Zadania inwestycyjno - remontowe rady dzielnicy Dąbrowa


Rada dzielnicy Dąbrowa zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
1. Budowa ulicy Łopianowej.
 
2. Budowa ulicy Koperkowej (od nr 21 do nr 65 i 39).
 
3. Budowa chodnika przy ul. Paprykowej.
 
4. Budowa chodnika przy ul. Miętowej od nr 52 do 58.
 
5. Budowa chodnika przy ul. Miętowej wzdłuż posesji „Miętowa 7".
 
6. Budowa chodnika przy ul. Szafranowej.
 
7. Budowa oświetlenia ulicy Głogowej.
 
8. Budowa oświetlenia ciągu pieszego w ulicy Wiczlińskiej (pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 45 i ul. Rdestową).
 
9. Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Gorczycową i ul. Sezamową.
 
10. Budowa miejsc postojowych przy ul. Kameliowej nr 3 - 5.
 
11. Budowa miejsc postojowych przy Kościele p.w. Trójcy Świętej. 
 
12. Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ulic: Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej. 
 
13. Budowa drogi dojazdowej do Leśnej Polany (tymczasowa nawierzchnia z płyt typu yomb).
 
14. Budowa miejsc postojowych przy ul. Miętowej. 
 
15. Budowa chodników pomiędzy ulicami: Poziomkowa, Perzowa, Piołunowa.
 
16. Budowa tymczasowego utwardzenia miejsc postojowych przy Kościele p.w. Trójcy Świętej.
 
17. Budowa ciągu pieszego między ulicami: Jemiołowa  - Nowowiczlińska.
 
18. Budowa ciągu pieszego między ulicami: Jarzębinowa - Koperkowa.
 
19. Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Nowowiczlińskiej pod Obwodową. 
 
20. Budowa oświetlenia ulicy Macierzanki.
 
21. Budowa oświetlenia ulicy Łopianowej.
 
22. Budowa oświetlenia ulicy Koperkowej.
 
23. Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ulicę Ziołową i Nagietkową.

24. Budowa oświetlenia ulicy Chwaszczyńskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Rewerenda.
 
25. Budowa oświetlenia ulicy Kameliowej na odcinku od nr 7 do nr 49.
 
26. Budowa oświetlenia terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową.
 
27. Budowa jednostronnego chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wiczlińskiej.
 
28. Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy Wiczlińskiej.
 
29. Budowa oświetlenia ulicy Rdestowej nr 28 - 112.

30. Budowa oświetlenia ulicy Rumiankowej.
 
31. Budowa miejsc postojowych przy ul. Paprykowej.

32. Wykonanie chodnika przy pętli "Miętowa".

33. Wykonanie chodnika przy ul. Rdestowj pomiędzy ul. Szafranową.

34. Remont chodnika pomiędzy ulicami Wójta Radtkego i Jana z Kolna.

35. Budowa oświetlenia części ul. Nagietkowej.

36. Budowa chodnika wzdłuż ul. Miętowej (północna strona jezdni).
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwały wskazujące do realizacji następujące zadania:
 
1. Budowa chodnika przy ul. Miętowej od nr 52 do 58.
 
2. Budowa chodnika przy ul. Miętowej wzdłuż posesji „Miętowa 7".
 
3. Budowa oświetlenia ulicy Głogowej.
 
4. Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Gorczycową i ul. Sezamową.
 
5. Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ulic: Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej. 
 
6. Budowa oświetlenia ciągu pieszego w ulicy Wiczlińskiej (pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 45 i ul. Rdestową).
 
7. Budowa chodnika przy ul. Paprykowej.
 
8. Budowa tymczasowego utwardzenia miejsc postojowych przy Kościele p.w. Trójcy Świętej.

9. Budowa oświetlenia ulicy Łopianowej.

10. Budowa oświetlenia ulicy Koperkowej.

11. Budowa oświetlenia ulicy Macierzanki.

12. Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ulicę Ziołową i Nagietkową.

