Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Babie Doły

Lista zadań Rady Dzielnicy Babie Doły przyjętych do realizacji po konsultacjach.
Rada Dzielnicy Babie Doły Uchwałą nr XI/20/2020 z dnia 19.10.2020 r. przyjęła do realizacji, po konsultacjach z mieszkańcami, listę zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023 na łączna kwotę 1.007.849 zł. w następującej kolejności:

1. Ułożenie kostki brukowej w drodze wewnętrznej przy bloku - ulica Ikara 14 wraz z podwyższeniem oraz oczyszczeniem studzienki i kratki deszczowej na w/w odcinku drogi.
2. Dofinansowanie oświetlenia wewnętrznego hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni.
3. Uzupełnienie płyt YOMB w drodze-  ulicy Rybaków.
4. Oświetlenie chodników:                                                                                                                      
a) przy plebanii między ul. Zieloną i Rybaków;       
b) przy ul. Zielonej, od końcowej pętli autobusowej linii 109- 209 do Klubu 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni.
5. Wycinka krzewów między ul. Rybaków a koroną klifu - rejon posesji nr 32, 34 i 36 oraz drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przy ul. Ikara.
6. Doprowadzenie wody i prądu do leśnej polany przy ul. Rybaków oraz jej oświetlenie i monitoring.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji 
W dniach od 26.09.2020 r. do 03.10.2020 r. odbyły się konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023 w dzielnicy Babie Doły. Po zakończeniu konsultacji Rada Dzielnicy podjęła uchwałę wskazująca listę zadań inwestycyjno- remontowych do realizacji. 


Ogłoszenie o konsultacjach 
Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019 - 2023.

Konsultacje Rady Dzielnicy Babie Doły odbywać się będą zdalnie od dnia 26 września 2020 r.

Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 26 września  2020 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców babich Dołów. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Wypełnioną ankietę (w formie elektronicznej) należy wysłać na adres biura Rady Dzielnicy (rada.babiedoly@gdynia.pl) w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy. Wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Rada dzielnicy Babie Doły przyjęła w dniu 31.08.2020 r. uchwałę nr IX/16/2020 w sprawie przyjęcia zadań inwestycyjno-remontowych w latach 2019-2023 według wskazanego priorytetu:


1. Ułożenie kostki brukowej w drodze wewnętrznej przy bloku - ulica Ikara 14 wraz z podwyższeniem oraz oczyszczeniem studzienki  i kratki deszczowej na w/w odcinku drogi.
2. Dofinansowanie oświetlenia wewnętrznego hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni.
3. Uzupełnienie płyt YOMB  w drodze -  ulicy Rybaków.
4. Oświetlenie chodników:                                                                                                                       
a) przy plebanii między ul. Zieloną i Rybaków;      
b) przy ul. Zielonej, od końcowej pętli autobusowej linii 109- 209 do Klubu 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni.
5.Wycinka krzewów między ul. Rybaków a koroną klifu - rejon posesji nr 32, 34 i 36 oraz drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przy ul. Ikara.
6.Doprowadzenie wody i prądu do leśnej polany przy ul. Rybaków oraz jej oświetlenie i monitoring.
7.Nasadzenie kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy ulicach: Zielonej, Ikara, Dedala i Rybaków.
8.Iluminacja na terenie dzielnicy Babie Doły w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 20.02.2020
Data udostępnienia informacji: 20.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2021 12:37 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.10.2020 10:23 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
21.10.2020 09:50 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.10.2020 09:49 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.10.2020 09:48 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.10.2020 09:47 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
26.09.2020 08:33 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
25.09.2020 09:29 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
25.09.2020 09:25 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
04.09.2020 12:34 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko
03.09.2020 08:37 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.09.2020 08:32 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.09.2020 08:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.09.2020 08:24 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.02.2020 10:15 Dodanie informacji Barbara Woźniak