2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2017 – 2018


PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI


 Lp.    Przychody / koszty / wyniki      Rok 2018      Rok 2017
 1.  Przychody ogółem           34 689 980,53          36 213 483,69
 2.  Koszty ogółem           37 756 384,44          36 716 170,45
 3.  Wynik finansowy brutto           -3 066 403,91            - 502 686,76
 4.  Wynik finansowy netto           -3 033 327,91            - 620 024,76


Informacje o wynikach działalności zostały oparte na zatwierdzonych
przez Zgromadzenie Wspólników danych ze sprawozdań finansowych:

1.       2017 r. - Uchwała ZZW nr 3/2018 z dnia 04 czerwca 2018 r.
2.       2018 r. - Uchwała ZZW nr 2/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 09.07.2019
Data udostępnienia informacji: 09.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2019 10:49 Inne Monika Karwowska
09.07.2019 10:47 Korekta Monika Karwowska
09.07.2019 10:46 Dodanie informacji Monika Karwowska