13. Budowa oświetlenia ulicy Kameliowej na odcinku od nr 7 do nr 49.

14. Budowa oświetlenia terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową.

15. Budowa chodników pomiędzy ulicami: Poziomkowa, Perzowa, Piołunowa.

16. Budowa oświetlenia ulicy Rumiankowej.

17. Budowa oświetlenia ulicy Rdestowej Nr 28 - 112.

18. Budowa chodnika przy ul. Szafranowej.

19. Budowa chodnika przy ul. Rdestowej pomiędzy ul. Szafranową.

20. Budowa chodnika przy pętli "Miętowa".Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1

(Budowa chodnika przy ul. Miętowej od nr 52 do 58):
 1. 3 października 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIX/13/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 23 października 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8324/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 29 października 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
 4. stan na styczeń 2013 r.:
  • planowane uruchomienie środków na opracowanie dokumentacji,
  • realizacja zadania w 2014 r.
 5. stan na kwiecień 2013 r. - w trakcie uruchomienia procedury przetargowej.
 6. stan na lipiec 2013 r. - etap przygotowania przetargu.
 7. stan na październik 2013 r. - zadanie w trakcie podpisywania umowy.
 8. stan na styczeń 2014 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 31.074,78 zł.
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Budowa chodnika przy ul. Miętowej wzdłuż posesji „Miętowa 7):
 1. 3 października 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIX/13/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 23 października 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8324/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 29 października 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
 4. stan na styczeń 2013 r.:
  • planowane uruchomienie środków na opracowanie dokumentacji,
  • realizacjia zadania w 2014 r.
 5. stan na kwiecień 2013 r. - w trakcie uruchomienia procedury przetargowej.
 6. stan na lipiec 2013 r. - etap przygotowania przetargu.
 7. stan na październik 2013 r.: - zadanie w trakcie podpisywania umowy.
 8. stan na styczeń 2014 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 17.549,11 zł.
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Budowa oświetlenia ulicy Głogowej):
 1. 3 października 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIX/13/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 23 października 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8324/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 29 października 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na styczeń 2013 r.:
  • uzyskano warunki techniczne,
  • inwestycja w trakcie przygotowań materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
 5. stan na kwiecień 2013 r. -  przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej jest w trakcie rozstrzygania.
 6. stan na lipiec 2013 r. - podpisano umowę z Wielobranżową Pracownią Projektową "Elektrousługa" Włodzimierz Melzacki, Gdynia, ul. Pomorska 46A/13 na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia, - inwestycja w trakcie realizacji.
 7. stan na październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 8. stan na styczeń 2014 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 9. stan na kwiecień:
  - dnia 4 kwietnia zgłoszono zamiar wykonywania robót budowlanych,
 10. stan na lipiec:
  - przeprowadzono przetarg na roboty budowlane,
  - otwarcie ofert - koniec czerwca br.
 11. stan na październik:
  - zakończono roboty budowlane,
  - trwa procedura odbiorowa.
 12. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 85.887 zł
 
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4
(Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Gorczycową i ul. Sezamową):
 1. 3 października 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIX/13/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 23 października 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8324/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 29 października 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na styczeń 2013 r.:
  • uzyskano warunki techniczne,
  • inwestycja w trakcie przygotowań materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
 5. stan na kwiecień 2013 r. - trwa ustalanie szczegółowego zakresu inwestycji.
 6. stan na lipiec 2013 r.:
  -
   ciąg znajduje się na działkach leśnych; trwały ustalenia szczegółowego zakresu inwestycji z Radą Dzielnicy Dąbrowa,
  - zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 2013 r. wykreślono inwestycję z listy zadań do realizacji.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5
(Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ulic: Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej):

 1. 3 października 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIX/13/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 23 października 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8324/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 29 października 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na styczeń 2013 r. - wystąpiono do Zarządu Dróg i Zieleni o wydanie warunków technicznych.
 5. stan na kwiecień 2013 r.:
  - podpisano umowę z Grupą RMK Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. z Rumi, ul. Dolna 23,
  -  umowa na wykonani dokumentacji projektowej w trakcie realizacji,
  - termin realizacji - 15 czerwca 2013 r.
 6. stan na lipiec 2013 r. - koncepcję ukończono w czerwcu bieżącego roku; umowę rozliczono, koszt realizacji koncepcji: 21.250 zł.
 
