2016


Podział Zysku 2015-2016                                                                       

 
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

                                                                         

Rok Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty Źródło informacji
2016
Zysk netto za 2016 r. w wysokości 
306 215,76 zł przeznacza się w kwocie 239 076,48 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych
oraz w kwocie 67 139,28 zł na kapitał zapasowy
Uchwała nr 5/2017  z dnia 19 czerwca
2017 r. ZZW Przedsiębiorstwa
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
w Gdyni
2015
Zysk netto za 2015 r. w wysokości 
1 228 921,36 zł przeznacza się w całości
na pokrycie strat z lat ubiegłych
 
Uchwała nr 3/2016  z dnia 22 czerwca
2016 r. ZZW Przedsiębiorstwa
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 14.11.2017
Data udostępnienia informacji: 14.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.11.2017 14:03 Korekta Monika Karwowska
27.11.2017 13:56 Korekta Monika Karwowska
27.11.2017 13:42 Korekta Monika Karwowska
22.11.2017 08:18 Aktualizacja treści Monika Karwowska
20.11.2017 11:34 Aktualizacja treści Monika Karwowska
20.11.2017 11:33 Aktualizacja treści Monika Karwowska
20.11.2017 11:30 Dodanie informacji Monika Karwowska
14.11.2017 08:45 Aktualizacja treści Bożena Szumborska