2017


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2016 – 2017

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

       ( w złotych)
 Lp. Przychody netto z działalności operacyjnej          rok 2017          rok 2016
1. Przychody ogółem                  36 213 483,69                36 054 567,39
2. Koszty ogółem                  36 716 170,45                35 629 907,63
3. Wynik finansowy brutto                     -502 686,76                     424 659,76
4. Wynik finansowy netto                     -620 024,76                     306 215,76

Informacje o wynikach działalności zostały oparte na zatwierdzonych przez
Zgromadzenie Wspólników danych ze sprawozdań finansowych:

za 2017 r. - Uchwała ZZW nr 3/2017 z dnia 04 czerwca 2018 r.
za 2016 r. - Uchwała ZZW nr 4/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 08.06.2018
Data udostępnienia informacji: 08.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2018 10:15 Aktualizacja treści Monika Karwowska
08.06.2018 10:14 Dodanie informacji Monika Karwowska