Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Grabówek

Lista zadań Rady Dzielnicy Grabówek przyjętych do realizacji po konsultacjach.

Rada Dzielnicy Grabówek Uchwałą nr XV/32/2020 z dnia 03.12.2020 r. przyjęła do realizacji, po konsultacjach z mieszkańcami, listę zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023 na łączna kwotę 1.679.065 zł. w następującej kolejności:
  1. Budowa 100m chodnika przy ul. Beniowskiego 24, przy ul. Komandorskiej 39 do ul. Dembińskiego i naprawa drogi wjazdowej przy ul. Surmana nr 4 i Denhoffa nr 4.
  2. Budowa międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Hozjusza 1 i ul. Skłodowskiej nr 8, 10, 12, 14.
  3. Park kieszonkowy z ogrodem deszczowym przy MDK wraz z zadaszonym miejscem dla rowerów od ul. Morskiej.
  4. Drugi etap rewitalizacji placu zabaw przy ul. Okrzei (kwota wykorzystania 237.000 zł.) 

Ogłoszenie o wynikach konsultacji 

W dniach od 28.09.2020 r. do 05.10.2020 r. odbyły się konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023 w dzielnicy Grabówek. Raport z konsultacji udostępniono do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023.

Ogłoszenie o konsultacjach 

Rada Dzielnicy Grabówek zaprasza  mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023.

Konsultacje Rady Dzielnicy Grabówek odbywać się będą zdalnie od dnia 28  września 2020 r.

Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 28 września 2020 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Grabówka. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Wypełnioną ankietę (w formie elektronicznej) należy wysłać na adres biura Rady Dzielnicy (rada.grabowek@gdynia.pl) w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.Rada Dzielnicy Grabówek zwróciła się z prośbą o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Budowa 100m chodnika przy ul. Beniowskiego 24, przy ul. Komandorskiej 39 do ul. Dembińskiego i naprawa drogi wjazdowej przy ul. Surmana nr 4 i Denhoffa nr4.
2. Budowa międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Hozjusza 1 i ul. Skłodowskiej nr 8, 10, 12, 14.
3. Park kieszonkowy z ogrodem deszczowym przy MDK wraz z zadaszonym miejscem dla rowerów od ul. Morskiej.
4. Drugi etap rewitalizacji placu zabaw przy ul. Okrzei.
5. Kosze na śmieci (w tym do segregacji) przy wejściach do lasu przy ul. Demela, Beniowskiego i Wąsowicza.
6. Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Komandorska 22-24 między blokiem, a Clinica Medica wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych oraz budowa parkingu między ul. Komandorską nr 19, a nr 21 oraz ustawienie lustra na przeciw wyjazdu spod budynku Komandorska nr 22-24, a nr 18-20.
7. Wprowadzenie ruchu jednostronnego na ul. Grabowo (od ul. Kapitańskiej do ul. Beniowskiego) oraz na ul. Beniowskiego.
8. Kule do kreatywnej zabawy (przed Miejską Biblioteką Publiczną oraz obok przejścia podziemnego przy SKM Gdynia Stocznia -przy szkole).
9. Wymiana oświetlenia -wymiana opraw na LED w lampach drogowych.Rada Dzielnicy Grabówek podjęła w dniu 04.06.2020 r. uchwałę nr XII/25/2020 w sprawie przyjęcia listy zadań  inwestycyjno- remontowych wskazanych do realizacji w latach 2019-2023 wg następującego priorytetu:

1. Budowa 100m chodnika przy ul. Beniowskiego 24, przy ul. Komandorskiej 39 do ul. Dembińskiego i naprawa drogi wjazdowej przy ul. Surmana nr 4 i Denhoffa nr 4.
2. Budowa międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Hozjusza 1 i ul. Skłodowskiej nr 8, 10, 12, 14.
3. Park kieszonkowy z ogrodem deszczowym przy MDK wraz z zadaszonym miejscem dla rowerów od ul. Morskiej.
4. Drugi etap rewitalizacji placu zabaw przy ul. Okrzei.
5. Kosze na śmieci (w tym do segregacji) przy wejściach do lasu przy ul. Demela, Beniowskiego i Wąsowicza.
6. Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Komandorska 22-24 między blokiem, a Clinica Medica wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych oraz budowa parkingu między ul. Komandorską nr 19, a nr 21 oraz ustawienie lustra na przeciw wyjazdu spod budynku Komandorska nr 22-24, a nr 18-20.
7. Wprowadzenie ruchu jednostronnego na ul. Grabowo (od ul. Kapitańskiej do ul. Beniowskiego) oraz na ul. Beniowskiego.
8. Kule do kreatywnej zabawy (przed Miejską Biblioteką Publiczną oraz obok przejścia podziemnego przy SKM Gdynia Stocznia -przy szkole).
9. Wymiana oświetlenia -wymiana opraw na LED w lampach drogowych w następujących lokalizacjach:
a) ul. Okrzei - 17 szt,
b) ul. Mireckiego (odcinek ud ul. Morskiej do torów) - 3 szt. 
c) ul. Kmdr Przybyszewskiego - 8 szt.
d) ul. Marii Curie - Skłodowskiej - 10 szt.
Łączna ilość lamp: 38 sztuk; koszt wymiany opraw 62.700 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 21.02.2020
Data udostępnienia informacji: 21.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2021 13:07 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
28.12.2020 10:40 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
09.12.2020 08:41 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
09.12.2020 08:40 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.10.2020 10:44 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
28.09.2020 09:23 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
25.09.2020 08:07 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.09.2020 14:35 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
09.09.2020 15:18 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
24.07.2020 10:43 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
22.07.2020 09:26 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.07.2020 13:58 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.07.2020 13:51 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
06.07.2020 11:51 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.02.2020 09:28 Dodanie informacji Barbara Woźniak