2011

Zysk netto za rok 2011 w wysokości 520.430, 93 zł

(słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze)

 przekazać w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.


Uchwała nr 3/2012 z dnia 27.06.2012 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 27.06.2012
Data udostępnienia informacji: 11.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.09.2014 11:34 Dodanie informacji Bożena Szumborska