Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Dąbrowa

Lista zadań Rady Dzielnicy Dąbrowa przyjętych do realizacji po konsultacjach.
Rada Dzielnicy Dąbrowa Uchwałą nr XVII/35/2020 z dnia 14.12.2020 r. przyjęła do realizacji, po konsultacjach z mieszkańcami, listę zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023 na łączna kwotę 3.291.447 zł. w następującej kolejności:
 1. Ulice: Owocowa, Walerianowa, Truskawkowa -cały rejon (wymiana nawierzchni)
 2. Siłownie plenerowe na Dąbrowie, skwer ks. Mazura, Miętowa, Rdestowa 33 ( podkładki pod urządzeniami siłowni).
 3. "Skwer" i ulica Nagietkowa na wysokości posesji nr 48, od ronda Perzowa do terenu przy kościele  (uporządkowanie terenu, parking i nawierzchnia). 
 4. Ulica Sojowa wzdłuż budynku przychodni-„Dąbrówka” ( naprawa nawierzchni).
 5. Ulica Nagietkowa przy poczcie, od skrzyżowania z Miętową do ronda Perzowa-  (nakładka bitumiczna na ul. Nagietkowej).
 6. Ulica Gorczycowa przy Szkole nr 47, od strony przedszkola (remont nawierzchni jezdni, budowa zatoki postojowej).
 7. Ulica Szafranowa 12 ( remont nawierzchni oraz chodnika).
 8. Ulica Szafranowa, rejon posesji 57-65 (remont nawierzchni).
 9. Skrzyżowanie ul. Kameliowej z ul. Kolendrową oraz Imbirową (remont chodnika).
 10. Ulica Paprykowa na wysokości posesji nr 15 (wymiana chodnika).
 11. Park na Dąbrowie, zadrzewiony teren w centrum dzielnicy, między osiedlami Dąbrowa i Dąbrówka. 11.


Ogłoszenie o wynikach drugiej tury konsultacji 
W dniach od 01.12.2020 r. do 08.12.2020 r. odbyły się ponowne konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023 w dzielnicy Dąbrowa. Po zakończeniu konsultacji Rada Dzielnicy sporządziła raport.

Ogłoszenie o ponownych konsultacjach
Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza  mieszkańców na ponowne konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno- remontowych na lata 2019- 2023.

Ponowne konsultacje Rady Dzielnicy Dąbrowa odbywać się będą zdalnie od dnia 1 grudnia 2020 r.

W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 1 grudnia 2020 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Dąbrowy. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice. Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres: rada.dabrowa@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji. Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o wynikach pierwszej tury konsultacji

W dniach od 22.10.2020 r. do 29.10.2020 r. odbyły się konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023 w dzielnicy Dąbrowa. Z uwagi na błąd w ankiecie konsultacyjnej, po zakończeniu procesu konsultacyjnego Rada Dzielnicy podjęła decyzję o przeprowadzeniu ponownych konsultacji.
W związku z zaistniałym i niezamierzonym błędem pisarskim w ankiecie (błąd w adresie mailowym, który stanowił treść informacji w ankiecie konsultacyjnej) pracownicy Biura ds. Dzielnic serdecznie przepraszają mieszkańców dzielnicy za zaistniałą sytuację.

Ogłoszenie o konsultacjach

Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza  mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023.

Konsultacje Rady Dzielnicy Dąbrowa odbywać się będą zdalnie od dnia 22 października 2020 r.

Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 22 października 2020 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Dąbrowy. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.dabrowa@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.


