Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

Lista zadań Rady Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino przyjętych do realizacji po konsultacjach.
Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino Uchwałą nr XXI/31/2021 z dnia 18.03.2021 r. przyjęła do realizacji, po konsultacjach z mieszkańcami, listę zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023 na łączna kwotę 5.535.599 zł. w następującej kolejności:
  1. Budowa oświetlenia- rejon Wiczlino Centrum (ul. Kamrowskiego, Deszczowa, Polkowskiego).
  2. Budowa oświetlenia- rejon Wiczlino Niemotowo (ul. Kmicica).
  3. Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy poprzez budowę wyniesionych skrzyżowań oraz przejść dla pieszych (rejon Dębowa Góra oraz ulice Chwarznieńska - Wiczlińska).
  4. Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy poprzez dobudowę oświetlenia (rejon Wiczlino, ul. Śnieżna / Gradowa).
  5. Budowa oświetlenia - rejon Dębowa Góra.
  6. Utwardzenie dróg - rejon ul. Porożyńskiego (ul. Wawrzyńczyka).
  7. Utwardzenie dróg lokalnych- rejon Wiczlino Wieś (rejon ul. Śliskiej).
  8. Utwardzenie dróg - rejon Nowe Chwarzno (ul. Aresa).
  9. Rewitalizacja miejsca spotkań- Nowe Chwarzno, ul. Amona.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNO- REMONTOWYCH

Priorytet nr 1
Budowa oświetlenia- rejon Wiczlino Centrum (ul. Kamrowskiego, Deszczowa, Polkowskiego)- planowana kwota na realizację inwestycji: 486.000zł.
jednostka realizująca: Wydział Inwestycji
kwiecień 2023 r.
- zadanie w trakcie prac przygotowawczych

Priorytet nr 2
Budowa oświetlenia- rejon Wiczlino Niemotowo (ul. Kmicica)- planowana kwota na realizację inwestycji: 220.000 zł.
jednostka realizująca : Wydział Inwestycji
kwiecień 2023 r.
- zadanie wykonywane w ramach przedsięwzięcia prowadzonego przez Wydział Inwestycji pn.:"Budowa dróg wraz z uzbrojeniem w dzielnicy Chwarzno- Wiczlino w rejonie Jana Kazimierza w Gdyni", trwają prace projektowe, realizacja zadania planowana w 2024 roku

Priorytet nr 3
Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy poprzez budowę wyniesionych skrzyżowań oraz przejść dla pieszych (rejon Dębowa Góra oraz ulice Chwarznieńska - Wiczlińska)- planowana kwota na realizację inwestycji: 300.000 zł.
Zadanie realizowane  przez Zarząd Dróg i Zieleni.
kwiecień 2023 r.
- zadanie wyznaczone do realizacji po wykonaniu zadań nr 1 i 2
- planowany termin zakończenia przedsięwzięcia- 2023 r.

Priorytet nr 4
Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy poprzez dobudowę oświetlenia (rejon Wiczlino, ul. Śnieżna / Gradowa)- planowana kwota na realizację inwestycji: 220.000 zł.
jednostka realizująca: Wydział Inwestycji
kwiecień 2023 r.
- trwały prace związane z przygotowaniem zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej
- do końca 2023 roku planuje się realizację projektu oraz uzyskanie skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót lub decyzji o pozwoleniu na budowę
- roboty budowlane zaplanowano na 2024 rok.

Priorytet nr 5
Budowa oświetlenia - rejon Dębowa Góra- planowana kwota na realizację inwestycji: 180.000 zł.
jednostka realizująca: Wydział Inwestycji
kwiecień 2023 r.
- zadanie wykonywane w ramach przedsięwzięcia prowadzonego przez Wydział Inwestycji pn.: - "Budowa ulic: Fregatowej (fragmentu drogi 172 KD-L), kpt. J.Jurkiewicza (fragmentu drogi 175 KD-D), Kliprowej (205 KD-D), Żaglowej (fragmentu drogi 202 KD-D i 204 KD-D), Pokładowej (214 KD-D) , oraz ciągu komunikacyjnego 242 KD-X"
- przedsięwzięcie na etapie wykonywania dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Priorytet nr 6
Utwardzenie dróg - rejon ul. Porożyńskiego (ul. Wawrzyńczyka)- planowana kwota na realizację inwestycji: 1.050.000 zł.
Zadanie realizowane  przez Zarząd Dróg i Zieleni
kwiecień 2023 r.
- planowany termin zakończenia przedsięwzięcia- 2023 r.   po wykonaniu zadań o wyższych priorytetach

