2014

Zysk netto Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

za rok 2014 w wysokości 122 930,83 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa

tysiące dziewięćset trzydzieści złotych osiemdziesiąt trzy grosze)

przekazać w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

 

 

Uchwała nr 3/2015 z dnia 10.06.2015 r. Zwyczajnego Zgromadzenia

Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej sp. z o.o.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 10.06.2015
Data udostępnienia informacji: 24.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2015 13:15 Dodanie informacji Bożena Szumborska