Rada Dzielnicy Dąbrowa zwróciła się z prośbą o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych
:

1. Budowa Parku na Dąbrowie, na zadrzewionym terenie w centrum dzielnicy, między osiedlami Dąbrowa i Dąbrówka- cięcia sanitarne oraz estetyczne drzew i krzewów, wytyczenie nowych ścieżek, uporządkowanie terenu, zwiększenie ilości lamp, montaż oświetlenia z zasilaniem solarnym, ustawienie ławek i koszy na śmieci. 
2. Remont chodnika przy skrzyżowaniu ulic Kameliowej z Kolendrową oraz Imbirową, nasadzenia roślin ozdobnych lub trawnika przy posesji Kameliowa nr 7 (wzdłuż ogrodzenia od Kolendrowej).
3. Skwer i ulica Nagietkowa na wysokości posesji nr 48, od ronda Perzowa, do terenu przy kościele- remont nawierzchni jezdni i miejsc postojowych, cięcia porządkowe i sanitarne krzewów i drzew, budowa miejsc postojowych przy kościele, zainstalowanie lustra drogowego.
4. Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż ogrodzenia terenów Parafii pw. Trójcy Świętej od  posesji przy ul. Nagietkowej 48 do posesji Perzowa nr 47.       
5. Remont nawierzchni jezdni ul. Nagietkowej przy poczcie od skrzyżowania z Miętową do ronda Perzowa. 
6. Remont chodnika wzdłuż ul. Paprykowej  na wysokości posesji nr 15, 
7. Remont jezdni i chodnika wzdłuż ulic Owocowa, Walerianowa, Truskawkowa -cały rejon.
8. Remont ul. Sojowej wzdłuż budynku przychodni.
9. Remont ul. Szafranowej, rejon posesji n 57 - nr 65. 
10. Remont siłowni plenerowej na Dąbrowie- skwer ks. Piotra Mazura pomiędzy ul.  Miętową i Rdestową 33B.
11. Remont nawierzchni jezdni, budowa zatoki postojowej ul. Gorczycowej przy Szkole nr 47(od strony przedszkola). 
12. Remont nawierzchni jezdni oraz chodnika - ul. Szafranowa nr 12.


Rada Dzielnicy Dabrowa podjęła w dniu 07.09.2020 r. uchwałę nr XIV/29/2020 w sprawie przyjęcia listy zadań  inwestycyjno- remontowych wg następującego priorytetu:

1. Ulice: Owocowa, Walerianowa, Truskawkowa cały rejon- wymiana nawierzchni.
2. Siłownie plenerowe na Dąbrowie, skwer ks. Mazura, Rdestowa 33- podkładki pod urządzeniami siłowni.
3. "Skwer" i ulica Nagietkowa na wysokości posesji nr 48, od ronda Perzowa do terenu przy kościele - uporządkowanie terenu, parking i nawierzchnia. 
4. Ulica Sojowa wzdłuż budynku przychodni- naprawa nawierzchni.
5. Ulica Nagietkowa przy poczcie od skrzyżowania z Miętową do ronda Perzowa-  nakładka bitumiczna na ul. Nagietkowej.
6. Ulica Gorczycowa przy Szkole nr 47, od strony przedszkola- remont nawierzchni jezdni, budowa zatoki postojowej.
7. Ulica Szafranowa 12- remont nawierzchni oraz chodnika.
8. Ulica Szafranowa rejon posesji nr 57-65  -  remont nawierzchni.
9. Skrzyżowanie ul. Kameliowej z ul. Kolendrową oraz Imbirową- remont chodnika.
10. Ulica Paprykowa na wysokości posesji nr 15 - wymiana chodnika.
11. Park na Dąbrowie, zadrzewiony teren w centrum dzielnicy, między osiedlami Dąbrowa i Dąbrówka.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 20.02.2020
Data udostępnienia informacji: 20.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2021 15:09 Korekta Barbara Woźniak
12.01.2021 12:45 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
12.01.2021 12:22 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
18.12.2020 11:32 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
18.12.2020 11:21 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
01.12.2020 08:18 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
13.11.2020 14:51 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
13.11.2020 14:49 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
13.11.2020 14:47 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
22.10.2020 07:04 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
06.10.2020 11:26 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
29.09.2020 12:28 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
29.09.2020 12:24 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
17.09.2020 10:44 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
17.09.2020 10:14 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.02.2020 14:43 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.02.2020 14:36 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.02.2020 14:19 Dodanie informacji Barbara Woźniak