2015

Zgromadzenie Wspólników uchwaliło,że zysk netto Spółki za 2015 rok w wysokości 1.228.921,36 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści sześć groszy) przekazany zostanie w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. Uchwała nr 3 Zgromadzenia Wspólników z 22.06.2016 roku 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 22.06.2016
Data udostępnienia informacji: 15.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.07.2016 10:43 Dodanie informacji Bożena Szumborska