Priorytet nr 7

Utwardzenie dróg lokalnych- rejon Wiczlino Wieś (rejon ul. Śliskiej)- planowana kwota na realizację inwestycji: 1.105.000 zł.
Zadanie realizowane  przez Zarząd Dróg i Zieleni
kwiecień 2023 r.
- planowany termin zakończenia przedsięwzięcia- 2023 r. po wykonaniu zadań o wyższych priorytetach

Priorytet nr 8

Utwardzenie dróg - rejon Nowe Chwarzno (ul. Aresa)- planowana kwota na realizację inwestycji: 680.000 zł.
Zadanie realizowane  przez Zarząd Dróg i Zieleni
kwiecień 2023 r.
- planowany termin zakończenia przedsięwzięcia- 2023 r. po wykonaniu zadań o wyższych priorytetach

Priorytet nr 9

Rewitalizacja miejsca spotkań- Nowe Chwarzno, ul. Amona- planowana kwota na realizację inwestycji: 150.000 zł.
Zadanie realizowane  przez Zarząd Dróg i Zieleni
kwiecień 2023 r.
- planowany termin zakończenia przedsięwzięcia- 2023 r. po wykonaniu zadań o wyższych priorytetach


Zadania dodatkowe Rady Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino, finansowane z budżetu inwestycyjno remontowego na lata 2019-2023


Zadanie 1
„Dzielnicowy program bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw LED w lampach drogowych”- planowana kwota na realizację inwestycji 254.100 zł
październik 2021
- zadanie przydzielone do realizacji Wydziałowi Inwestycji 
marzec 2022 r.
- wybrano wykonawcę robót : ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z Sopotu; łączna kwota wykonania zadania: 962.725 zł brutto; termin realizacji: wrzesień 2022 r.
- inwestycja w trakcie realizacji
październik 2022 r. 
- w części I i II  zadania, tj. w dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Dąbrowa, Karwiny,  Cisowa, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki wymieniono oprawy w 88%.
- wczęści III zadania, tj. w dzielnicach: Obłuże, Oksywie, Pustki Cisowskie-Demptowo wymieniono oprawy w 78%.
marzec 2023 r.
- inwestycja  zakończona i przekazana do użytku
- koszt zadania: 197.154 zł brutto
- kwota finalna inwestycji- dla wszystkich rad dzielnic biorących udział w programie LED wynosi : 962.725,44 zł brutto


Zadanie 2
Dofinansowanie zadania pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mitry" - zadania inwestycyjno- remontowego wskazanego do realizacji na lata 2015-2018- planowana kwota dofinansowania: 77.775 zł.
zadanie zrealizowane w całości- dofinansowanie w wysokości 77.775 zł  brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 20.02.2020
Data udostępnienia informacji: 20.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2023 12:57 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
27.04.2023 11:31 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
13.03.2023 14:49 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
13.03.2023 14:48 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
02.03.2023 13:39 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
08.02.2023 11:37 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
02.11.2022 14:14 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
17.05.2022 11:31 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
04.05.2022 15:33 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
07.04.2022 14:06 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
07.04.2022 13:55 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
07.04.2022 13:51 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
23.03.2021 14:21 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
23.03.2021 14:20 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
08.03.2021 08:54 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
08.03.2021 08:54 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
02.02.2021 15:42 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
02.02.2021 11:18 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
01.02.2021 18:20 Korekta Barbara Woźniak
01.02.2021 18:05 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
01.02.2021 17:54 Korekta Barbara Woźniak
01.02.2021 08:12 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
20.01.2021 13:57 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
18.01.2021 11:14 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
18.01.2021 09:09 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
13.11.2020 14:55 Korekta Barbara Woźniak
06.07.2020 11:11 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
20.02.2020 11:50 Dodanie informacji Barbara Woźniak