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6
(Budowa oświetlenia ciągu pieszego w ulicy Wiczlińskiej pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 45 i ul. Rdestową):
 1. 3 października 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIX/13/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 23 października 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8324/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 29 października 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na styczeń 2013 r.:
  • uzyskano warunki techniczne,
  • inwestycja w trakcie przygotowań materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
 5. stan na kwiecień 2013 r. - przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej jest w trakcie rozstrzygania.
 6. stan na lipiec 2013 r. - podpisano umowę z Wielobranzową Pracownią Projektową "Elektrousługa" Włodzimierz Melzacki, Gdynia, ul. Pomorska 46A/13 na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia, - inwestycja w trakcie realizacji.
 7. stan na październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 8. stan na styczeń 2014 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 9. stan na kwiecień/lipiec:
  - trwa weryfikacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 10. stan na październik:
  - wystąpiono o pozwolenie na budowę,
  - inwestycję przekazano do realizacji.
 11. stan na styczeń 2015:
  - zadanie w trakcie realizacji,
  - termin zakończenia robót: 13 marzec 2015 r.
 12. stan na styczeń 2016 r.:
  - zadanie zrealizowano.
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7

(Budowa chodnika przy ul. Paprykowej):
 1. 7 listopada 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIX/14/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 5 grudnia 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8875/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 6 grudnia 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na styczeń 2013 r.:
  • planowane uruchomienie środków na opracowanie dokumentacji,
  • realizacji zadania: 2014 r.
 5. stan na kwiecień 2013 r. - w trakcie uruchomienia procedury przetargowej.
 6. stan na lipiec 2013 r. - etap przygotowania przetargu.
 7. stan na październik 2013 r. - zadanie w trakcie podpisywania umowy.
 8. stan na styczeń 2014 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 8.819,08 zł.
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8
(Budowa tymczasowego utwardzenia miejsc postojowych przy Kościele p.w. Trójcy Świętej):
 • 7 listopada 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIX/14/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 • 5 grudnia 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8875/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 • 6 grudnia 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 • stan na styczeń 2013 r. - wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Dróg i Zieleni o wydania warunków technicznych dla realizacji inwestycji.
 • stan na kwiecień 2013 r.:
  - wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Dróg i Zieleni o wydanie warunków technicznych dla realizacji inwestycji.
  - uzyskano warunki techniczne nr UD.7011.1.2013.TG.1145 z dnia 22.02.2013 r.
  - trwają prace związane z przygotowaniem zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
 • stan na lipiec 2013 r.: 
  - rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji budowy miejsc postojowych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowę miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej",
  - umowa w trakcie podpisywania.
 • stan na październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 • stan na styczeń 2014 r.:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - termin wykonania umowy - 10.04.2014 r.
 • stan na kwiecień:
  - dnia 10 kwietnia br. zgłoszono zamiar wykonywania robót budowlanych.
 • stan na lipiec:
  - uzyskano zgłoszenie robót budowlanych,
  - zakończono przetarg, trwa sprawdzania ofert.
 • stan na październik:
  - ze względu na wysokie koszty realizacji oraz zawężenie zakresu inwestycji jedynie do terenów będących własnością gminną, rada dzielnicy zrezygnowała z budowy miejsc parkingowych wg. opracowanej dotychczas dokumentacji.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9
(Budowa oświetlenia ulicy Łopianowej):

 1. 3 kwietnia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 30 kwiecień 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 6 maja 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na lipiec 2013 r.:
  - rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa, 
  - planowany termin otwarcia ofert - 27 sierpnia 2013 r.
 5. stan na październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 6. stan na styczeń 2014 r.:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - termin wykonania umowy - 30.06.2014 r.
 7. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 8. stan na lipiec:
  - termin oddania dokumentacji przesunięto na koniec sierpnia br.
 9. stan na październik/styczeń 2015:
  - przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 20 października 2014 r.,
  - trwają prace związane z uzyskaniem służebności gruntowej, zgody od właścicieli prywatnych na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz zgody na wycinkę drzew i krzewów.
 10. stan na kwiecień 2016 r.:
  - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową,
  - zadania przekazano do realizacji do ZDiZ,
  - zadania zrealizowano.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 10
(Budowa oświetlenia ulicy Koperkowej):

