 15 stycznia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XV/20/2013 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 22 stycznia 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 9493/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 23 stycznia 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na kwiecień 2013 r. - realizacja zadania w II kwartale br.
 5. stan na lipiec/październik 2013 r. - realizacja zadania możliwa po wykonaniu przez Wydział Inwestycji kanalizacji sanitarnej.
 6. stan na styczeń/kwiecień/lipiec 2014 r. - realizacja zadania możliwa po wykonaniu przez Wydział Inwestycji kanalizacji sanitarnej.
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2

(Remont ulicy Spawaczy polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB):
 1. 15 stycznia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XV/20/2013 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 22 stycznia 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 9493/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 23 stycznia 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na kwiecień/lipiec/październik 2013 r.:
  - brak możliwości realizacji remontu,
  - wykonanie remontu możliwe dopiero po uregulowaniu własności gruntu Dz. Nr 191/4 KM 32, obręb Gdynia.
 5. stan na styczeń 2014 r. - wykonanie remontu możliwe dopiero po uregulowaniu własności gruntu.
 6. stan na kwiecień/lipiec:
  - brak możliwości realizacji zadania.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3

(Remont ulicy Flisaków polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB):
 1. 15 stycznia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XV/20/2013 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 22 stycznia 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 9493/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 23 stycznia 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na kwiecień/lipiec/październik 2013 r.:
  - brak możliwości realizacji remontu,
  - wykonanie remontu możliwe dopiero po uregulowaniu własności gruntu Dz. Nr 246/114 KM 104, obręb Gdynia.
 5. stan na styczeń 2014 r. - wykonanie remontu możliwe dopiero po uregulowaniu własności gruntu.
 6. stan na kwiecień/lipiec:
  - brak możliwości realizacji zadania.

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4

(Remont ulicy Piekarskiej polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB ):
 1. 15 stycznia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XV/20/2013 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 22 stycznia 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 9493/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 23 stycznia 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na kwiecień 2013 r. - zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r.
 5. stan na lipiec 2013 r. - zadanie na etapie przygotowywania przetargu.
 6. stan na październik 2013 r. - zadanie w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. stan na styczeń 2014 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 45.711,73 zł.
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5

(Remont ulicy Traczy polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB):
 1. 15 stycznia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XV/20/2013 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 22 stycznia 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 9493/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 23 stycznia 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na kwiecień 2013 r. - zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r.
 5. stan na lipiec 2013 r. - zadanie na etapie przygotowywania przetargu.
 6. stan na październik 2013 r. - zadanie w trakcie podpisywania umowy na jego realizację.
 7. stan na styczeń 2014 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 29.477,71 zł.
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6

(Remont ulicy Ciesielskiej polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB):
 1. 15 stycznia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XV/20/2013 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 22 stycznia 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 9493/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 23 stycznia 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na kwiecień 2013 r. - zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r.
 5. stan na lipiec 2013 r. - zadanie na etapie przygotowywania przetargu.
 6. stan na październik 2013 r. - zadanie w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. stan na styczeń 2014 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 83.169,18 zł.

  


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7

(Remont ulicy Sztukatorów polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB):

 1. 15 stycznia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XV/20/2013 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 22 stycznia 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 9493/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 23 stycznia 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na kwiecień 2013 r. - zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r.
 5. stan na lipiec 2013 r. - zadanie na etapie przygotowywania przetargu.
 6. stan na październik 2013 r. - zadanie w trakcie podpisywania umowy na jego realizację.
 7. stan na styczeń 2014 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 143.638,11 zł.
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8

(Remont ulicy Szkutniczej polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB):
 1. 15 stycznia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XV/20/2013 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 22 stycznia 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 9493/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 23 stycznia 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na kwiecień/lipiec/październik 2013 r.:
  - brak możliwości realizacji remontu,
  - wykonanie remontu możliwe dopiero po uregulowaniu własności gruntu Dz. Nr 324/4 KM 32, obręb Gdynia.
 5. stan na styczeń 2014 r. - wykonanie remontu możliwe dopiero po uregulowaniu własności gruntu.
 6. stan na kwiecień/lipiec:
  - brak możliwości realizacji zadania.


