2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 – 2021

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

L.p. Przychody / koszty / wyniki Rok 2021 Rok 2020
1. Przychody ogółem        35 638 532,16         35 531 627,73
2. Koszty ogółem        39 271 892,16         38 036 634,26
3. Wynik finansowy brutto        - 3 633 360,00        - 2 505 006,53
4. Wynik finansowy netto        - 3 700 637,00        - 2 427 477,53

Informacje o wynikach działalności zostały oparte na zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników
danych ze sprawozdań finansowych:
1.       2020 r. - Uchwała ZZW nr 2/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.
2.       2021 r. - Uchwała ZZW nr 2/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 08.07.2022
Data udostępnienia informacji: 08.07.2022
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2022 11:28 Inne Monika Karwowska