 1. 3 kwietnia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 30 kwiecień 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 6 maja 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na lipiec 2013 r.:
  - rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa, 
  - planowany termin otwarcia ofert - 27 sierpnia 2013 r.
 5. stan na październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 6. stan na styczeń 2014 r.:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - termin wykonania umowy - 30.06.2014 r.
 7. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 8. stan na lipiec:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - trwa weryfikacja dokumentacji.
 9. stan na październik/styczeń 2015:
  - przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 20 października 2014 r.,
  - trwają prace związane z uzyskaniem służebności gruntowej, zgody od właścicieli prywatnych na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz zgody na wycinkę drzew i krzewów.
 10. stan na kwiecień 2016 r.:
  - inwestycja zakończona,
  - po odbiorze końcowym robót od wykonawcy.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 11
(Budowa oświetlenia ulicy Macierzanki):
 1. 3 kwietnia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 30 kwiecień 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 6 maja 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na lipiec 2013 r.:
  - rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa, 
  - planowany termin otwarcia ofert - 27 sierpnia 2013 r.
 5. stan na październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 6. stan na styczeń 2014 r.:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - termin wykonania umowy - 30.06.2014 r.
 7. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 8. stan na lipiec:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - trwa weryfikacja dokumentacji.
 9. stan na październik/styczeń 2015:
  - przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 20 października 2014 r.,
  - trwają prace związane z uzyskaniem służebności gruntowej, zgody od właścicieli prywatnych na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz zgody na wycinkę drzew i krzewów.
 10. stan na kwiecień 2016 r.:
  - inwestycja zakończona,
  - po odbiorze końcowym robót od wykonawcy.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 12
(Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ulicę Ziołową i Nagietkową):
 1. 3 kwietnia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 30 kwiecień 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 6 maja 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na lipiec 2013 r.: - rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa, 
  - planowany termin otwarcia ofert - 27 sierpnia 2013 r.
 5. stan na październik 2013 r.: - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 6. stan na styczeń 2014 r.:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - termin wykonania umowy - 30.06.2014 r.
 7. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 8. stan na lipiec:
  - termin oddania dokumentacji przesunięto na koniec sierpnia br.
 9. stan na październik:
  - przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 20 października 2014 r.,
  - trwają prace związane z uzyskaniem służebności gruntowej, zgody od właścicieli prywatnych na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz zgody na wycinkę drzew i krzewów.
 10. stan na styczeń 2015:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - trwa weryfikacja dokumentacji.
 11. stan na kwiecień 2016 r.:
  - inwestycja zakończona,
  - po odbiorze końcowym robót od wykonawcy.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 13
(Budowa oświetlenia ulicy Kameliowej nr 7 - 49):

 1. 3 kwietnia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 30 kwiecień 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 6 maja 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na lipiec 2013 r.:
  - rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa, 
  - planowany termin otwarcia ofert - 27 sierpnia 2013 r.
 5. stan na październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 6. stan na styczeń 2014 r.:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - termin wykonania umowy - 30.06.2014 r.
 7. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 8. stan na lipiec:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - trwa weryfikacja dokumentacji.
 9. stan na październik:
  - przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 20 października 2014 r.,
  - trwają prace związane z uzyskaniem służebności gruntowej, zgody od właścicieli prywatnych na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz zgody na wycinkę drzew i krzewów.
 10. stan na styczeń 2015:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - trwa weryfikacja dokumentacji.
 11. stan na kwiecień 2016 r.:
  - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
 12. stan na lipiec 2016 r.:
  - inwestycja zakończona,
  - przed odbiorem końcowym robót od wykonawcy.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 14
(Budowa oświetlenia terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkowa, Sezamowa, Gorczycowa i Kameliowa):

 1. 3 kwietnia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 30 kwiecień 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 6 maja 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na lipiec 2013 r.:
  - rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa, 
  - planowany termin otwarcia ofert - 27 sierpnia 2013 r.
 5. stan na październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 6. stan na styczeń 2014 r.:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - termin wykonania umowy - 30.06.2014 r.
 7. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 8. stan na lipiec:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - trwa weryfikacja dokumentacji.
 9. stan na październik/styczeń 2015:
  - przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 20 października 2014 r.,
  - trwają prace związane z uzyskaniem służebności gruntowej, zgody od właścicieli prywatnych na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz zgody na wycinkę drzew i krzewów.
 10. stan na kwiecień 2016 r.:
  - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
 11. stan na lipiec 2016 r.:
  - inwestycja zakończona,
  - przed odbiorem końcowym robót od wykonawcy.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 15
(Budowa chodników pomiędzy ulicami: Poziomkowa, Perzowa, Piołunowa)
 1. 6 marca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXVI/29/2014 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 1 kwietnia 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14294/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
 3. 3 kwietnia 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na październik 2015 r:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 7.828 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 16
(Budowa oświetlenia ulicy Rumiankowej)

