Jak znaleźć pracę w Urzędzie Miasta Gdynia?

Jeśli chcesz pracować w administracji samorządowej, przeglądaj strony internetowe Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni - www.gdynia.pl/bip.  Na stronie Wydziału Kadr i Szkoleń publikowane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy. Ogłoszenia dostępne są również na tablicy ogłoszeń Wydziału na IV piętrze.

Nabór jest otwarty i konkurencyjny. Każde ogłoszenie zawiera zakres obowiązków na danym stanowisku pracy i wymagania niezbędne do ich wykonywania. Odpowiadając na ogłoszenie wyślij lub złóż życiorys (opisz w nim swoją ścieżkę zawodową oraz posiadane kwalifikacje), list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Przeczytaj uważnie ogłoszenie. Zwróć uwagę, czy pracodawca nie żąda dokumentów dodatkowych, np. poświadczających znajomość języka obcego lub określonych programów komputerowych.
Poza wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, oczekujemy umiejętności pracy w zespole, kreatywności i elastyczności, zdolności organizacyjnych i komunikatywności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Daniel Czaja
Data wytworzenia informacji: 24.03.2017
Data udostępnienia informacji: 24.03.2017