2020

PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIE STRATY 2019 - 20120

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

  Rok   Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty             Źródło informacji
  2019 Stratę netto za 2019 r. w wysokości
1 877 814,32 zł pokryć poprzez obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów wraz z przeprowadzeniem postępowania konwokacyjnego .
Uchwała nr 10/2020  z dnia 22 czerwca
2020 r. ZZW Przedsiębiorstwa
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
w Gdyni
  2020 Stratę netto za 2020 r. w wysokości
2 427 477,53 zł pokryć z zysków lat przyszłych.
Uchwała nr 3/2021  z dnia 9 czerwca
2021 r. ZZW Przedsiębiorstwa
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 25.06.2021
Data udostępnienia informacji: 25.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2021 12:14 Inne Monika Karwowska