Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Kamienna Góra


Rada dzielnicy Kamienna Góra zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
1. Budowa miejsc postojowych przy ul. A. Necla (35 miejsc postojowych).
 
2. Budowa miejsc postojowych przy ul. A. Necla (15 miejsc postojowych).
 
3. Zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Kochanowskiego.
 
4. Utwardzenie gruntownego odcinka ul. Kasprowicza płytami typu yomb.
 
5. Utwardzenie gruntownego odcinka ul. Mariackiej płytami typu yomb.
 
6. Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kochanowskiego płytami typu yomb.
 
7. Remont chodnika ul. I Armii Wojska Polskiego (prawa strona).
 
 
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą zadanie pn. „Zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Kochanowskiego" , jako wybrane do realizacji.
 
           

Sprawozdanie z realizacji zadania:

 1. 27 kwietnia 2012 r. - podjęcie Uchwały nr IX/10/2012 Rady Dzielnicy Kamienna Góra w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 22 maja 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6454/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Kamienna Góra przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 23 maja 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na styczeń/kwiecień/lipiec 2013 r.:
  -
  dnia 14 grudnia 2012 r. podpisano umowę z Grupą RMK Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi, ul. Dolna 23, na wykonanie dokumentacji projektowej,
  - termin realizacji umowy - 30 wrzesień 2013 r.,
  - umowa w trakcie realizacji.
 5. stan na październik 2013 r. - Z uwagi na pozyskane dopiero w lipcu br. uzgodnienie projektu z Biurem Ogrodnika Miasta, które zostało wydane po przeprowadzonych dwóch spotkaniach roboczych z udziałem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Kamienna Góra i po wprowadzanych na wniosek BOM kilkunastu zmian w koncepcji projektu oraz w związku z brakiem pozytywnego uzgodnienia z ZDiZ nawierzchni projektowanego placu (wcześniej uzgodnionej z BOM i Konserwatorem Zabytków), termin zakończenia prac projektowych został przesunięty na dzień 30.11.2013 r.
 6. stan na styczeń 2014 r.:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo kosztorysowej,
  - w dniu 12.12 2013 r. złożono wniosek o zamiarze wykonywania robót budowlanych,
  - oczekuje się na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zieleni zezwalającą na wycinkę drzew,
  - z uwagi na lokalizację części inwestycji na gruntach prywatnych, w celu przejęcia inwestycji przez ZDiZ nastąpiła konieczność notarialnego ustanowienia służebności dla tych nieruchomości,
  - trwają prace związane z ustanowieniem służebności.
 7. stan na kwiecień:
  - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową,
  - trwa przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
 8. stan na lipiec:
  - uzyskano zgłoszenie robót budowlanych,
  - zakończono przetarg, trwa sprawdzanie ofert.
 9. stan na październik:
  - roboty budowlane zakończone,
  - inwestycja przed odbiorem końcowym.
 10. stan na styczeń 2015:
  - inwestycja zakończona.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 11.03.2013
Data udostępnienia informacji: 11.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 12:49 Korekta Ewa Mącik
26.01.2015 11:45 Aktualizacja treści Ewa Mącik
31.10.2014 13:34 Dodanie informacji Ewa Mącik
29.08.2014 15:34 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 12:24 Dodanie informacji Ewa Mącik
05.11.2013 11:11 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.08.2013 10:37 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.05.2013 11:30 Aktualizacja treści Ewa Mącik
11.03.2013 13:08 Korekta Ewa Mącik
11.03.2013 13:04 Korekta Ewa Mącik
11.03.2013 12:55 Korekta Ewa Mącik
11.03.2013 12:51 Dodanie informacji Ewa Mącik