2020

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019 – 2020

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

L.p.    Przychody / koszty / wyniki     Rok 2020     Rok 2019
1. Przychody ogółem        35 531 627,73         38 696 272,36
2. Koszty ogółem        38 036 634,26         40 632 734,68
3. Wynik finansowy brutto         -2 505 006,53         -1 936 462,32
4. Wynik finansowy netto        - 2 427 477,53         -1 877 814,32

Informacje o wynikach działalności zostały oparte na zatwierdzonych
przez Zgromadzenie Wspólnikówdanych ze sprawozdań finansowych:
1.       2019 r. - Uchwała ZZW nr 9/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
2.       2020 r. - Uchwała ZZW nr 2/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2021
Data udostępnienia informacji: 06.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2021 10:32 Inne Monika Karwowska