 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9
(Budowa schodów przy ul. Cechowej wraz z oświetleniem o odwodnieniem):

 1. 15 stycznia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XV/20/2013 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 22 stycznia 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 9493/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 28 stycznia 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na kwiecień 2013 r. - dnia 27 lutego br. wystąpiono z wnioskiem do ZDiZ o wydanie warunków technicznych dla realizacji inwestycji.
 5. stan na lipiec 2013 r.:
  - uzyskano warunki techniczne od Zarządu Dróg i Zieleni,
  - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe przedsięwzięcia pn.: „Budowa schodów terenowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni"- w następującym zakresie:
  • budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ulicą Morską (zadanie Rady Dzielnicy Chylonia),
  • budowa schodów przy ulicy Cechowej (zadanie Rady Dzielnicy Obłuże).
  - wykonawca : EUROPROJEKT Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk.  
  - termin realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. stan na październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 7. stan na styczeń/kwiecień 2014 r.:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - termin realizacji umowy - 10.03.2014 r.
 8. stan na lipiec:
  - trwa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę,
  - przygotowanie postępowania przetargowego.
 9. stan na październik:
  - inwestycja rozpoczęta,
  - przekazano plac budowy,
  - termin zakończenia realizacji inwestycji: 22 grudzień 2014 r.
 10. stan na styczeń 2015:
  - inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym.
 11. stan na kwiecień 2015 r.:
  - inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 10

(Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej dla posesji położonych przy ul. Płk. Dąbka 22a, 224, 226):

 1. 21 maja 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XVIII/21/2013 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 4 czerwca 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10960/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 5 czerwca 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na październik 2013 r. - umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji; trwa opracowywanie projektu.
 5. stan na styczeń 2014 r.:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo- kosztorysowej, 
  - obecnie trwają rozmowy z przedsiębiorstwem PEWIK w sprawie zasad przejęcia w użytkowanie wybudowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej, umożliwiających włączenie się prywatnych posesji do sieci.
 6. stan na kwiecień:
  - trwają prace związane z procedurą przetargową na wykonanie robót budowlanych.
 7. stan na lipiec:
  - uzyskano zgłoszenie robót budowlanych,
  - trwa przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
 8. stan na październik:
  - inwestycja w trakcie realizacji,
  - termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2014r.
 9. stan na styczeń 2015:
  - inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 11
(Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Kuśnierskiej nr 21 - 24 oraz 37 A - 37 F):

 1. 21 maja 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XVIII/21/2013 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 4 czerwca 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10960/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 5 czerwca 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na październik 2013 r. - trwa procedura przetargowa.
 5. stan na styczeń 2014 r.: 
  - uzyskano warunki techniczne z ZDiZ i PEWIK,
  - otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.09.2013 r., wpłynęły 2 oferty,
  - zawarto    umowę   z    Biurem   Usługowo-Doradczym   "Instal-Sanit"   na  opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 43.852 zł brutto.
  - umowa w trakcie realizacji,
  - termin realizacji umowy - 08.07.2014 r. 
 6. stan na kwiecień/lipiec:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 7. stan na październik:
  - trwa weryfikacja dokumentacji,
  - wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz wycinkę drzew i krzewów.
 8. stan na styczeń 2015:
  - w związku z koniecznością zmiany trasy sieci kanalizacji sanitarnej przedłużono termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej do dnia 30 kwietnia 2015 r.
 9. stan na styczeń 2016 r.:
  - wykonano komplet dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - uzyskano pozwolenie na budowę,
  - trwały prace związane z przekazaniem inwestycji do PEWIK oraz ZDiZ.
 10. stan na kwiecień 2016 r.:
  - dokumentację przekazano do PEWIK,
  - zadania zakończone.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 12
(Remont ulicy Białowieskiej)
 1. 15 kwietnia 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXV/27/2014 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadania inwestycyjno - remontowego na lata 2011 - 2014.
 2. 6 maja 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14694/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 8 maja 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na lipiec/ październik:
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 5. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 280.000 zł.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 13
(Remont chodnika przy ul. Kwiatkowskiego)
 1. 30 czerwca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXVII/31/2014 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 15 lipca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 15502/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
 3. 21 lipca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na październik:
  - zadanie w trakcie realizacji.
 5. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 49.156 zł.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 14
(Remont chodnika od budynku SP Nr 39 przy ul. Unruga 88 do budynku przy ul. Podgórskiej 12)
 1. 30 czerwca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXVII/31/2014 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 15 lipca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 15502/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
 3. 21 lipca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na październik:
  - zadanie w trakcie realizacji.
 5. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 76.562 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 15
(Remont chodnika przy ul. Ledóchowskiego 1 do szczytu budynku przy ul. Ledóchowskiego 3)
 1. 30 czerwca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXVII/31/2014 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 15 lipca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 15502/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
 3. 21 lipca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na październik:
  - zadanie w trakcie realizacji.
 5. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 24.285 zł.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 16
(Utwardzenie ul. Płk. Dąbka - dojazd do działek)

