Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Leszczynki

Lista zadań Rady Dzielnicy Leszczynki przyjętych do realizacji po konsultacjach.

Rada Dzielnicy Leszczynki Uchwałą nr XV/26/2021 z dnia 20.04.2021 r. przyjęła do realizacji, po konsultacjach z mieszkańcami, listę zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023 na łączna kwotę 1.563.313 zł. w następującej kolejności:

 1. Budowa latarni oświetleniowych przy chodniku pod Estakadą Kwiatkowskiego.
 2. Budowa latarni oświetleniowych na terenie parku Zielone Leszczynki.
 3. Remont  chodnika przy ul. Osada Kolejowa 1A -wymiana nawierzchni chodnika oraz montaż poręczy (projekt BO).
 4. Budowa latarni oświetleniowych przy Skate Parku.
 5. Budowa infrastruktury technicznej -system monitoringu w tunelu Kordeckiego / Ściegiennego oraz wokół SP 29, montaż 15 kamer wraz z centralą.
 6. Budowa latarni oświetleniowych przy ul. Morskiej nr 175-179 - plac sportów miejskich.
 7. Remont chodnika przy ulicy Działowskiego po stronie nieparzystej budynków.
 8. Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Działdowskiej 12- oświetlenie Pomnika Ofiar I WŚ.
 9. Budowa schodów i podjazdów- połączenie pomiędzy ulicą Morską a Orlicz -Dreszera 28.
 10. Remont chodnika wzdłuż całej ulicy Grzybowej.


Ogłoszenie o wynikach konsultacji 
W dniach od 06.04.2021 r. do 13.04.2021 r. odbyły się konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023 w dzielnicy Leszczynki. Po zakończeniu konsultacji Rada Dzielnicy sporządziła raport. 


Ogłoszenie o konsultacjach 


Rada Dzielnicy Leszczynki zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023.

Konsultacje Rady Dzielnicy Leszczynki odbywać się będą zdalnie od dnia 6 kwietnia 2021 r.

Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 6 kwietnia 2021 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Leszczynek. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres: rada.leszczynki@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Rada Dzielnicy Leszczynki  podjęła w dniu 09.03.2021r. uchwałę nr XIV/23/2021, w której wskazała do konsultacji z mieszkańcami dzielnicy 10 zadań inwestycyjno- remontowych wybranych z listy wstępnych zamierzeń inwestycyjnych Rady Dzielnicy na lata 2019- 2023 i nadała im priorytety od 1 do 10 (zadania o najniższym priorytecie):
 1. Budowa latarni oświetleniowych przy chodniku pod Estakadą Kwiatkowskiego.
 2. Budowa latarni oświetleniowych na terenie parku Zielone Leszczynki.
 3. Remont  chodnika przy ul. Osada Kolejowa 1A -wymiana nawierzchni chodnika oraz montaż poręczy (projekt BO).
 4. Budowa latarni oświetleniowych przy Skate Parku.
 5. Budowa infrastruktury technicznej -system monitoringu w tunelu Kordeckiego / Ściegiennego oraz wokół SP 29, montaż 15 kamer wraz z centralą.
 6. Budowa latarni oświetleniowych przy ul. Morskiej nr 175-179 - plac sportów miejskich.
 7. Remont chodnika przy ulicy Działowskiego po stronie nieparzystej budynków.
 8. Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Działdowskiej 12- oświetlenie Pomnika Ofiar I WŚ.
 9. Budowa schodów i podjazdów- połączenie pomiędzy ulicą Morską a Orlicz -Dreszera 28.
 10. Remont chodnika wzdłuż całej ulicy Grzybowej.

Rada Dzielnicy Leszczynki  podjęła w dniu 01.12.2020 r. uchwałę nr XII/20/2020 w sprawie wskazania wstępnej listy zadań  inwestycyjno- remontowych przewidzianych  do realizacji w latach 2019-2023 oraz uchylenia uchwały nr VI/8/2019 z dnia 19.11.2019 r.

