2017


PODZIAŁ ZYSKU 2016 - 2017

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

  Rok    Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty                     Źródło informacji
2017 Stratę netto za 2017 r. w wysokości 620 024,76 zł pokryć zyskiem z lat następnych.
Uchwała nr 3/2018 z dnia 04 czerwca 2018 r. ZZW Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni
2016
Zysk netto za 2016 r. w wysokości
306 215,76 zł przeznacza się w kwocie
239 076,48 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych
oraz w kwocie 67 139,28 zł na kapitał zapasowy
Uchwała nr 5/2017  z dnia 19 czerwca
2017 r. ZZW Przedsiębiorstwa
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.w Gdyni
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 11.06.2018
Data udostępnienia informacji: 11.06.2018