 1. 6 marca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXVI/29/2014 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 1 kwietnia 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14294/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
 3. 3 kwietnia 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 17
(Budowa oświetlenia ulicy Rdestowj Nr 28 - 112)

 1. 6 marca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXVI/29/2014 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 1 kwietnia 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14294/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
 3. 3 kwietnia 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 18

(Budowa chodnika przy ul. Szafranowej)
 1. 6 marca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXVI/29/2014 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 1 kwietnia 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14294/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
 3. 3 kwietnia 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na lipiec:
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 5. stan na październik:
  - opracowano dokumentacje projektową,
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 6. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 54.934 zł.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 19
(Budowa chodnika przy ul. Rdestowej pomiędzy ul. Szafranową)
 1. 6 marca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXVI/29/2014 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 1 kwietnia 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14294/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
 3. 3 kwietnia 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na lipiec:
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 5. stan na październik:
  - opracowano dokumentacje projektową,
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 6. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 73.657 zł.

   

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 20
(Budowa chodnika przy pętli "Miętowa")

 1. 6 marca 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXXVI/29/2014 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 1 kwietnia 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14294/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
 3. 3 kwietnia 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na lipiec:
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 5. stan na październik:
  - opracowano dokumentacje projektową,
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 6. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 24.362 zł.


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 08.02.2013
Data udostępnienia informacji: 05.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2018 10:42 Aktualizacja treści Ewa Mącik
18.07.2016 12:43 Dodanie informacji Ewa Mącik
18.07.2016 12:21 Dodanie informacji Ewa Mącik
01.06.2015 13:27 Aktualizacja treści Ewa Mącik
23.01.2015 14:45 Dodanie informacji Ewa Mącik
23.01.2015 14:38 Dodanie informacji Ewa Mącik
15.01.2015 12:30 Dodanie informacji Ewa Mącik
12.01.2015 12:05 Dodanie informacji Ewa Mącik
31.10.2014 13:13 Aktualizacja treści Ewa Mącik
30.09.2014 10:35 Dodanie informacji Ewa Mącik
19.09.2014 09:21 Aktualizacja treści Ewa Mącik
01.09.2014 15:08 Dodanie informacji Ewa Mącik
01.09.2014 14:25 Dodanie informacji Ewa Mącik
01.09.2014 13:56 Dodanie informacji Ewa Mącik
24.03.2014 11:27 Dodanie informacji Ewa Mącik
18.02.2014 10:17 Aktualizacja treści Ewa Mącik
18.02.2014 09:52 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 11:53 Dodanie informacji Ewa Mącik
23.01.2014 15:19 Korekta Ewa Mącik
12.11.2013 10:13 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.11.2013 10:51 Aktualizacja treści Ewa Mącik
01.10.2013 12:51 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.09.2013 10:42 Aktualizacja treści Ewa Mącik
02.08.2013 10:53 Korekta Ewa Mącik
02.08.2013 10:52 Korekta Ewa Mącik
02.08.2013 10:32 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.05.2013 10:34 Korekta Ewa Mącik
08.05.2013 10:32 Korekta Ewa Mącik
08.05.2013 10:31 Korekta Ewa Mącik
08.05.2013 10:27 Korekta Ewa Mącik
08.05.2013 10:21 Dodanie informacji Ewa Mącik
08.05.2013 10:00 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.03.2013 10:31 Korekta Ewa Mącik
08.03.2013 09:19 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.03.2013 09:15 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.03.2013 09:06 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.03.2013 09:05 Korekta Ewa Mącik
08.03.2013 08:53 Korekta Ewa Mącik
08.03.2013 08:52 Dodanie informacji Ewa Mącik
07.03.2013 15:32 Korekta Ewa Mącik
07.03.2013 11:01 Dodanie informacji Ewa Mącik
07.03.2013 10:55 Korekta Ewa Mącik
07.03.2013 09:27 Korekta Ewa Mącik
07.03.2013 09:26 Korekta Ewa Mącik
06.03.2013 15:13 Korekta Ewa Mącik
06.03.2013 14:34 Korekta Ewa Mącik
06.03.2013 14:32 Korekta Ewa Mącik
06.03.2013 14:22 Korekta Ewa Mącik
06.03.2013 14:14 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.03.2013 14:11 Korekta Ewa Mącik
06.03.2013 11:21 Korekta Ewa Mącik
06.03.2013 11:17 Dodanie informacji Ewa Mącik