Zadania inwestycyjno - remontowe rady dzielnicy Babie Doły


Rada dzielnicy Babie Doły
zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
  1. Tymczasowa nawierzchnia ul. Rybaków nr 25 - 32. 
      
  2. Budowa ul. Rybaków od nr 5 do nr 8.
       
  3. Budowa ciągu pieszego wzdłuż skarpy - ul. Dedala.
       
  4. Ulica Rybaków - projekt sieci kanalizacji sanitarnej i gazowej.
       
  5. Budowa wodociągu ul. Rybaków.
       
  6. Budowa pergoli śmietnikowej ul. Rybaków 8.
 
  7. Budowa zatoki postojowych ul. Dedala.
       
  8. Remont nawierzchni boiska pomiędzy blokami 6 i 8 ul. Dedala.
       
  9. Budowa skateparku na boisku przy ul. Dedala 4.
       
10. Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Ikara.
       
11. Remont ulicy Rybaków (na odcinku od posesji nr 8 do posesji nr 5), polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt yomb.
        

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą zadanie pn. „Ulica Rybaków - projekt sieci kanalizacji sanitarnej i gazowej", jako wybrane do realizacji. 


Sprawozdanie z realizacji zadania:

 1. 10 grudnia 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIII/14/2012 Rady Dzielnicy Babie Doły w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 02 stycznia 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 9248/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Babie Doły przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 03 stycznia 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na styczeń 2013 r. - wystąpiono z wnioskiem o wydanie warunków technicznych do PWiK w Gdyni.
 5. stan na kwiecień 2013 r.:
  - uzyskano z PWiK warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarnej wraz z jednoczesną budową miejskiej sieci wodociągowej (w ul. Rybaków brak jest sieci wodociągowej, istniejące budynki zaopatrywane są w wodę z instalacji prowizorycznych zlokalizowanych częściowo na terenach prywatnych),
  - Rada Dzielnicy została powiadomiona o konieczności budowy sieci wodociągowej.
 6. stan na lipiec 2013 r.: - Rada Dzielnicy została powiadomiona o konieczności budowy dróg z płyt drogowych zgodnie z wydanymi przez ZDiZ warunkami technicznymi (pismo UKD7215.362013.TK.4525 z dn. 26 czerwca 2013 r.)  
 7. stan na październik 2013 r.:
  - ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz odtworzenia nawierzchni po robotach drogowych,
  - termin otwarcia ofert - 30.10.2013 r.
 8. stan na styczeń 2014 r.:
  - zawarto umowę z Biurem Usługowo - Doradczym "Instal-Sanit" na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru,
  - umowa w trakcie realizacji,
  - termin realizacji: 28 listopada 2014 r.
 9. stan na kwiecień/lipiec/październik:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 10. stan na styczeń/kwiecień 2015:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa od Rozporządzenia MTiGM i decyzji środowiskowej wraz z raportem, przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 3 lipca 2015 r.
 11. stan na styczeń 2016 r.:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowej, trwała jej weryfikacja.
 12. stan na kwiecień/lipiec 2016 r.:
  - wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
 13. stan na marzec 2017 r.:
  - przyjęto i zweryfikowano dokumentację,
  - uzyskano zamienne pozwolenie na budowę i lokalizację nasadzeń rekompensacyjnych,
  - przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu nasadzeń rekompensacyjnych,
  - podpisano umowę z wykonawcą,
  - podpisanoumowę z Energa Operator o zwiększenie mocy przyłączeniowej,
  - trwały prace związane z przygotowaniem porozumienia z PEWiK.
 14. stan na czerwiec 2017 r.:
  - zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
  - inwestycję przekazano do realizacji PEWiK Gdynia,
  - inwestycja kontynuowana,
  - uzyskano decyzję od Marszałka Województwa Pomorskiego na wycinę drzew i krzewów z terenów gminnych,
  - trwało postępowanie w sprawie uzyskania decyzji na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją z terenów prywatnych.
 15. stan na październik 2017 r.:
  - zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 31.01.2013
Data udostępnienia informacji: 09.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2017 13:59 Aktualizacja treści Ewa Mącik
18.07.2016 11:20 Dodanie informacji Ewa Mącik
11.03.2016 12:25 Dodanie informacji Ewa Mącik
01.06.2015 13:33 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.01.2015 13:00 Dodanie informacji Ewa Mącik
29.10.2014 10:45 Aktualizacja treści Ewa Mącik
29.08.2014 14:04 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 09:03 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.11.2013 12:22 Korekta Ewa Mącik
04.11.2013 12:20 Aktualizacja treści Ewa Mącik
01.08.2013 10:38 Korekta Ewa Mącik
09.05.2013 11:24 Korekta Ewa Mącik
07.05.2013 13:10 Aktualizacja treści Ewa Mącik
31.01.2013 15:29 Aktualizacja treści Ewa Mącik
31.01.2013 12:13 Korekta Ewa Mącik
31.01.2013 11:56 Korekta Ewa Mącik
31.01.2013 11:34 Korekta Ewa Mącik
31.01.2013 11:33 Korekta Ewa Mącik
31.01.2013 11:30 Korekta Ewa Mącik
31.01.2013 11:29 Korekta Ewa Mącik
31.01.2013 11:18 Aktualizacja treści Ewa Mącik
31.01.2013 09:23 Korekta Ewa Mącik
31.01.2013 09:15 Korekta Ewa Mącik
31.01.2013 09:14 Korekta Ewa Mącik
31.01.2013 09:05 Aktualizacja treści Ewa Mącik
31.01.2013 09:00 Korekta Ewa Mącik
31.01.2013 08:58 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.11.2012 15:50 Dodanie informacji Ewa Mącik