2021

PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIE STRATY 2020 - 2021

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

   Rok   Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty                  Źródło informacji
   2020 Stratę netto za 2020 r. w wysokości
2 427 477,53 zł pokryć z zysków lat przyszłych
Uchwała nr 3/2021  z dnia 9 czerwca
2021 r. ZZW Przedsiębiorstwa
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
w Gdyni
   2021 Stratę netto za 2021 r. w wysokości
3 700 637,00 zł pokryć poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
Uchwała nr 3/2022  z dnia 27 czerwca
2022 r. ZZW Przedsiębiorstwa
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 08.07.2022
Data udostępnienia informacji: 08.07.2022