Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Cisowa


Rada dzielnicy Cisowa zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
1. Budowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic: Morskiej z Owsianą i Chylońską oraz na przejściach dla pieszych.

2. Budowa ulicy Handlowej.

3. Budowa ulicy Piaskowej.

4. Remont ulicy Kcyńskiej (na odcinku pomiędzy ulicami Morską i Chylońską).
 
5. Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej nr 251.

6. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Kcyńskiej nr 8.

7. Budowa trzech sięgaczy ul. Chmielnej.

8. Budowa ulic: Kotlarskiej, Kowalskiej i Ślusarskiej.

9. Budowa ulic: Żwirowej, Murarskiej, Malarskiej i Żytniej.
 
 
 
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą do realizacji następujące zadania:
 
1. Budowa ulic: Żwirowej, Murarskiej, Malarskiej i Żytniej - w zakresie częściowego pokrycia kosztów robót budowlanych.
 
2. Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej nr 251 - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.
                   
 
 
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Budowa ulic: Żwirowej, Murarskiej, Malarskiej i Żytniej - w zakresie częściowego pokrycia kosztów budowlanych):
 1. 12 lipca 2012 r. - podjęcie Uchwały nr X/10/2012 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 4 września 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 7723/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 7 września 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. 22 listopada 2011 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą - firmą Budowlano-Drogową MTM SA.
 5. stan na styczeń 2013 r.:
  - inwestycja w trakcie prac budowlanych - wykonano 5% zadania,
  - termin zakończenia realizacji zadania: 25 kwietnia 2013 r.
 6. stan na kwiecień 2013 r. - inwestycja w trakcie prac budowlanych - wykonano 40% zadania.
 7. stan na lipiec 2013 r. - roboty budowlane zakończone, inwestycja przed odbiorem końcowym.
 8. stan na październik 2013 r. - roboty budowlane zakończone; inwestycja w trakcie odbioru końcowego.
 9. stan na styczeń 2014 r. - inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej nr 251 - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej):
 1. 12 lipca 2012 r. - podjęcie Uchwały nr X/10/2012 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 4 września 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 7723/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 7 września 2012 r. -  przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na styczeń 2013 r.
  - uzyskano warunki techniczne Zarządu Dróg i Zieleni, 
  - przygotowano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej.
 5. stan na kwiecień:
  - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z panem  Rafałem Kazimierczakiem, właścicielem biura NORD PROJEKT CONSULTING z siedzibą w Rumi przy ul. Wrocławskiej,
  - termin realizacji zadania - 10 września 2013 r.
 6. stan na lipiec: - trwa realizacja umowy.
 7. stan na październik: - inwestycja w trakcie realizacji; termin wykonania - 10.12.2013 r.
 8. stan na styczeń 2014 r.:
  - w celu wydania warunków zabudowy zaszła konieczność uzyskania zgody, a w przyszłości ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działkach będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu".
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
  - z uwagi na wydłużający się termin uzyskania nowych warunków technicznych oraz decyzji o warunkach zabudowy na  wniosek biura projektów podpisano porozumienie zmieniające termin wykonania przedmiotu umowy,
  - termin realizacji umowy - 31.03.2014 r.
 9. stan na kwiecień:
  - dokumentacja projektowo - kosztorysowa w trakcie weryfikacji,
 10. stan na lipiec:
  - trwają prace związane z notarialnym ustanowieniem dostępu do drogi publicznej.
 11. stan na październik 2014/ styczeń 2015:
  - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową,
  - w celu wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę niezbędne jest ustanowienie służebności gruntowej,
  - trwają prace związane z notarialnym ustanowieniem dostępu do drogi publicznej.
 12. stan na kwiecień 2016 r.:
  - zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji projektowej,
  - z związku z długo trwającą procedurą ustanowienia służebności konieczne było zaktualizowanie projektu branży elektroenergetycznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 05.02.2013
Data udostępnienia informacji: 11.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 11:52 Dodanie informacji Ewa Mącik
22.01.2015 13:49 Dodanie informacji Ewa Mącik
31.10.2014 12:10 Aktualizacja treści Ewa Mącik
29.08.2014 15:14 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 11:27 Korekta Ewa Mącik
24.01.2014 11:25 Dodanie informacji Ewa Mącik
05.11.2013 10:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik
01.08.2013 15:35 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.05.2013 14:53 Korekta Ewa Mącik
05.02.2013 09:31 Korekta Ewa Mącik
05.02.2013 09:26 Korekta Ewa Mącik
05.02.2013 09:18 Korekta Ewa Mącik
11.10.2012 14:45 Dodanie informacji Ewa Mącik