Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Leszczynki

Lista zadań Rady Dzielnicy Leszczynki przyjętych do realizacji po konsultacjach.

Rada Dzielnicy Leszczynki Uchwałą nr XV/26/2021 z dnia 20.04.2021 r. przyjęła do realizacji, po konsultacjach z mieszkańcami, listę zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023 na łączna kwotę 1.563.313 zł. w następującej kolejności:

  1. Budowa latarni oświetleniowych przy chodniku pod Estakadą Kwiatkowskiego.
  2. Budowa latarni oświetleniowych na terenie parku Zielone Leszczynki.
  3. Remont  chodnika przy ul. Osada Kolejowa 1A -wymiana nawierzchni chodnika oraz montaż poręczy (projekt BO).
  4. Budowa latarni oświetleniowych przy Skate Parku.
  5. Budowa infrastruktury technicznej -system monitoringu w tunelu Kordeckiego / Ściegiennego oraz wokół SP 29, montaż 15 kamer wraz z centralą.
  6. Budowa latarni oświetleniowych przy ul. Morskiej nr 175-179 - plac sportów miejskich.
  7. Remont chodnika przy ulicy Działowskiego po stronie nieparzystej budynków.
  8. Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Działdowskiej 12- oświetlenie Pomnika Ofiar I WŚ.
  9. Budowa schodów i podjazdów- połączenie pomiędzy ulicą Morską a Orlicz -Dreszera 28.
  10. Remont chodnika wzdłuż całej ulicy Grzybowej.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNO- REMONTOWYC
H

Priorytet nr 1

Zadanie pn.:  "Budowa latarni oświetleniowych przy chodniku pod Estakadą Kwiatkowskiego"- planowana kwota na realizację inwestycji: 315.000 zł.

Priorytet nr 2
Zadanie pn.: "Budowa latarni oświetleniowych na terenie parku Zielone Leszczynki"- planowana kwota na realizację inwestycji: 135.000 zł.

Priorytet nr 3
Zadanie pn.: "Remont chodnika przy ul. Osada Kolejowa 1A (projekt BO)"- planowana kwota na realizację inwestycji: 45.500 zł.
zdanie realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni
czerwiec 2022 r.
realizację zadania zaplanowano na rok 2023

Priorytet nr 4
Zadanie pn.: "Budowa latarni oświetleniowych przy Skate Parku"- planowana kwota na realizację inwestycji: 80.000 zł.

Priorytet nr 5
Zadanie pn.: "Budowa infrastruktury technicznej - system monitoringu w tunelu Kordeckiego- Ściegiennego oraz wokół SP 29" - planowana kwota na realizację inwestycji: 270.000 zł.

Priorytet nr 6
Zadanie pn.: "Budowa latarni oświetleniowych przy ul. Morskiej nr 175-179 - plac sportów miejskich"- planowana kwota na realizację inwestycji: 95.000 zł.

Priorytet nr 7
Zadanie pn.: "Remont chodnika przy ulicy Działowskiego po stronie nieparzystej budynków"- planowana kwota na realizację inwestycji: 110.000 zł.

Priorytet nr 8
Zadanie pn.: "Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Działdowskiej 12- oświetlenie Pomnika Ofiar I WŚ"- planowana kwota na realizację inwestycji: 36.000 zł.
październik 2021
-zadanie przydzielone do realizacji Wydziałowi Inwestycji 

Priorytet nr 9
Zadanie pn.: "Budowa schodów i podjazdów- połączenie pomiędzy ulicą Morską a Orlicz -Dreszera 28"- planowana kwota na realizację inwestycji: 325.000 zł.

Priorytet nr 10
Zadanie pn.: "Remont chodnika wzdłuż całej ulicy Grzybowej"- planowana kwota na realizację inwestycji: 125.000 zł. 


Zadania dodatkowe Rady Dzielnicy Leszczynki, finansowane z budżetu inwestycyjno- remontowego na lata 2019-2023

Zadanie 1

„Dzielnicowy program bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw LED w lampach drogowych”- planowana kwota na realizację inwestycji 9.900 zł.
październik 2021 r.
-zadanie przydzielone do realizacji Wydziałowi Inwestycji
marzec 2022 r.
- wybrano wykonawcę robót : ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z Sopotu; łączna kwota wykonania zadania: 962.725 zł brutto; termin realizacji: wrzesień 2022 r.
- inwestycja w trakcie realizacji
październik 2022 r. 
- w części I i II  zadania, tj. w dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Dąbrowa, Karwiny,  Cisowa, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki wymieniono oprawy w 88%.
- wczęści III zadania, tj. w dzielnicach: Obłuże, Oksywie, Pustki Cisowskie-Demptowo wymieniono oprawy w 78%.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 21.02.2020
Data udostępnienia informacji: 21.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2022 14:20 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
27.06.2022 14:42 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
17.05.2022 11:37 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
19.11.2021 14:05 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
09.11.2021 15:41 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
10.06.2021 14:16 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
30.04.2021 08:44 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
19.04.2021 13:34 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
06.04.2021 08:02 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
15.03.2021 15:08 Korekta Barbara Woźniak
15.03.2021 15:06 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.03.2021 15:05 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.03.2021 15:04 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.03.2021 14:53 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
25.01.2021 14:47 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
09.12.2020 09:35 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
09.12.2020 09:32 Dodanie informacji Barbara Woźniak