2022

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2021 – 2022

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

Lp. Przychody / koszty / wyniki    Rok 2022    Rok 2021
1. Przychody ogółem   41 103 328,62      35 638 532,16
2. Koszty ogółem   50 167 638,69      39 271 892,16
3. Wynik finansowy brutto  - 9 064 310,07      -3 633 360,00
4. Wynik finansowy netto  - 9 009 653,07     - 3 700 637,00

Informacje o wynikach działalności zostały oparte na zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników
danych ze sprawozdań finansowych:
1.       2021 r. - Uchwała ZZW nr 2/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.
2.       2022 r. - Uchwała ZZW nr 2/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2023
Data udostępnienia informacji: 28.06.2023
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2023 13:10 tabela Monika Karwowska