Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Karwiny


Rada dzielnicy Karwiny zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
1. Budowa miejsc postojowych w pobliżu Przedszkola Nr 6 i ZS Nr 13 przy ul. Brzechwy.

2. Budowa miejsc postojowych przy ul. Staffa.

3. Budowa miejsc postojowych przy ul. Korzennej i Buraczanej.

4. Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Kruczkowskiego i Staffa.
  
5. Remont chodnika przy ul. Buraczanej nr 9, 13, 15, 21, 23.Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwały wskazujące następujące zadania do realizacji:

1. „Budowa miejsc postojowych przy ul. L. Staffa" ,

2. Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Kruczkowskiego i Staffa. 
           


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1:
(Budowa miejsc postojowych przy ul. Staffa)

 • 5 marca 2012 r. - podjęcie Uchwały nr VII/9/2012 Rady Dzielnicy Karwiny w sprawie uruchomienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne.
 • 11 kwietnia 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6017/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Karwiny przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 • 16 kwietnia 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 • stan na styczeń/kwiecień 2013 r.:
  -
  dnia 14 sierpnia 2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą - Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane „EDBUD" z siedzibą w Gdyni, ul. Wierzbowa 25, na wykonanie zadania,
  - w dniu 15 marca 2013 r. wszczęte zostało postępowanie przez Wydział Architektoniczno - Buidowlany w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
  - uzyskano pozwolenie na budowę,
  - zadanie przekazano do realizacji.
 • stan na lipiec 2013 r.:   
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
  - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
  - rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych
  - w dniu 25.06.2013 r. przekazano wykonawcy plac budowy. 
  - wykonawca robót: Eurovia Polska S.A, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5,
  - kwota umowy: 132.696,74 zł brutto,
  - termin realizacji: 30 lipiec 2013 r.
 • stan na wrzesień 2013 r.:
  * zadanie zostało w całości zrealizowane za łączną kwotę 174.596,74 zł, z czego:
   - 34.766 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
   - 132.696,74 zł na prace budowlane,
   - 7.134 zł na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2:
(Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Kruczkowskiego i Staffa)

 1. 28 czerwca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XX/22/2014 Rady Dzielnicy Karwiny w sprawie wskazania zadania inwestycyjno - remontowego.
 2. 8 lipca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 15458/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Karwiny przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2014.
 3. 9 lipca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na październik:
  - zadania w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
 5. stan na styczeń 2015:
  - zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - termin realizacji: 30 kwietnia 2015 r.
 6. stan na kwiecień 2016 r.:
  - roboty budowlane wykonane w 90%.
 7. stan na lipiec 2016 r.:
  - inwestycja zakończona,
  - po odbiorze końcowym robót od wykonawcy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 12.03.2013
Data udostępnienia informacji: 12.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 12:52 Dodanie informacji Ewa Mącik
26.01.2015 11:48 Dodanie informacji Ewa Mącik
31.10.2014 13:37 Aktualizacja treści Ewa Mącik
01.09.2014 13:44 Aktualizacja treści Ewa Mącik
01.09.2014 13:42 Korekta Ewa Mącik
01.09.2014 13:41 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.06.2014 10:43 Korekta Ewa Mącik
02.06.2014 14:33 Dodanie informacji Ewa Mącik
15.04.2014 10:55 Aktualizacja treści Ewa Mącik
15.04.2014 10:54 Korekta Ewa Mącik
15.04.2014 10:18 Aktualizacja treści Ewa Mącik
15.04.2014 10:10 Dodanie informacji Ewa Mącik
14.04.2014 14:30 Aktualizacja treści Ewa Mącik
14.04.2014 14:29 Korekta Ewa Mącik
14.04.2014 14:20 Aktualizacja treści Ewa Mącik
14.04.2014 14:12 Aktualizacja treści Ewa Mącik
14.04.2014 14:11 Dodanie informacji Ewa Mącik
14.04.2014 13:58 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.11.2013 11:13 Korekta Ewa Mącik
17.09.2013 14:36 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.08.2013 10:53 Korekta Ewa Mącik
20.08.2013 10:44 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.05.2013 11:43 Korekta Ewa Mącik
08.05.2013 11:34 Korekta Ewa Mącik
12.03.2013 10:08 Korekta Ewa Mącik
12.03.2013 10:05 Korekta Ewa Mącik
12.03.2013 10:03 Dodanie informacji Ewa Mącik