2019

PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIE STRATY 2018 - 2019

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

        Rok  Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty       Źródło informacji
      2018
Stratę netto za 2018 r. w wysokości 3 033 327,91 zł pokryć poprzez obniżenie kapitału zakładowego
poprzez umorzenie udziałów wraz z przeprowadzeniem postępowania konwokacyjnego .
Uchwała nr 3/2019  z dnia 19 czerwca
2019 r. ZZW Przedsiębiorstwa
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
w Gdyni
       2019 Stratę netto za 2019 r. w wysokości
1 877 814,32 zł pokryć poprzez obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów wraz z przeprowadzeniem postępowania konwokacyjnego .
Uchwała nr 10/2020  z dnia 22 czerwca
2020 r. ZZW Przedsiębiorstwa
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 29.06.2020
Data udostępnienia informacji: 29.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2020 13:26 Dodanie informacji Monika Karwowska