Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Babie Doły

Lista zadań Rady Dzielnicy Babie Doły przyjętych do realizacji po konsultacjach.
Rada Dzielnicy Babie Doły Uchwałą nr XI/20/2020 z dnia 19.10.2020 r. przyjęła do realizacji, po konsultacjach z mieszkańcami, listę zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023 na łączna kwotę 1.007.849 zł. w następującej kolejności:

1. Ułożenie kostki brukowej w drodze wewnętrznej przy bloku - ulica Ikara 14 wraz z podwyższeniem oraz oczyszczeniem studzienki i kratki deszczowej na w/w odcinku drogi.
2. Dofinansowanie oświetlenia wewnętrznego hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni.
3. Uzupełnienie płyt YOMB w drodze-  ulicy Rybaków.
4. Oświetlenie chodników:                                                                                                                      
a) przy plebanii między ul. Zieloną i Rybaków;       
b) przy ul. Zielonej, od końcowej pętli autobusowej linii 109- 209 do Klubu 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni.
5. Wycinka krzewów przy ul. Rybaków naprzeciwko posesji nr 36 oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przy ul. Ikara i pielęgnacja pozostałych przy tej ulicy - planowana kwota na realizację inwestycji: 20.000 zł
6. Doprowadzenie wody i prądu do leśnej polany przy ul. Rybaków oraz jej oświetlenie i monitoring.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNO- REMONTOWYCH

Priorytet nr 1
Zadanie pn.: "Ułożenie kostki brukowej w drodze wewnętrznej przy bloku - ulica Ikara 14"- planowana kwota na realizację inwestycji: 100.000 zł.
październik 2021 r.
- zadanie realizowane przez  Zarząd Dróg i Zieleni
- planowane zakończenie prac : 15.11.2021 r.
styczeń 2022 r.
- zadanie zrealizowane i zakończone w 2021 r.
- zadanie sfinansowane ze środków w wysokośći  75.726 zł. przyznanych Radzie Dzielnicy na gminne zadania inwestycyjne i remontowe

Priorytet nr 2

Zadanie pn.: "Dofinansowanie oświetlenia wewnętrznego hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni"- planowana kwota na realizację inwestycji: 8.000 zł.
styczeń 2022 r.
- zadanie wykonane w ramach ogólnego remontu hali sportowej; jednostką realizacyjną jest w Szkoła Podstawowa nr 28 w Gdyni
- przedsięwzięcie sfinansowane ze środków w wysokośći 8.000 zł. przyznanych Radzie Dzielnicy na gminne zadania inwestycyjne i remontowe.

Priorytet nr 3

Zadanie pn.: "Uzupełnienie płyt YOMB w drodze- ulicy Rybaków"- planowana kwota na realizację inwestycji: 420.000 zł.
czerwiec 2020 r.
- zadanie realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni
- prowadzono konsultacje  z Radą Dzielnicy w sprwie szczegółowego uzgodnienia zakresu robót 


Priorytet nr 4
Zadanie pn.: "Oświetlenie chodników pomiędzy ul. Zieloną i ul. Rybaków oraz przy ul. Zielonej"- planowana kwota na realizację inwestycji: 220.000 zł.
październik 2021 r.
-zadanie przydzielone do realizacji Wydziałowi Inwestycji

Priorytet nr 5

Zadanie pn.: "Wycinka krzewów przy ul. Rybaków naprzeciwko posesji nr 36 oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przy ul. Ikara i pielęgnacja pozostałych przy tej ulicy" - planowana kwota na realizację inwestycji: 20.000 zł
październik 2021 r.
- zadanie częściowo zrealizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych
- wycinkę wykonano w rejonie ul. Rybaków
styczeń 2022 r. 
- Rada Dzielncy wystąpiła z wnioskiem do Wydziału Ogrodnika o kontynuację zadania, tj o wycinkę przy ul. Ikara 
czerwiec 2022 r.
-zadanie przekazano do realizacji przez Zarząd Dróg i Zieleni
- trwały prace związane z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na wycinkę 
- planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

Priorytet nr 6

Zadanie pn.: "Doprowadzenie wody i prądu do leśnej polany przy ul. Rybaków oraz jej oświetlenie i monitoring"- planowana kwota na realizację inwestycji: 75.000 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 20.02.2020
Data udostępnienia informacji: 20.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2022 11:53 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
15.06.2022 14:49 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
11.05.2022 13:47 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
11.05.2022 13:46 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
10.05.2022 15:30 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
14.02.2022 11:37 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
01.02.2022 18:27 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
19.11.2021 14:14 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
19.11.2021 13:51 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
08.11.2021 15:37 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
08.11.2021 11:39 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.05.2021 12:37 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.10.2020 10:23 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
21.10.2020 09:50 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.10.2020 09:49 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.10.2020 09:48 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
21.10.2020 09:47 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
26.09.2020 08:33 Zmiana załącznika Barbara Woźniak
25.09.2020 09:29 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
25.09.2020 09:25 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
04.09.2020 12:34 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko
03.09.2020 08:37 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.09.2020 08:32 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.09.2020 08:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.09.2020 08:24 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.02.2020 10:15 Dodanie informacji Barbara Woźniak