Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Cisowa

Lista zadań Rady Dzielnicy Cisowa przyjętych do realizacji po konsultacjach.
Rada Dzielnicy Cisowa Uchwałą nr XIV/25/2020 z dnia 17.11.2020 r. przyjęła do realizacji, po konsultacjach z mieszkańcami, listę zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023 na łączna kwotę 3.194.137 zł . w następującej kolejności:

1. Utwardzenie nawierzchni drogi na odcinku Chylońska 166-176.
2. Modernizacja i remont obiektów sportowych przy ul. Chylońskiej 227:
      a) remont nawierzchni hali sportowej, w tym okładzin ściennych,
      b) remont łazienek i szatni sportowych.
3. Remont nawierzchni ul. Chmielnej.
4. Zagospodarowanie terenów zielonych:
    a) nasadzenia przy skrzyżowaniu ul. Chylońskiej z ul. Janowską,
    b) obsadzenie zielenią pasa rozdzielczego wzdłuż ul. Morskiej (od obwodnicy do końca Cisowej)
    c) stworzenie „Parku Różanego" między ul. Zbożową a ul. Kcyńską a ul. Morską.


Ogłoszenie o wynikach konsultacji 
W dniach od 07.09.2020 r. do 14.09.2020 r. odbyły się konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023 w dzielnicy Cisowa. Po zakończeniu konsultacji Rada Dzielnicy sporządziła raport. 


Ogłoszenie o konsultacjach
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza  mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023.

Konsultacje Rady Dzielnicy Cisowa odbywać się będą zdalnie od dnia 7  września 2020 r.

Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 7 września 2020 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Śródmieścia. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Wypełnioną ankietę (w formie elektronicznej) należy wysłać na adres biura Rady Dzielnicy (rada.cisowa@gdynia.pl) w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.
 

Rada Dzielnicy Cisowa podjęła w dniu 21.07.2020 r. uchwałę nr XI/19/2020 wskazując z listy zadań do realizacji w latach 2019-2023 w ramach zadań inwestycyjno- remontowych, które uznała za zasadne i o najwyzszym priorytecie:

1. Utwardzenie nawierzchni drogi na odcinku Chylońska 166-176.
2. Modernizacja i remont obiektów sportowych przy ul. Chylońskiej 227:
      a) remont nawierzchni hali sportowej, w tym okładzin ściennych,
b) remont łazienek i szatni sportowych.
3. Wymiana chodnika na pętli trolejbusowej oraz na ul. Chylońskiej (od strony SKM) poczynając od SP nr 31 do skrzyżowania z ul. Owsianą oraz wymiana chodnika za sklepem „Biedronka" na uliczce, gdzie znajduje się punkt Poczty Polskiej.
4. Zagospodarowanie terenów zielonych:
a) nasadzenia przy skrzyżowaniu ul. Chylońskiej z ul. Janowską,
b) obsadzenie zielenią pasa rozdzielczego wzdłuż ul. Morskiej (od obwodnicy do końca Cisowej)
c) stworzenie „Parku Różanego" między ul. Zbożową a ul. Kcyńską a ul. Morską.
5. Zakup i montaż 2 sztuk wyświetlaczy prędkości na ul. Chylońskiej przed SP nr 31 w obu kierunkach ruchu.
6. Remont nawierzchni ul. Chmielnej.
7. Budowa parkingu przy ul. Janowskiej 25.
8. Zakup i montaż czujnika czystego powietrza na budynku SP nr 31.Rada Dzielnicy Cisowa zwróciła się z prośbą o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:


1. Utwardzenie nawierzchni drogi na odcinku Chylońska 166-176.
2. Wymiana chodnika na pętli trolejbusowej oraz na ul. Chylońskiej (od strony SKM) poczynając od SP nr 31 do skrzyżowania z ul. Owsianą oraz wymiana chodnika za sklepem „Biedronka" na uliczce, gdzie znajduje się punkt Poczty Polskiej.
3. Zagospodarowanie terenów zielonych:
a) nasadzenia przy skrzyżowaniu ul. Chylońskiej z ul. Janowską,
b) obsadzenie zielenią pasa rozdzielczego wzdłuż ul. Morskiej (od obwodnicy do końca Cisowej)
c) stworzenie „Parku Różanego" między ul. Zbożową a ul. Kcyńską a ul. Morską,
d) urządzenie ogrodu polisensorycznego przy budynku ul. Chylońska 227."
4. Zakup i montaż 2 sztuk wyświetlaczy prędkości na ul. Chylońskiej przed SP nr 31 w obu kierunkach ruchu.
5. Remont nawierzchni ul. Chmielnej.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Cisowa w rejonie Granic Miasta Gdynia.
7. Budowa parkingu przy ul. Janowskiej 25.
8. Zakup i montaż czujnika czystego powietrza na budynku Chylońska 227.
9. Modernizacja i remont obiektów sportowych przy ul. Chylońskiej 227:
a) remont nawierzchni hali sportowej, w tym okładzin ściennych,
b) remont łazienek i szatni sportowych,
c) powiększenie tartanu do rozmiarów boiska piłki ręcznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 20.02.2020
Data udostępnienia informacji: 20.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2021 12:49 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
09.12.2020 21:22 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
27.11.2020 10:21 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
13.11.2020 12:00 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
07.09.2020 08:06 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.07.2020 14:09 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
24.07.2020 14:08 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.02.2020 13:52 Dodanie informacji Barbara Woźniak