Zadania inwestycyjno - remontowych dzielnicy Chylonia

Lista zadań Rady Dzielnicy Chylonia przyjętych do realizacji po konsultacjach.
Rada Dzielnicy Chylonia Uchwałą nr XIII/21/2020 z dnia 25.11.2020 r. przyjęła do realizacji, po konsultacjach z mieszkańcami, listę zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023 na łączna kwotę 3.774.203 zł. w następującej kolejności:

1.Budowa prawoskrętu z ul. Swarzewskiej w ul. Morską.
2. Uporządkowanie terenu przy SKM Leszczynki- budowa strefy Kiss&Ride, przejścia i parkingu do 15 minut.
3. Remont chodników wzdłuż ulic: Gniewska nr 17, Młyńska nr 9, Swarzewska nr 14-22, Swarzewska nr 52, Wejherowska, Chylońska nr 95-109 i nr 111.
4. Utwardzenie terenu: ul. Św. Mikołaja nr 1, ul. Wejherowska  nr 18-42, kostką  pomiędzy Barem mlecznym a zakładem fryzjerskim przy ul. Chylońskiej, dojazd przeciwpożarowy do Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Łebska- naprawa, uzupełnienie ubytków, naprawa nawierzchni przy garażach ul. Swarzewska 50-54.
5. Dofinansowanie budowy placów zabaw: Szkoła Podstawowa Nr 40, Szkoła Podstawowa Nr 10 (ul. Lubawska 4), Przedszkole Nr 31 (ul. Zamenhofa 8) wraz z  położeniem bezpiecznej nawierzchni pod zabawkami ogrodowymi, Przedszkole Nr 27 przy ul. Wiejskiej 30 oraz budowa placu do gry w koszykówkę, murawy do gry w piłkę o wymiarach 20mx18m, bieżni o wymiarach 100 m, ul. Śliwkowa (Meksyk) wraz z  montażem stolików, ławek i śmietników.
6. Furtki, ogrodzenia, oświetlenia szkół i przedszkoli: Przedszkole Nr 31 przy ul. Zamenhofa 8 (około 50 m ogrodzenia), Liceum Ogólnokształcące Nr XIV przy ul. Wejherowskiej (ogrodzenie i furtka), Szkoła Podstawowa Nr 40 wraz z oświetleniem boiska do siatkówki i koszykówki, projekt oraz instalacja oświetlenia boiska multifunkcyjnego w Zespole Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej nr 65.
7. Montaż ławek i koszy na śmieci w Chyloni- po 30 sztuk. 
8. Wybiegi dla psów w Parku Kilońskim oraz ewentualnie w innej lokalizacji. 
9. Budowa tężni solankowej na terenie Parku Kilońskiego wraz z estetyką i uporządkowaniem zieleni, naprawą schodów oraz konserwacją oświetlenia na terenie całego Parku Kilońskiego.
10. Projekt budowy "Radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Morskiej".


Ogłoszenie o konsultacjach 

Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023.

Konsultacje Rady Dzielnicy Chylonia odbywać się będą zdalnie od dnia 12  sierpnia 2020 r.

Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 12 sierpnia  2020 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Chyloni. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Wypełnioną ankietę (w formie elektronicznej) należy wysłać na adres biura Rady Dzielnicy (rada.chylonia@gdynia.pl) w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.Rada Dzielnicy Chylonia zwróciła się z prośbą o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Remont chodników wzdłuż ulic: Gniewska nr 17, Młyńska nr 9, Swarzewska nr 14-22, Swarzewska nr 52, Wejherowska, Chylońska nr 95-109 i nr 111.
2. Dofinansowanie budowy placów zabaw:
    a) Szkoła Podstawowa Nr 40,
    b) Szkoła Podstawowa Nr 10 (ul. Lubawska 4)
    c) Przedszkole Nr 31 (ul. Zamenhofa 8) wraz z  położenieml bezpiecznej nawierzchni pod zabawkami ogrodowymi
    d) Przedszkole Nr 27 przy ul. Wiejskiej 30 oraz budowa placu do gry w koszykówkę, murawy do gry w piłkę o wymiarach 20mx18m, bieżni o wymiarach 100 m,
    e) ul. Śliwkowa (Meksyk) wraz z  montażem stolików, ławek i śmietników.
3. Furtki, ogrodzenia, oświetlenia szkół i przedszkoli:
   a) Przedszkole Nr 31 przy ul. Zamenhofa 8 (około 50 m ogrodzenia),
   b) Liceum Ogólnokształcące Nr XIV przy ul. Wejherowskiej (ogrodzenie i furtka),
   c) Szkoła Podstawowa Nr 40 wraz z oświetleniem boiska do siatkówki i koszykówki,
   d) Zespól Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej nr 65- projekt oraz instalacja oświetlenia boiska multifunkcyjnego.
4. Wybiegi dla psów w Parku Kilońskim  innych lokalizacjach. 
5. Montaż ławek i koszy na śmieci w Chyloni- po 30 sztuk. 
6. Utwardzenie terenu:
   a) ul. Św. Mikołaja nr 1,
   b) ul. Wejherowska  nr 18-42
   c) ul. Chylońska pomiędzy barem mlecznym a zakładem fryzjerskim - utwardzenie kostką,
   d) dojazd przeciwpożarowy do Szkoły Podstawowej Nr 10
   e) ul. Łebska- naprawa, uzupełnienie ubytków
   f) naprawa nawierzchni przy garażach ul. Swarzewska 50-54.
7. Uporządkowanie terenu przy SKM Leszczynki- budowa strefy Kiss & Ride, przejścia i parkingu do 15 minut.
8. Budowa tężni solankowej na terenie Parku Kilońskiego wraz z estetyką i uporządkowaniem zieleni, naprawą schodów oraz konserwacją oświetlenia na terenie całego Parku Kilońskiego.
9. Budowa prawoskrętu z ul. Swarzewskiej w ul. Morską.
10. Projekt budowy "radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Morskiej".