Rada Dzielnicy Leszczynki zwróciła się z prośbą o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Rewitalizacja zieleni:
a) wykonanie ścieżek żwirowych wraz z obrzeżami na ciągach pieszych wydeptanych na trawnikach szer. 1m.
b) zagospodarowanie terenów zielonych (łąki kwietne) w przestrzeniach zdegradowanych
c) uregulowanie i wyrównanie wejść do lasu: barierki, oznakowanie, drogowskazy, kosze na śmieci, ławeczki.
2. Remont  chodników:
a) przy ul. Grzybowej
b) przy ul. Działowskiego po stronie nieparzystej budynków
c) przy ul. Kalksztajnów na całym odcinku nr parzystych (od nr 4 do skrzyżowania z ul. Sambora)
d) przy ul. Osada Kolejowa 1A -wymiana nawierzchni chodnika oraz montaż poręczy (projekt BO)
e) remont  schodów przy ul. Orlicz – Dreszera 24-26
f) remont  schodów, wykonanie alejki łączącej schody z chodnikiem pod Estakadą w ul. Niemojewskiego od ul. Morskiej nr 158 do ul. Ramułta (projekt BO)
g) słupki wzdłuż parku Zielone Leszczynki.
3. Remonty dróg i placów:
a) skwer Pomnika Ofiar 1 WŚ- nawierzchnia bitumiczna drogi wewnętrznej
b) rewitalizacja placu przy ul. Morskiej 175-179
c) nawierzchnia bitumiczna ul. Ramułta
d) nawierzchnia bitumiczna ul. Geskiego
4. Budowa chodników:
a) ul. Drzymały, szerokość 1,5 m
b) połączenie ul. Dantyszka 14 z ul. Opata Hackiego- szer. 1,5 m
5. Budowa schodów i podjazdów:
a) połączenie pomiędzy ul. Morską a Orlicz- Dreszera 28
b) podjazd dla niepełnosprawnych SP 29
6. Budowa dróg i skrzyżowań:
a) droga dojazdowa ul. Morska 157- 163- w ramach Inicjatywy Lokalnej
b) rondo na skrzyżowaniu ulic Komandorskiej i Orlicz- Dreszera
c) przejście dla pieszych przez ul. Morską na wysokości ul. Działdowskiej
7. Budowa infrastruktury technicznej:
a) system monitoringu w tunelu Kordeckiego / Ściegiennego oraz wokół SP 29
b) radarowy wyświetlacz prędkości pojazdów – ul. Działdowska
8. Budowa latarni oświetleniowych:
a) chodnik pod estakada Kwiatkowskiego
b) Skate Park
c) teren parku Zielone Leszczynki
d) ul. Morska 175-179- plac sportów miejskich
e) ul. Morska 172- przejście miedzy budynkami
f) ul. Działdowska 12- oświetlenie Pomnika Ofiar 1 WŚ
g) pomiędzy ulicami Kordeckiego i Kalksztajnów
9. Budowa obiektów sportowo- rekreacyjnych:
a) remont placu zabaw przy ul. Morska 175
b) park kieszonkowy z elementami placu zabaw ul. Opata Hackiego/ Dantyszka
c) rozbudowa placu sportów miejskich ul. Morska
10. Zakup wyposażenia SP nr 29 w mobilną scenę teatralną.


Wstępna lista zadań inwestycyjno- remontowych przewidzianych  do realizacji w latach 2019-2023  uchylona uchwałą Rady Dzielnicy Leszczynki nr XII/20/2020 z dnia 01.12.2020 r.

1. Budowa oświetlenia chodnika pod Estakadą Kwiatkowskiego, SkateParku i terenu parku -Zielone Leszczynki.
2. Remont schodów, wykonanie alejki łączącej schody z chodnikiem pod Estakadą  w ul. Niemojewskiego od ul. Morskiej 158 do ul. Ramułta.
3. Remonty chodników:
a) przy ulicy Grzybowej,
b) przy ulicy Działowskiego po stronie nieparzystej budynków,
c) przy ulicy Kalksztajnów na całym odcinku nr parzystych (od nr 4 do skrzyżowania z ul. Sambora),
d) przy ulicy Osada Kolejowa nr 1A - wymiana nawierzchni chodnika oraz montaż poręczy, 
e) budowa chodnika łączącego ul. Dantyszka nr 14 z ul. Opata Hackiego.
4. Mini park dla mieszkańców przy ul. Sambora i Stoigniewa.
5. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 29.
6. Monitoring pod tunelem prowadzącym z ulicy Kordeckiego do ul. Ściegiennego.
7. Progi zwalniające przy ul. Leszczynki nr 165-173.
8. Remont placu zabaw przy ulicy Morska 175.
9. Budowa dodatkowych schodów do bloku Dreszera nr 28 od Estakady Kwiatkowskiego róg ul. Morskiej.
10. Latarnie LED przy budynku ul. Morska 172 oraz przy schodach łączących ulicę Komandorską z ul. Kalksztajnów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 21.02.2020
Data udostępnienia informacji: 21.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2021 14:16 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
30.04.2021 08:44 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
19.04.2021 13:34 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
06.04.2021 08:02 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
15.03.2021 15:08 Korekta Barbara Woźniak
15.03.2021 15:06 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.03.2021 15:05 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.03.2021 15:04 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.03.2021 14:53 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
25.01.2021 14:47 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
09.12.2020 09:35 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
09.12.2020 09:32 Dodanie informacji Barbara Woźniak