Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Grabówek


Rada dzielnicy Grabówek
zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
1. Budowa zatok postojowych przy ul. Komandorskiej, na odcinku od ul. Grabowo do ul. Mareckiego.
 
2. Budowa ulicy Kołłątaja (na odcinku od ul. Okoniewskiego do nr 31).
 
3. Budowa skrzyżowania ul. Komandorskiej i ul. Mareckiego.
 
4. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mireckiego - Mrongowiusza - Skłodowskiej.
 
5. Remont nawierzchni ulicy Filomatów.
 
 
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą zadanie pn. „Budowa ulicy Kołłątaja (na odcinku od ul Okoniewskiego do nr 31)" , jako wybrane do realizacji.
 
           
Sprawozdanie z realizacji zadania:
 1. 26 kwietnia 2012 r. - podjęcie Uchwały nr IX/12/2012 Rady Dzielnicy Grabówek w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 15 maja 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6398/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Grabówek przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 16 maja 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na styczeń/kwiecień/lipiec 2013 r.:
  -
  dnia 14 grudnia 2012 r. podpisano umowę z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, ul. Uphagena 27, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - termin realizacji umowy - 30 sierpień 2013 r.
  - umowa w trakcie realizacji.
 5. stan na październik 2013 r. - umowny termin zakończenia prac projektowych został przesunięty do dnia 12.11.2013 r.
 6. stan na styczeń 2014 r.:
  - umowny termin zakończenia prac projektowych został ponownie przesunięty do dnia 13.12.2013 r.,
  - uzyskano komplet dokumentacji,
  - dokumentacja projektowo - kosztorysowa w trakcie weryfikacji,
  - w związku z koniecznością wystąpienia o wydanie decyzji ZRiD zlecono podział geodezyjny działek pod budowę ulicy.
 7. stan na kwiecień:
  - zlecono podział geodezyjny działek pod budowę ulicy,
  - 10 kwietnia wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD.
 8. stan na lipiec:
  - uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRiD),
  - trwa przygotowanie postępowania przetargowego.
 9. stan na październik:
  - inwestycja w trakcie realizacji,
  - przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: 22 grudnia 2014 r.
 10. stan na styczeń 2015:
  - roboty budowlane wykonane w 98%,
  - termin zakończenia robót: 16 stycznia 2015 r.
 11. stan na kwiecień 2015 r.:
  - zadanie zrealizowano.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 08.03.2013
Data udostępnienia informacji: 08.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 12:48 Dodanie informacji Ewa Mącik
26.01.2015 11:40 Dodanie informacji Ewa Mącik
31.10.2014 13:32 Aktualizacja treści Ewa Mącik
29.08.2014 15:30 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 12:19 Dodanie informacji Ewa Mącik
05.11.2013 11:07 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.08.2013 10:35 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.05.2013 11:27 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.03.2013 12:20 Korekta Ewa Mącik
08.03.2013 12:19 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.03.2013 12:13 Dodanie informacji Ewa Mącik