Rada Dzielnicy Chylonia podjęła w dniu 02.09.2020 r. uchwałę nr XI/19/2020 w sprawie przyjęcia listy zadań  inwestycyjno- remontowych wg priorytetu, wskazanych do realizacji w latach 2019-2023.

1.Budowa prawoskrętu z ul. Swarzewskiej w ul. Morską.
2. Uporządkowanie terenu przy SKM Leszczynki- budowa strefy Kiss&Ride, przejścia i parkingu do 15 minut.
3. Remont chodników wzdłuż ulic: Gniewska nr 17, Młyńska nr 9, Swarzewska nr 14-22, Swarzewska nr 52, Wejherowska, Chylońska nr 95-109 i nr 111.
4. Utwardzenie terenu:
   a) ul. Św. Mikołaja nr 1,
   b) ul. Wejherowska  nr 18-42
   c) ul. Chylońska pomiędzy barem mlecznym a zakładem fryzjerskim - utwardzenie kostką,
   d) dojazd przeciwpożarowy do Szkoły Podstawowej Nr 10
   e) ul. Łebska- naprawa, uzupełnienie ubytków
   f) naprawa nawierzchni przy garażach ul. Swarzewska 50-54.
5. Dofinansowanie budowy placów zabaw:
   a) Szkoła Podstawowa Nr 40,
   b) Szkoła Podstawowa Nr 10 (ul. Lubawska 4)
   c) Przedszkole Nr 31 (ul. Zamenhofa 8) wraz z  położeniem bezpiecznej nawierzchni pod zabawkami ogrodowymi
   d) Przedszkole Nr 27 przy ul. Wiejskiej 30 oraz budowa placu do gry w koszykówkę, murawy do gry w piłkę o wymiarach 20mx18m, bieżni o wymiarach 100 m,
   e) ul. Śliwkowa (Meksyk) wraz z  montażem stolików, ławek i śmietników.
6. Furtki, ogrodzenia, oświetlenia szkół i przedszkoli:
   a) Przedszkole Nr 31 przy ul. Zamenhofa 8 (około 50 m ogrodzenia),
   b) Liceum Ogólnokształcące Nr XIV przy ul. Wejherowskiej (ogrodzenie i furtka),
   c) Szkoła Podstawowa Nr 40 wraz z oświetleniem boiska do siatkówki i koszykówki,
   d) Zespól Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej nr 65- projekt oraz instalacja oświetlenia boiska multifunkcyjnego.
7. Montaż ławek i koszy na śmieci w Chyloni- po 30 sztuk. 
8. Wybiegi dla psów w Parku Kilońskim oraz ewentualnie  innej lokalizacji. 
9. Budowa tężni solankowej na terenie Parku Kilońskiego wraz z estetyką i uporządkowaniem zieleni, naprawą schodów oraz konserwacją oświetlenia na terenie całego Parku Kilońskiego.
10. Projekt budowy "radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Morskiej".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 20.02.2020
Data udostępnienia informacji: 20.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2021 14:22 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.05.2021 12:43 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
27.11.2020 12:32 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.09.2020 15:03 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
12.08.2020 09:27 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
12.08.2020 08:33 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko
12.08.2020 08:32 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko
07.08.2020 12:49 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
07.08.2020 12:17 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
24.07.2020 10:43 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
22.07.2020 09:25 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.07.2020 13:56 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.07.2020 13:33 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.07.2020 13:29 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
06.07.2020 11:25 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.02.2020 13:33 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.02.2020 13:31 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.02.2020 13:29 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.02.2020 13:27 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.02.2020 13:27 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.02.2020 13:25 Dodanie informacji Barbara Woźniak