Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Leszczynki


Rada dzielnicy Leszczynki zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
1. Budowa ulicy Modlińskiej.
 
2. Budowa ulicy Dembińskiego.
 
3. Budowa ulicy Majkowskiego.
 
4. Budowa ulicy Leszczyki II.
 
5. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Ramułta nr 14, 15, 16.
 
6. Budowa ulicy Modlińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysławskiego do posesji nr 25.
 
 
 
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą zadanie pn. „Budowa ulicy Modlińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysławskiego do posesji nr 25" , jako wybrane do realizacji.
 
           
Sprawozdanie z realizacji zadania:
 1. 19 czerwca 2012 r. - podjęcie Uchwały nr X/6/2012 Rady Dzielnicy Leszczynki w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,.
 2. 26 czerwca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6977/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Leszczynki przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 27 czerwca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na styczeń/kwiecień/lipiec 2013 r.:
  -
  dnia 10 grudnia 2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą - Biurem Usługowo - Doradczym „Instal - Sanit" z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Młodzieżowa 2, na wykonanie zadania,
  - przebudowa ulicy Modlińskiej w Gdyni na odcinku od ul. Władysławskiego do posesji nr 25 wraz z infrastrukturą techniczną, budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego,
  - termin realizacji umowy - 31 października 2013 r.,
  - umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
 5. stan na październik 2013 r.:
  - z uwagi na brak możliwości zlokalizowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie chodnika, zaszła konieczność wystąpienia do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o odstępstwo od warunków technicznych,
  - w związku z powyższym termin zakończenia prac projektowych został przesunięty z dnia 31.10.2013 r. na dzień 31.03.2014 r.
 6. stan na styczeń 2014 r. - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
 7. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 8. stan na lipiec:
  - kontynuacja prac projektowych,
  - przesunięto termin wykonania projektu do dnia 31 lipca br.
 9. stan na październik:
  - trwała weryfikacja dokumentacji projektowej,
  - uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów.
 10. stan na styczeń 2015:
  - złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
 11. stan na styczeń 2016 r.:
  - roboty budowlane wykonane w 80%.
 12. stan na kwiecień 2016 r.:
  - roboty budowlane wykonane w 90%.
 13. stan na lipiec 2016 r.:
  - inwestycja zakończona,
  - przed odbiorem końcowym robót od wykonawcy.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 12.03.2013
Data udostępnienia informacji: 12.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 13:01 Dodanie informacji Ewa Mącik
26.01.2015 11:51 Aktualizacja treści Ewa Mącik
31.10.2014 13:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik
01.09.2014 15:14 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 12:29 Dodanie informacji Ewa Mącik
05.11.2013 11:14 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.08.2013 10:55 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.05.2013 11:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.05.2013 11:37 Aktualizacja treści Ewa Mącik
12.03.2013 10:34 Korekta Ewa Mącik
12.03.2013 10:29 Korekta Ewa Mącik
12.03.2013 10:26 Dodanie informacji Ewa Mącik