2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018 – 2019

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

  L.p.     Przychody / koszty / wyniki      Rok 2019     Rok 2018
1. Przychody ogółem         38 696 272,36         34 689 980,53
2. Koszty ogółem         40 632 734,68         37 756 384,44
3. Wynik finansowy brutto          -1 936 462,32          -3 066 403,91
4. Wynik finansowy netto          -1 877 814,32          -3 033 327,91


Informacje o wynikach działalności zostały oparte na zatwierdzonych
przez Zgromadzenie Wspólników danych ze sprawozdań finansowych:
1.       2018 r. - Uchwała ZZW nr 2/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
2.       2019 r. - Uchwała ZZW nr 9/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 29.06.2020
Data udostępnienia informacji: 29.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2020 13:59 Dodanie informacji Monika Karwowska