2016

Rachunek Zysków i Strat 2015 -2016


PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI


  ( w złotych)
 Lp. Przychody netto z działalności operacyjnej  rok 2016  rok 2015
 1. Przychody ogółem 36 054 567,39 35 927 785,01
 2. Koszty ogółem 35 629 907,63 34 507 897,94
 3. Wynik finansowy brutto 424 659,76 1 419 887,07
 4. Wynik finansowy netto 306 215,76 1 228 921,36


Informacje o wynikach działalności zostały oparte na zatwierdzonych przez
Zgromadzenie Wspólników danych ze sprawozdań finansowych:
             
za 2016 r. - Uchwała ZZW nr 4/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
za 2015 r. - Uchwała ZZW nr 2/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 22.11.2017
Data udostępnienia informacji: 22.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.11.2017 13:38 Korekta Monika Karwowska
22.11.2017 12:29 Aktualizacja treści Monika Karwowska
22.11.2017 12:28 Aktualizacja treści Monika Karwowska
22.11.2017 12:28 Aktualizacja treści Monika Karwowska
22.11.2017 12:26 Aktualizacja treści Monika Karwowska
22.11.2017 12:23 Aktualizacja treści Monika Karwowska
22.11.2017 12:22 Dodanie informacji Monika Karwowska