 1. 30 czerwca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXVII/31/2014 Rady Dzielnicy Obłuże w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2011 - 2014.
 2. 15 lipca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 15502/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
 3. 21 lipca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na październik:
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 5. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 81.980 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 13.03.2013
Data udostępnienia informacji: 13.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 13:14 Dodanie informacji Ewa Mącik
26.01.2015 12:13 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.11.2014 12:33 Korekta Ewa Mącik
04.11.2014 12:30 Aktualizacja treści Ewa Mącik
02.09.2014 15:12 Korekta Ewa Mącik
02.09.2014 15:09 Dodanie informacji Ewa Mącik
02.09.2014 14:47 Dodanie informacji Ewa Mącik
02.09.2014 14:18 Dodanie informacji Ewa Mącik
01.09.2014 15:23 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.06.2014 14:28 Dodanie informacji Ewa Mącik
03.06.2014 15:14 Dodanie informacji Ewa Mącik
03.06.2014 14:40 Dodanie informacji Ewa Mącik
03.06.2014 14:38 Dodanie informacji Ewa Mącik
03.06.2014 10:33 Korekta Ewa Mącik
02.06.2014 11:50 Aktualizacja treści Ewa Mącik
02.06.2014 11:50 Dodanie informacji Ewa Mącik
12.03.2014 15:04 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.03.2014 13:34 Aktualizacja treści Ewa Mącik
18.02.2014 10:27 Aktualizacja treści Ewa Mącik
18.02.2014 10:27 Aktualizacja treści Ewa Mącik
12.02.2014 14:16 Dodanie informacji Ewa Mącik
11.02.2014 14:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik
11.02.2014 14:24 Dodanie informacji Ewa Mącik
11.02.2014 13:37 Aktualizacja treści Ewa Mącik
11.02.2014 13:35 Dodanie informacji Ewa Mącik
11.02.2014 13:08 Aktualizacja treści Ewa Mącik
11.02.2014 13:07 Dodanie informacji Ewa Mącik
11.02.2014 13:02 Korekta Ewa Mącik
11.02.2014 13:01 Korekta Ewa Mącik
11.02.2014 12:52 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 13:28 Dodanie informacji Ewa Mącik
17.12.2013 10:01 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.11.2013 11:14 Korekta Ewa Mącik
05.11.2013 11:53 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.11.2013 11:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.11.2013 11:38 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.08.2013 11:28 Korekta Ewa Mącik
20.08.2013 11:27 Korekta Ewa Mącik
20.08.2013 11:21 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.05.2013 12:18 Aktualizacja treści Ewa Mącik
18.04.2013 10:14 Aktualizacja treści Ewa Mącik
14.03.2013 09:25 Korekta Ewa Mącik
14.03.2013 09:10 Korekta Ewa Mącik
14.03.2013 09:05 Korekta Ewa Mącik
13.03.2013 11:15 Dodanie informacji Ewa Mącik