2022

PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIE STRATY 2021 - 2022

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

Rok Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty             Źródło informacji
2021 Stratę netto za 2021 r. w wysokości
3 700 637,00 zł pokryć poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
Uchwała nr 3/2022  z dnia 27 czerwca
2022 r. ZZW Przedsiębiorstwa
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
w Gdyni
2022 Stratę netto za 2022 r. w wysokości
3 009 653,07 zł pokryć poprzez:
1. obniżenie kapitału zakładowego spółki wraz z przeprowadzeniem postępowania konwokacyjnego
o kwotę 6 009 500 zł,
2. pokrycie kwoty 3 000 000 zł
z dopłaty do kapitału rezerwowego otrzymanej w 29 listopada 2022 roku,
3. pokrycie kwoty 153,07 zł z kapitału zapasowego spółki.
Uchwała nr 3/2023  z dnia 26 czerwca
2023 r. ZZW Przedsiębiorstwa
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2023
Data udostępnienia informacji: 28.06.2023