2012

Strata netto za rok 2012 w wysokości 916.813,49 zł (słownie: dziewięćset szesnaście tysięcy

osiemset trzynaście złotych czterdzieści dziewięć groszy) pokryta zostanie poprzez obniżenie

kapitału zakładowego Spółki o kwotę 916.500,00 zł (słownie: dziewięćset szesnaście tysięcy

pięćset złotych) oraz poprzez obniżenie kapitału zapasowego o kwotę 313,49 zł (słownie:

trzysta trzynaście złotych czterdzieści dziewięć groszy).

 

 

Uchwała nr 3/2013 z dnia 19.06.2013 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 19.06.2013
Data udostępnienia informacji: 11.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.09.2014 12:02 Korekta Bożena Szumborska
11.09.2014 11:45 Dodanie informacji Bożena Szumborska