2013

Strata netto za rok 2013 w wysokości 559.730,22 zł ( słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć

tysięcy siedemset trzydzieści złotych dwadzieścia dwa grosze) pokryta zostanie poprzez obniżenie

kapitału zakładowego Spółki o kwotę 559.500,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy

pięćset złotych) oraz poprzez obniżenie kapitału zapasowego o kwotę 230,22 zł (słownie: dwieście

trzydzieści złotych dwadzieścia dwa grosze).Uchwała nr 3/2014 z dnia 30.05.2014 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 30.05.2014
Data udostępnienia informacji: 11.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.09.2014 11:56 Dodanie informacji Bożena Szumborska